Liputusilmoitukset

Transaktio tehty, pvm Omistaja Omistus edellisessä liputusilmoituksessa Omistus liputusilmoituksen jälkeen Liputusperuste
25.10.2019Ammattiliitto Pro Ry12 319 698

4,9848 %
Alitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote 28.10.2019
24.4.2019 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 11 920 660

4,82 %
Alitti 5 prosentin rajan
Pörssitiedote 25.4.2019
15.6.2018 Stichting PGGM Depositary 15 000 000

6,07 %
Ylitti 5 prosentin rajan.
Pörssitiedote 21.6.2018 

Liputusrajan ylittävät osakkeenomistajat

Yli 10 prosenttia omistavat osakkeenomistajat

  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Teollisuusliitto ry

Yli 5 prosenttia omistavat osakkeenomistajat

  • Stichting PGGM Depositary
  • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
  • Rakennusliitto Ry

Arvopaperimarkkinalain määrittelemä liputusilmoitus

Liputusvelvollisuus, eli huomattavien ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus, koskee listayhtiön osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaan rinnastettavaa henkilöä ja listayhtiötä itseään.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä liputusilmoitus on tehtävä. Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Liputusilmoitukset toimitetaan Kojamolle lähettämällä sähköposti osoitteeseen liputusilmoitukset@kojamo.fi. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Päivitetty 28.10.2019