Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset toimitetaan Kojamolle lähettämällä sähköposti osoitteeseen liputusilmoitukset@kojamo.fi. Lisäohjeita ilmoittamiseen löytyy tämän sivun lopusta.

Transaktio tehty, pvm Omistaja Omistus liputusilmoituksen jälkeen Liputusperuste
28.2.2022Heimstaden Bostad AB37 076 482
15,00%
Saavutti 15 prosentin rajan
Pörssitiedote 1.3.2022
9.11.2021Opetusalan Ammattijärjestö OAJ12 275 017
4,966739%
Alitti 5 prosentin rajan
Pörssitiedote 10.11.2021
1.11.2021Heimstaden Bostad AB24 724 000
10,00387%
Ylitti 10 prosentin rajan
Pörssitiedote 1.11.2021
3.9.2021Norges Bank (The Bank of Norway)13 102 045
5,30%
Ylitti 5 prosentin rajan
Pörssitiedote 6.9.2021
24.5.2021Teollisuusliitto Ry24 409 561
9,87664%
Alitti 10 prosentin rajan
Pörssitiedote 25.5.2021
21.9.2020PGGM Vermogensbeheer B.V.11 608 439
4,697%
Alitti 5 prosentin rajan
Pörssitiedote 24.9.2020
9.9.2020Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen20 537 814
8,31%
Alitti 10 prosentin rajan
Pörssitiedote 10.9.2020
10.9.2020Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma19 362 375
7,83%
Alitti 10 prosentin rajan
Pörssitiedote 10.9.2020
21.8.2020Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL Ry 12 300 000
4,9768%
Alitti 5 prosentin rajan
Pörssitiedote 24.8.2020
21.2.2020 Rakennusliitto ry 12 316 660
4,9835%
Alitti 5 prosentin rajan
Pörssitiedote 24.2.2020
25.10.2019Ammattiliitto Pro Ry12 319 698
4,9848%
Alitti 5 prosentin rajan Pörssitiedote 28.10.2019
24.4.2019 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 11 920 660
4,82%
Alitti 5 prosentin rajan
Pörssitiedote 25.4.2019
15.6.2018 Stichting PGGM Depositary 15 000 000
6,07%
Ylitti 5 prosentin rajan.
Pörssitiedote 21.6.2018 

Liputusrajan ylittävät osakkeenomistajat

Yli 10 prosenttia omistavat osakkeenomistajat

  • Heimstaden Bostad AB

Yli 5 prosenttia omistavat osakkeenomistajat

  • Teollisuusliitto Ry
  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
  • Norges Bank (The Bank of Norway)

Arvopaperimarkkinalain määrittelemä liputusilmoitus

Liputusvelvollisuus, eli huomattavien ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus, koskee listayhtiön osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaan rinnastettavaa henkilöä ja listayhtiötä itseään.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä liputusilmoitus on tehtävä. Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 2/3 ja 90% yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Liputusilmoitukset toimitetaan Kojamolle lähettämällä sähköposti osoitteeseen liputusilmoitukset@kojamo.fi. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Päivitetty 24.8.2023