Kojamo sijoituskohteena

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö sijoituskiinteistöjen käyvän arvon mukaan laskettuna. Näemme, että kiinteistöportfoliomme kasvutavoitteen ja tuottopotentiaalin yhdistelmä tekee meistä kiinnostavan sijoituskohteen.

Yhtiö on vahvasti mukana asuntoalan digitaalisessa murroksessa ja tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa digitaalisia ja muita asumisen palveluita luodakseen houkuttelevan palveluvalikoiman. Kojamon sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 5,4 miljardia euroa syyskuun 2019 lopussa.

Miksi sijoittaa Kojamoon?

Fokusoitunut liiketoiminta ja erottuva liiketoimintamalli

Olemme yhtiönä hyvässä asemassa hyötymään kaupungistumisen aikaansaamasta asuntojen kysynnän kasvusta. Kaupungistumisen lisäksi uskomme hyötyvämme vuokralla asumisen suosionnoususta   kotitalouksien koon pienentymisestä. Käyvällä arvolla mitattuna 98,3 prosenttia asuntokannastamme sijaitsee Suomen seitsemässä suurimmassa kasvukeskuksessa.

Kohdennetun strategian, korkealaatuisen kiinteistökannan ja Lumo-brändimme ansiosta uskomme hyötyvämme nykytrendeistä ja vuokratason kehityksestä.

Laadukas kiinteistöportfolio

Strategiamme mukaisesti keskitymme seitsemään Suomen kasvukeskukseen ja Lumo-brändillä markkinoitaviin laadukkaisiin vuokra-asuntoihin. Panostamme vuokralla asumisen ja asumisen palveluiden kehittämiseen Helsingin seudulla, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Lahden alueella sekä Oulun ja Jyväskylän kaupungeissa.

Vahva näyttö orgaanisesta kasvusta ja kiinteistöjen ostamisesta sekä vahva hankekehitysputki

Kehittämme kiinteistösalkkuamme rakentamalla uusia Lumo-asuntoja, muuntamalla muussa käytössä olleita rakennuksia asunnoiksi, peruskorjaamalla vanhaa asuntokantaa ja ostamalla kiinteistöjä.

Vuoteen 2021 ulottuvan strategiamme yhtenä tavoitteena on kasvattaa omistuksessa olevien asuntojen määrä 38 000 asuntoon sekä uudistuotannolla että ostamalla kiinteistöjä.

Kokenut ja osaava johtoryhmä sekä pätevä ja sitoutunut henkilöstö

Johtoryhmällämme on vankka kokemus vuokraus- ja kiinteistöliiketoiminnasta ja vahva näyttö kiinteistöjen painopisteen siirtämisestä kasvukeskuksiin, rahoitusrakenteen muuttamisesta ja yrityskulttuurin kehittämisestä ketterämmäksi ja asiakaskeskeisemmäksi.

Henkilöstömme muodostaa kokeneiden kiinteistöalan ammattilaisten tiimin. Haluamme olla jatkossakin houkutteleva työnantaja ja pitää työntekijöidemme tyytyväisyyden korkeana.

Innovatiivinen ja lisäarvoa tuottava toiminta-alusta

Olemme luoneet toiminta-alustan, joka yhdistää yhä paremmin itse tuottamamme liiketoiminnot kumppaneidemme tuottamiin palveluihin. Tuottamalla ja kehittämällä palveluitamme yhdessä kumppaniemme kanssa pyrimme tarjoamaan asukkaillemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Asiakaskokemusta painottava lähestymistapamme ja kiinteistöomaisuuden hallinnointiin ja kehittämiseen liittyvä asiantuntemuksemme yhdessä luovat meille vahvat mahdollisuudet arvon luomiseen.

Houkutteleva tuotto ja kestävä kasvu, jota tukee vahva ja hyvin hoidettu tase                                                        

Kiinteistöportfolion kasvutavoite ja tuottopotentiaalin yhdistelmä tekee meistä kiinnostavan sijoituskohteen. Tuottopotentiaali syntyy nettovarallisuuden kasvusta ja vakaasta kassavirrasta. Tavoitteena on edelleen parantamaan kokonaistuottoa valikoimalla kehityshankkeet tarkasti, ostamalla strategiaan sopivia asuntoja ja myymällä siihen sopimattomia asuntoja.

Tarjoamme pääsyn Suomen houkutteleville asuntomarkkinoille, jotka ovat historiallisesti tuottaneet vakaata kassavirtaa kuluttajahintaindeksiin sidotuista vuokrista. Vahva ja hyvin hoidettu tase auttaa varmistamaan monipuolisen rahoituksen kasvulle.

Päivitetty 6.11.2019