Kojamo sijoituskohteena

Kojamo tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Missiomme mukaisesti luomme parempaa kaupunkiasumista pitkäjänteisesti keskiössä paras asiakaskokemus, osaava, energinen henkilöstö ja kestävä kehitys. Tavoitteena on luoda vuokra-asumiseen lisää tarjontaa ja uusia palveluratkaisuja helpottamaan vuokra-asuntojen saamista ja niissä asumista.

Yhtiö on vahvasti mukana asuntoalan digitaalisessa murroksessa ja tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa digitaalisia ja muita asumisen palveluita luodakseen houkuttelevan palveluvalikoiman. Kojamon sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 8,2 miljardia euroa 31.12.2022.

Miksi sijoittaa Kojamoon?

Kaupungistuminen, perhekoon pieneneminen ja vuokra-asumisen suosion kasvu tukevat liiketoimintaamme

Kaupungistumisen myötä ihmiset muuttavat suuriin kasvukeskuksiin työ- ja opiskelupaikkojen sekä palveluiden perässä. Vuokralla asumisen suosio on kasvanut tasaisesti suurimmissa kaupungeissa ja kasvaa yhä. Vuokralla asumisen suosiota tukevat myös kotitalouksien keskikoon pienentyminen, sekä sen joustavuus erilaisissa elämäntilanteissa. Vastaamme megatrendeistä kumpuavaan kysyntään tarjoamalla asuntoja keskeisillä sijainneilla, hyvien palvelujen ja kulkuyhteyksien äärellä.

Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa suureen, hajautettuun ja ammattimaisesti hoidettuun asuntoportfolioon suurimmissa kasvukeskuksissa

Kojamon kautta pääsee sijoittamaan tuhansiin, hyvin hoidettuihin ja tasaista kassavirtaa tuottaviin asuntoihin keskeisillä sijainneilla. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää
rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaamme. Yli 300 ammattilaistamme vastaa investoinneista, korjauksista ja ylläpidosta, rahoituksesta sekä erinomaisesta asiakaskokemuksesta. Suurena toimijana skaalaetu pienentää operatiivisia riskejämme ja mahdollistaa kustannustehokkaan toimintatavan.

Luomme investoimalla vahvaa, monikanavaista kasvua osaamisemme ja vahvan taseemme avulla

Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa 4–5% ja investoida 200–400 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvumme ei ole sidottu yhteen lähteeseen, vaan meillä on valmius luoda kasvua uudistuotantoinvestointien kautta, kokonaisia kiinteistöjä tai portfolioita ostamalla sekä muuttamalla kiinteistöjä asunnoiksi. Vahva taseemme ja monipuolinen rahoitusrakenteemme mahdollistaa kasvun ja kyvyn liikkua tarvittaessa nopeasti. Tavoitteenamme on pitää omavaraisuusaste yli 40%:ssa ja Loan To Value (LTV) alle 50%:n.

Tarjoamme yhdistelmän vakaata osinkovirtaa ja pääoman kasvua

Tavoitteenamme on luoda kannattavaa kasvua. Kiinteistöportfoliomme kasvutavoitteen ja tuottopotentiaalin yhdistelmä tekee meistä kiinnostavan sijoituskohteen. Tavoitteenamme on jakaa osinkona 60% kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), ja olemme listautumisesta lähtien päässeet tähän tavoitteeseen joka vuosi. Loput FFO:sta jätetään yhtiöön tukemaan kasvua, minkä lisäksi omaa pääomaa kasvattavat kehityshankkeista saatava kehityskate sekä arvonnousut kohteista, jossa on vielä arvostukseen liittyviä rajoitteita. Pystymme toteuttamaan kasvuinvestointejamme strategiamme mukaisesti ilman uutta omaa pääomaa. Kasvutavoitteemme myötä myös osingonmaksun perusteena oleva FFO kasvaa.

Luomme asiakkaillemme lisäarvoa hyödyntämällä digitalisaatioratkaisuja ja tarjoamalla monipuolisia palveluja

Erottaudumme kilpailijoistamme tarjoamalla asiakkaillemme helppoa ja vaivatonta asumista. Kaikki asuntomme ovat vuokrattavissa verkkokaupan kautta, ja asiakkaamme voivat hoitaa kaikki asumiseen liittyvän asiointinsa My Lumo -palvelun kautta. Tarjoamme myös laajan valikoiman asumista helpottavia palveluita avainten toimituksesta aina muuttosiivoukseen asti. Laaja yhteiskäyttöautoverkosto on asiakkaidemme käytössä. Hyödynnämme digitalisaation tuomia ratkaisuja myös kiinteistöjemme ylläpidossa, ja esimerkiksi ohjaamme 28 000 asunnon lämmitystä tekoälypohjaisen sovelluksen avulla.

Olemme vastuullinen, kestävien kaupunkien rakentaja  

Vastuullisuus on strateginen painopisteemme ja keskeinen osa toimintaamme niin asiakas-, henkilöstö-, yhteiskunta-, ympäristö- ja hallintonäkökulmasta. Vuonna 2020 julkaistussa vastuullisuusohjelmassamme olemme asettaneet tavoitteeksi kiinteistökantamme hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030 mennessä. Raportoimme kiinteistöalan keskeisten vastuullisuusmittareiden, kuten EPRA:n parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja osallistumme alamme keskeisimpään kansainväliseen vastuullisuusarviointiin, GRESBiin.

Päivitetty 2.6.2023