Kojamo sijoituskohteena

Kojamo tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Missiomme mukaisesti luomme parempaa kaupunkiasumista pitkäjänteisesti keskiössä paras asiakaskokemus, osaava, energinen henkilöstö ja kestävä kehitys. Tavoitteena on luoda vuokra-asumiseen lisää tarjontaa ja uusia palveluratkaisuja helpottamaan vuokraasuntojen saamista ja niissä asumista.

Yhtiö on vahvasti mukana asuntoalan digitaalisessa murroksessa ja tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa digitaalisia ja muita asumisen palveluita luodakseen houkuttelevan palveluvalikoiman. Kojamon sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 8,7 miljardia euroa 30.6.2022.

Miksi sijoittaa Kojamoon?

Fokusoitunut liiketoiminta ja erottuva liiketoimintamalli

Olemme yhtiönä hyvässä asemassa hyötymään kaupungistumisen aikaansaamasta asuntojen kysynnän kasvusta. Kaupungistumisen lisäksi uskomme hyötyvämme vuokralla asumisen suosionnoususta kotitalouksien koon pienentymisestä.

Panostamme vuokralla asumisen ja asumisen palveluiden kehittämiseen sekä digitaalisiin palveluihin, asiakaskokemukseen ja yrityskulttuuriin. Tavoitteemme on olla erinomaisesta asiakaskokemuksesta tunnettu ja hyvää taloudellista tulosta tekevä asuntosijoitusyhtiö.

Kojamo haluaa olla asumisen edelläkävijä ja parempaa kaupunkiasumista arvostavan asiakkaan ykkösvalinta. Uudistamme Lumo-brändimme kautta suomalaista vuokra-asumista ja teemme siitä entistä haluttavampaa. Edistämme kaupungistuvan Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia helpottamalla työperäistä liikkuvuutta.

Laadukas kiinteistöportfolio

Strategiamme mukaisesti keskitymme Suomen kasvukeskuksiin. Kojamon omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä oli vuoden 2021 lopussa 36 897.

Vahva näyttö kasvusta ja parhaista toimintamalleista

Kehittämme kiinteistösalkkuamme rakentamalla uusia Lumo-asuntoja, muuntamalla muussa käytössä olleita rakennuksia asunnoiksi, peruskorjaamalla vanhaa asuntokantaa ja ostamalla kiinteistöjä.

Haemme vahvaa kasvua optimoidulla rahoitusrakenteella ja kannattavaa liiketoimintaa alan parhailla toimintamalleilla. Meillä on kyky toteuttaa kasvua monikanavaisesti ja reagoida nopeasti mahdollisuuksiin. Panostamme vahvasti palvelullistumiseen ja hyödynnämme digitalisaation tuomia ratkaisuja toiminnassamme.

Kokenut ja osaava johtoryhmä sekä pätevä ja sitoutunut henkilöstö

Johtoryhmällämme on vankka kokemus vuokraus- ja kiinteistöliiketoiminnasta, asiakaskokemuksen parantamisesta, digitaalisesta uusiutumisesta, rahoitusrakenteen muuttamisesta ja yrityskulttuurin kehittämisestä ketterämmäksi ja asiakaskeskeisemmäksi.

Henkilöstömme muodostaa osaavien ja energisten ammattilaisten tiimin. Haluamme olla jatkossakin houkutteleva työnantaja ja pitää työntekijöidemme tyytyväisyyden korkeana.

Lisäarvoa tuottava palvelualusta

Olemme luoneet palvelualustan, joka yhdistää yhä paremmin itse tuottamamme liiketoiminnot kumppaneidemme tuottamiin palveluihin. Tuottamalla ja kehittämällä palveluitamme yhdessä kumppaniemme kanssa pyrimme tarjoamaan asukkaillemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Houkutteleva tuotto ja kestävä kasvu, jota tukee vahva ja hyvin hoidettu tase                                                        

Investointien kasvutavoite ja tuottopotentiaalin yhdistelmä tekee meistä kiinnostavan sijoituskohteen. Tuottopotentiaali syntyy nettovarallisuuden kasvusta ja vakaasta kassavirrasta. Tavoitteena on edelleen parantaa kokonaistuottoa kehittämällä kiinteistöportfoliota.

Tarjoamme pääsyn Suomen houkutteleville asuntomarkkinoille, jotka ovat historiallisesti tuottaneet vakaata kassavirtaa kuluttajahintaindeksiin sidotuista vuokrista. Vahva ja hyvin hoidettu tase auttaa varmistamaan monipuolisen rahoituksen kasvulle.

Päivitetty 18.8.2022