Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Kojamon hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Yhtiön toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallitukselle yhtiön strategiasuunnitelman, budjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat sekä vastaa lisäksi niiden toteutumisesta hallituksen päätösten mukaisesti. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Kojamon toimitusjohtajana on toiminut Jani Nieminen vuodesta 2011.

Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna operatiivisten asioiden käsittelyssä, konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, sekä sisäisen tiedonkulun varmistamisessa. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu lisäksi hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpano toimitusjohtajan johdolla. Johtoryhmä analysoi toimintaympäristön muutoksia ja valmistelee niihin reagoimista sekä valmistelee asioita hallitukselle ja sen valiokunnille.

Johtoryhmän jäsenet

Jani Nieminen

Toimitusjohtaja

s. 1968,
Suomen kansalainen
diplomi-insinööri, MBA.

Nieminen on toiminut Kojamon toimitusjohtajana vuodesta 2011. Aikaisemmin Nieminen on toiminut Realia Group Oy:n liiketoiminnanjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena vuosina 2006–2011 sekä Sato Oyj:n yksikköjohtajana vuosina 1997–2006.

Katri Harra-Salonen

Digijohtaja, ICT ja kehitys

s. 1969,
Suomen kansalainen
diplomi-insinööri, eMBA

Harra-Salonen on toiminut aiemmin Finnair Oyj:llä Chief Digital Officerina vuodesta 2016. Tätä ennen hän toimi muun muassa perustamansa Umbrella Strategic Advisory Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2012–2016, Fjord Sweden AB:n toimitusjohtajana ja kehitysjohtajana 2010–2012 Ruotsissa sekä useissa kansainvälisissä johtotehtävissä Satama Interactivessa vuosina 1999–2009. Hän toimii myös jäsenenä Vehon ja Docrates Syöpäsairaalan hallituksissa.

Erik Hjelt

Talousjohtaja

s. 1961,
Suomen kansalainen
oikeustieteen lisensiaatti, eMBA

Hjelt on toiminut Kojamon talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena vuodesta 2015. Aikaisemmin Hjelt on toiminut Sponda Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) vuosina 2009–2015 sekä johtajana (Treasury ja lakiasiat) vuosina 2007–2009. Lisäksi Hjelt on toiminut Kapiteeli Oyj:n johtajana (rahoitus, lakiasiat, HR ja viestintä) vuosina 1999–2006.

Irene Kantor

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

s.1968,
Suomen kansalainen
filosofian maisteri, eMBA

Kantor on toiminut Kojamon markkinointi- ja viestintäjohtajana vuodesta 2013. Aikaisemmin Kantor on toiminut DNA Oy:n viestintäjohtajana vuosina 2012–2013, SEK Public Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2010–2012, Aidema Oy:n toimitusjohtajana ja omistajana 2006–2010 ja BNL Euro RSCG:n viestintäkonsulttina 2001–2006.

Tiina Kuusisto

Liiketoimintajohtaja, Asiakkuudet

s. 1968,
Suomen kansalainen
kauppatieteiden maisteri

Kuusisto on toiminut asiakkuuksista vastaavana liiketoimintajohtajana vuodesta 2019. Aikaisemmin Kuusisto toimi Elisa Oyj:n markkinointijohtajana (CMO) vuonna 2018 ja digitaalisesta kuluttajamyynnistä ja -markkinoinnista vastaavana johtajana vuosina 2009–2018. Tätä ennen hän toimi mm. Tiimari Retail Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2008–2009 ja Seppälä Oy:n markkinointijohtajana vuosina 2001–2008.

Ville Raitio

Liiketoimintajohtaja, Omistaminen ja sijoittaminen

s. 1978,
Suomen kansalainen
kauppatieteiden maisteri

Raitio on toiminut Kojamon omistuksista sekä sijoituksista vastaavana liiketoimintajohtajana vuodesta 2019. Aikaisemmin Raitio on toiminut Aberdeen Standard Investmentsissa mm. Suomen maajohtajana sekä Pohjoismaisista kiinteistösijoituksista vastaavana johtajana vuosina 2013–2019. Tätä ennen hän toimi muun muassa sijoituksista vastaavana partnerina ATP Real Estatella vuosina 2007–2013 ja tutkimusjohtajana INREVillä vuosina 2004–2007.

Tutustu johtoryhmän jäsenten tehtäviin Organisaatio ja johto -sivulla.

Päivitetty 7.1.2020