Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Kojamon hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Yhtiön toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallitukselle yhtiön strategiasuunnitelman, budjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat sekä vastaa lisäksi niiden toteutumisesta hallituksen päätösten mukaisesti. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Kojamon toimitusjohtajana on toiminut Jani Nieminen vuodesta 2011.

Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna operatiivisten asioiden käsittelyssä, konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, sekä sisäisen tiedonkulun varmistamisessa. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu lisäksi hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpano toimitusjohtajan johdolla. Johtoryhmä analysoi toimintaympäristön muutoksia ja valmistelee niihin reagoimista sekä valmistelee asioita hallitukselle ja sen valiokunnille.

Johtoryhmän jäsenet

Jani Nieminen

Toimitusjohtaja

s. 1968,
Suomen kansalainen
diplomi-insinööri, MBA.

Nieminen on toiminut Kojamon toimitusjohtajana vuodesta 2011. Aikaisemmin Nieminen on toiminut Realia Group Oy:n liiketoiminnanjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena vuosina 2006–2011 sekä Sato Oyj:n yksikköjohtajana vuosina 1997–2006.

Erik Hjelt

Talousjohtaja

s. 1961,
Suomen kansalainen
oikeustieteen lisensiaatti, eMBA

Hjelt on toiminut Kojamon talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena vuodesta 2015. Aikaisemmin Hjelt on toiminut Sponda Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) vuosina 2009–2015 sekä johtajana (Treasury ja lakiasiat) vuosina 2007–2009. Lisäksi Hjelt on toiminut Kapiteeli Oyj:n johtajana (rahoitus, lakiasiat, HR ja viestintä) vuosina 1999–2006.

Ville Raitio

Liiketoimintajohtaja, Omistaminen ja sijoittaminen

s. 1978,
Suomen kansalainen
kauppatieteiden maisteri, EMBA

Raitio on toiminut Kojamon omistuksista sekä sijoituksista vastaavana liiketoimintajohtajana vuodesta 2019. Aikaisemmin Raitio on toiminut Aberdeen Standard Investmentsissa mm. Suomen maajohtajana sekä Pohjoismaisista kiinteistösijoituksista vastaavana johtajana vuosina 2013–2019. Tätä ennen hän toimi muun muassa sijoituksista vastaavana partnerina ATP Real Estatella vuosina 2007–2013 ja tutkimusjohtajana INREVillä vuosina 2004–2007.

Janne Ojalehto

Liiketoimintajohtaja

s. 1982
Suomen kansalainen
MBA

Janne Ojalehto aloitti työskentelyn Kojamolla 19.6.2023. Aikaisemmin Ojalehto on toiminut SATO Oyj:n kaupallisena johtajana vastaten myynnistä, markkinoinnista, viestinnästä sekä digitaalisen kaupallisen ympäristön kehittämisestä vuosina 2018-2022. Tätä ennen hän on toiminut Restel Oy:ssä vuosina 2015-2018 mm. myyntijohtajana sekä erilaisissa johtotehtävissä vuosina 2007-2015.

Tutustu johtoryhmän jäsenten tehtäviin Organisaatio ja johto -sivulla.

Päivitetty 24.8.2023