Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Jani Nieminen
Toimitusjohtaja
s. 1968,
Suomen kansalainen
diplomi-insinööri, MBA.

Nieminen on toiminut Kojamon toimitusjohtajana vuodesta 2011. Aikaisemmin Nieminen on toiminut Realia Group Oy:n liiketoiminnanjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena vuosina 2006–2011 sekä Sato Oyj:n yksikköjohtajana vuosina 1997–2006.

Erik Hjelt
talousjohtaja
s. 1961,
Suomen kansalainen
oikeustieteen lisensiaatti, eMBA

Hjelt on toiminut Kojamon talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena vuodesta 2015. Aikaisemmin Hjelt on toiminut Sponda Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) vuosina 2009–2015 sekä johtajana (Treasury ja lakiasiat) vuosina 2007–2009. Lisäksi Hjelt on toiminut Kapiteeli Oyj:n johtajana (rahoitus, lakiasiat, HR ja viestintä) vuosina 1999–2006.

Irene Kantor
markkinointi- ja viestintäjohtaja
s.1968,
Suomen kansalainen
filosofian maisteri, eMBA

Kantor on toiminut Kojamon markkinointi- ja viestintäjohtajana vuodesta 2013. Aikaisemmin Kantor on toiminut DNA Oy:n viestintäjohtajana vuosina 2012–2013, SEK Public Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2010–2012, Aidema Oy:n toimitusjohtajana ja omistajana 2006–2010 ja BNL Euro RSCG:n viestintäkonsulttina 2001–2006.

Mikko Suominen
investointijohtaja
s. 1971,
Suomen kansalainen
oikeustieteen kandidaatti

Suominen on toiminut Kojamon investointijohtajana vuodesta 2013. Aikaisemmin Suominen on toiminut Kojamon investointiyksikön johtajana vuosina 2009–2013, investointineuvottelijana 2007–2009 ja lakimiehenä 2002–2007.

Kim Jolkkonen
kiinteistökehitysjohtaja
s. 1971,
Suomen kansalainen
tekniikan lisensiaatti

Jolkkonen on toiminut Kojamon kiinteistökehitysjohtajana vuodesta 2013. Aikaisemmin Jolkkonen on toiminut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2012–2013, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n teknisenä päällikkönä vuosina 2011–2012 ja Vahanen-yhtiöiden liiketoiminta-alueen johtaja vuosina 2008–2011 sekä Sato Yhtiön kiinteistöpäällikkönä vuosina 2003–2008.

Teemu Suila
kehitysjohtaja
s. 1970,
Suomen kansalainen
diplomi-insinööri

Suila on toiminut Kojamon kehitysjohtajana vuodesta 2017. Aikaisemmin Suila on toiminut Responda 113 Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2016–2017 ja Rovio Entertainment Oyj:n operatiivisena johtajana 2013–2016. Lisäksi Suila on toiminut mm. Nokia Oyj:n konsernistrategian kehitysjohtajana vuosina 2010–2012, Nokia Siemens Networksin Consulting and Systems Integration -liiketoiminnan kehitys- ja portfoliojohtajana (CSI) vuosina 2007–2010 sekä Nokia Networksin Consulting and Integration- liiketoiminnan kuluttajaratkaisujen ja liiketoimintainnovaatioiden johtajana vuosina 2005–2007.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa Kojamon operatiivisesta toiminnasta Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden sekä määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallitukselle yhtiön strategiasuunnitelman, budjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat sekä vastaa lisäksi niiden toteutumisesta hallituksen päätösten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden käsittelyssä sekä sisäisen tiedonkulun varmistamisessa. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpano toimitusjohtajan johdolla, analysoida toimintaympäristön muutoksia ja valmistella niihin reagoimista sekä valmistella asioita hallitukselle ja sen valiokunnille.