Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Jani Nieminen
Toimitusjohtaja
s. 1968,
Suomen kansalainen
diplomi-insinööri, MBA.

Nieminen on toiminut Kojamon toimitusjohtajana vuodesta 2011. Aikaisemmin Nieminen on toiminut Realia Group Oy:n liiketoiminnanjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena vuosina 2006–2011 sekä Sato Oyj:n yksikköjohtajana vuosina 1997–2006.

Erik Hjelt
talousjohtaja
s. 1961,
Suomen kansalainen
oikeustieteen lisensiaatti, eMBA

Hjelt on toiminut Kojamon talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena vuodesta 2015. Aikaisemmin Hjelt on toiminut Sponda Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) vuosina 2009–2015 sekä johtajana (Treasury ja lakiasiat) vuosina 2007–2009. Lisäksi Hjelt on toiminut Kapiteeli Oyj:n johtajana (rahoitus, lakiasiat, HR ja viestintä) vuosina 1999–2006.

Irene Kantor
markkinointi- ja viestintäjohtaja
s.1968,
Suomen kansalainen
filosofian maisteri, eMBA

Kantor on toiminut Kojamon markkinointi- ja viestintäjohtajana vuodesta 2013. Aikaisemmin Kantor on toiminut DNA Oy:n viestintäjohtajana vuosina 2012–2013, SEK Public Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2010–2012, Aidema Oy:n toimitusjohtajana ja omistajana 2006–2010 ja BNL Euro RSCG:n viestintäkonsulttina 2001–2006.

Teemu Suila
kehitysjohtaja
s. 1970,
Suomen kansalainen
diplomi-insinööri

Suila on toiminut Kojamon kehitysjohtajana vuodesta 2017. Aikaisemmin Suila on toiminut Responda 113 Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2016–2017 ja Rovio Entertainment Oyj:n operatiivisena johtajana 2013–2016. Lisäksi Suila on toiminut mm. Nokia Oyj:n konsernistrategian kehitysjohtajana vuosina 2010–2012, Nokia Siemens Networksin Consulting and Systems Integration -liiketoiminnan kehitys- ja portfoliojohtajana (CSI) vuosina 2007–2010 sekä Nokia Networksin Consulting and Integration- liiketoiminnan kuluttajaratkaisujen ja liiketoimintainnovaatioiden johtajana vuosina 2005–2007.

Muutoksia johtoryhmässä

Tiedotettu pörssitiedotteella 4.12.2018

Tiina Kuusisto (KTM) on nimitetty Kojamo Oyj:n asiakkuuksista vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi, ja hän aloittaa tehtävässään vuoden 2019 alkupuolella. Hän vastaa Kojamon asiakaskokemuksesta sekä myynti- ja palveluorganisaatiosta ja raportoi Kojamon toimitusjohtajalle Jani Niemiselle. Kuusisto siirtyy Kojamolle Elisa Oyj:sta, jossa hän toimi markkinointijohtajana (CMO) syksystä 2018 alkaen ja digitaalisesta kuluttajamyynnistä ja -markkinoinnista vastaavana johtajana vuodesta 2009 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut mm. Tiimari Retail Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2008-2009 ja Seppälä Oy:n markkinointijohtajana vuosina 2001-2008.

Ville Raitio (KTM) on nimitetty Kojamo Oyj:n omistuksista sekä sijoituksista vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi, ja hän aloittaa tehtävässään 8.1.2019. Hän vastaa sisäisestä omistajaohjauksesta, kiinteistökehityksestä sekä transaktioista ja raportoi Kojamon toimitusjohtajalle Jani Niemiselle. Raitio siirtyy Kojamolle Aberdeen Standard Investmentsista, jossa hän toimi suorien kiinteistösijoitusten johtajana Pohjoismaissa ja Suomen maajohtajana. Raitio on ollut Aberdeenin palveluksessa vuodesta 2013 lähtien ja tätä ennen hän on muun muassa toiminut sijoituksista vastaavana partnerina ATP Real Estatella vuosina 2007-2013 ja tutkimusjohtajana INREVillä vuosina 2004-2007.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa Kojamon operatiivisesta toiminnasta Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden sekä määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallitukselle yhtiön strategiasuunnitelman, budjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat sekä vastaa lisäksi niiden toteutumisesta hallituksen päätösten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden käsittelyssä sekä sisäisen tiedonkulun varmistamisessa. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpano toimitusjohtajan johdolla, analysoida toimintaympäristön muutoksia ja valmistella niihin reagoimista sekä valmistella asioita hallitukselle ja sen valiokunnille.