Visio, strategia ja arvot

Luomme parempaa kaupunkiasumista.

Missiomme

Olemme asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.

Visiomme

Strategiset painopisteet 2021

Strategiset painopisteet 2021 ovat

  • Omistaja-arvon pitkäjänteinen kehittäminen
  • Paras asiakaskokemus
  • Johtava kestävässä kehityksessä
  • Osaavin ja energinen työpaikka

Vuoteen 2021 mennessä konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta tai ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. Kaupungistumisen ja kasvukeskuksiin suuntaavan muuttoliikkeen myötä konsernilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa Suomen vuokra-asuntomarkkinassa.

Kulttuurimme ytimessä on erinomaisen asiakaskokemuksen luominen ja kehittäminen. Se rakentuu päivittäin jokaisen kojamolaisen tavasta toimia ja asenteestamme asiakkaidemme palvelemiseen. Lisäksi asiakaskokemus syntyy monipuolisista asumisen ratkaisuista, helposta ja vaivattomasta asioinnista kanssamme ja sujuvista sähköisistä palveluista. Lumo-brändi ja asumisen palvelut näyttävät suuntaa vuokra-asumisessa.

Teemme merkityksellistä työtä hyvän asumisen puolesta. Tehokkaat ja vastuulliset toimintatavat ja yritysvastuun johtaminen ovat kiinteä osa liiketoimintaamme. Meillä on kykyä ja intoa löytää entistä parempia rakentamisen ratkaisuja, asumisen palveluja, ekologisia innovaatioita ja keinoja tuottaa hyviä asiakaskokemuksia. Energinen yrityskulttuurimme luo työlle hyvän perustan.

Toimintamme perustuu vahvasti arvoihimme

Ilo palvella

Palvelumme on laadukasta, ammattitaitoista, ystävällistä ja asiakasta kunnioittavaa. Haluamme kuunnella ja ymmärtää asiakasta sekä ratkaista tämän tarpeet. Kohtaamme ja palvelemme ihmisen yksilönä. Ansaitsemme luottamuksen joka päivä.

Hinku onnistua

Haluamme jatkuvasti tehdä asiat paremmin, saada aikaan tuloksia ja saavuttaa tavoitteemme. Kannamme vastuun työstämme ja olemme ylpeitä tuloksistamme. Arvostamme toistemme osaamista ja teemme asioita yhdessä. Rohkaisemme toisiamme. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista. Teemme, minkä lupaamme.

Rohkeus uudistaa

Suhtaudumme muutokseen ennakkoluulottomasti. Uskallamme etsiä uusia oivalluksia ja parhaita käytäntöjä haastamalla vanhat toimintatavat. Kehittäminen voi tarkoittaa kokeiluja ja uskallamme tehdä aloitteita. Virheistä otamme oppia. Olemme edelläkävijä myös uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Uudistaminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista.

Päivitetty 18.6.2019