Missio, visio, strategia ja arvot

Luomme parempaa kaupunkiasumista.

Missiomme

Olemme asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.

Visiomme

Strategiset painopisteet

Strategiset painopisteet ovat

  • Paras asiakaskokemus
  • Vahva kasvu
  • Operatiivinen erinomaisuus
  • Vastuullisuus ja kestävä kehitys
  • Osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka
  • Uusiutuminen digitalisaatioratkaisuin

Strategiamme mukaan liikevaihtomme kasvaa vuosittain vuokratuottojen Like-for-Like-kasvulla sekä investoimalla. Kasvuinvestointimme kohdistuvat uudistuotantoon, kiinteistöjen konvertoimiseen asuinkäyttöön sekä valmiiden asuntokohteiden ostoon. Kojamolla on kyky toteuttaa kasvua monikanavaisesti ja reagoida nopeasti mahdollisuuksiin optimoidulla rahoitusrakenteella. Taseen vahvat tunnusluvut mahdollistavat meille kasvustrategiamme toteuttamisen.

Liikevaihdon kasvua tuemme myös palveluilla ja uusilla avauksilla, joilla tuotamme lisäarvoa asiakkaille. Digitaalisen kehityksen tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme helppoa ja vaivatonta asioimista sekä uusia lisäarvopalveluita, hyödyntää teknologiaa asumisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa sekä toteuttaa henkilöstömme toimintaa helpottavia ratkaisuita.

Parannamme liiketoimintaamme ja tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme ja työntekijöillemme hyödyntäen digitalisaation tarjoamia ratkaisuja. Onnistumisemme edellytyksenä on ymmärrys eri asiakassegmenteistä, tarjontamme oikea kohdentaminen sekä kumppaniverkoston johtaminen.

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan asiakaskokemuksen. Haluamme myös luoda kilpailukykyä ja kannattavuutta toimialan parhailla toimintamalleilla, mitä painotamme strategiassamme operatiivisena erinomaisuutena. Tavoitteemme on toimintamme jatkuva parantaminen ja innovointi.

Vastuullisuus on osa kaikkien kojamolaisten työtä

Tavoitteemme on, että Kojamo on tunnettu dynaamisesta ja tuloksellisesta yrityskulttuurista sekä siitä, että vastuullisuus on osa kaikkien kojamolaisten työtä. Tämä heijastuu toimintamme eri tasoille niin liiketoiminnassa, työskentelyolosuhteissa kuin asiakasrajapinnallakin. Huomioimme esimerkiksi ympäristövaikutukset jo kiinteistökehityksestä alkaen, ja kaikki omaa tonttivarantoa hyödyntävät uudisrakennushankkeet ovat lähes nollaenergiarakennuksia FInZEB-konseptien ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki Kojamon toimistot ovat Green Office -sertifioituja.

Asiakkaillemme tarjoamme esimerkiksi suosittua yhteiskäyttöautopalvelua ja kattavat mahdollisuudet kierrättämiseen. Jatkamme panostusta vastuullisiin ja innovatiivisiin toimintaperiaatteisiin sekä läpinäkyvään raportointiin. Pidämme tärkeänä, että varmistamme osaamisen kehittämisellä tulevaisuuden kilpailukyvyn ja sen, että työntekijäkokemus houkuttelee parhaat tekijät.

Toimintamme perustuu vahvasti arvoihimme

Ilo palvella

Palvelumme on laadukasta, ammattitaitoista, ystävällistä ja asiakasta kunnioittavaa. Haluamme kuunnella ja ymmärtää asiakasta sekä ratkaista tämän tarpeet. Kohtaamme ja palvelemme ihmisen yksilönä. Ansaitsemme luottamuksen joka päivä.

Hinku onnistua

Haluamme jatkuvasti tehdä asiat paremmin, saada aikaan tuloksia ja saavuttaa tavoitteemme. Kannamme vastuun työstämme ja olemme ylpeitä tuloksistamme. Arvostamme toistemme osaamista ja teemme asioita yhdessä. Rohkaisemme toisiamme. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista. Teemme, minkä lupaamme.

Rohkeus uudistaa

Suhtaudumme muutokseen ennakkoluulottomasti. Uskallamme etsiä uusia oivalluksia ja parhaita käytäntöjä haastamalla vanhat toimintatavat. Kehittäminen voi tarkoittaa kokeiluja ja uskallamme tehdä aloitteita. Virheistä otamme oppia. Olemme edelläkävijä myös uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Uudistaminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista.

Päivitetty 29.2.2024