Toimintaympäristö ja trendit

Kojamon toimiessa asuinkiinteistösektorilla yhtiöön vaikuttaa erityisesti asuntomarkkinoiden tilanne ja kehitys Suomen kasvukeskuksissa. Lisäksi yhtiöön vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät, kuten talouskasvu, työllisyys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot, inflaatio, alueellinen väestönkasvu ja kotitalouksien koon kehitys.

Valtiovarainministeriön (VM) taloudellisen katsauksen mukaan maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna. Venäjän hyökkäys Ukrainaan varjostaa maailmantalouden näkymiä ja sotaan liittyvä epävarmuus heikentää luottamusta, kiihdyttää inflaatiota ja vähentää investointeja. Inflaation kiihtyminen ja odotukset rahapolitiikan kiristymisestä ovat nostaneet markkinakorkoja myös euroalueella.

Suomen talous oli viime vuonna hyvässä vedossa, ja tuotanto saavutti COVID-19-pandemiaa edeltäneen tason. Tänä vuonna VM arvioi Suomen talouskasvun hidastuvan Ukrainan sodan ja pakotteiden seurauksena.

Inflaatio kiihtyi lähes 5,0 prosenttiin jo ennen Venäjän hyökkäystä ja hintojen nousun oletetaan edelleen jatkuvan. Tämä leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja säästämisastetta, mikä heikentää yksityisen kulutuksen kasvunäkymiä. Yksityinen kulutus kokonaisuudessaan kuitenkin kasvaa talouden avautuessa ja palveluiden kysynnän elpyessä.

Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa asuntoaloitusten arvioidaan nousseen viime vuonna ennätyslukemiin ja asuinrakennusinvestointien kasvaneen 8,0 prosenttia. Asuntoinvestointien uskotaan hidastuvan tänä vuonna, mutta asuntoaloitukset pysyvät suhteellisen korkealla 40 000 uuden asunnon tasolla. Tulevina vuosina asuntoaloitusten määrän uskotaan palaavan lähemmäs pitkän aikavälin keskiarvoa.

Etlan suhdannekatsauksen mukaan rakennusyritysten näkymiä painavat raaka-aineiden hinnat, jotka nostivat rakennuskustannuksia 10 prosentilla viime vuonna, ja ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa. Kuluvana vuonna rakentamisen kokonaisuudessaan ennustetaan kasvavan hieman viime vuotta hitaammin. Matala korkotaso on tukenut asuintalorakentamisen kysyntää, mutta talouden epävarmuus tulee heijastumaan myös asuinrakentamiseen.

MDI:n kesäkuussa 2021 julkaiseman väestöennusteen mukaan pääkaupunkiseudun vetovoima jatkuu myös tulevaisuudessa. Ennusteessa on esitetty kolme kasvun skenaariota, joissa myös korona-ajan vaikutus on otettu huomioon. Eri skenaarioissa pääkaupunkiseudun väestön ennustetaan kasvavan 13–21 prosenttia vuosina 2020–2040. Myös Turku ja Tampere kasvavat kaikissa kolmessa skenaariossa yli 10 prosenttia.

Nordean huhtikuussa julkaisemassa Asuntomarkkinakatsauksessa vuokramarkkinatilanteen odotetaan asteittain paranevan. Koronarajoitusten poistuminen tarkoittaa palvelualojen työpaikkojen paluuta, johon Venäjän hyökkäyssodalla ei odoteta olevan suurta negatiivista vaikutusta. Samalla matkailun ja tapahtumien uudelleenkäynnistymisen uskotaan kiihdyttävän lyhytaikaisvuokrausta ja opiskelijoiden todennäköisesti palaavan ensi syksynä useamman ikäryhmän toimesta vuokramarkkinoille. Korkojen nousu tekee myös vuokra-asumisesta suhteellisesti houkuttelevampaa, kun omistusasumisen rahoituskustannukset kasvavat.

Trendit

megatrendit

Kojamo vastaa strategiansa mukaan kaupungistumisen, digitalisoitumisen sekä yhteisöllisyyden trendeihin ja tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumiseen liittyviä palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa.

Päivitetty 12.5.2022