Toimintaympäristö ja trendit

Kojamon toimiessa asuinkiinteistösektorilla yhtiöön vaikuttaa erityisesti asuntomarkkinoiden tilanne ja kehitys Suomen kasvukeskuksissa. Lisäksi yhtiöön vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät, kuten talouskasvu, työllisyys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot, inflaatio, alueellinen väestönkasvu ja kotitalouksien koon kehitys.

Kaupungistuminen jatkuu asuntorakentamisen hidastuessa

Inflaatio, korkojen nousu ja geopoliittiset jännitteet ovat hidastaneet maailmantalouden kasvua. Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja investointeja, minkä vuoksi Suomen talous supistui hieman vuonna 2023. Asuntoaloitusten määrä laski voimakkaasti vuoden aikana, minkä myötä markkinoille valmistuu aiempaa vähemmän asuntoja lähivuosina. Kaupungistumiskehityksen ennustetaan kuitenkin jatkuvan voimakkaana.

Lue lisää toimintaympäristöstämme Vuosikertomus 2023

Lue ajankohtaisimmat tiedot toimintaympäristöömme liittyen osavuosikatsauksistamme

Kojamo vastaa strategiansa mukaan kaupungistumisen, digitalisoitumisen sekä yhteisöllisyyden trendeihin ja tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumiseen liittyviä palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa.

Päivitetty 6.3.2024