Toimintaympäristö ja trendit

Kaupungistuminen tukee liiketoimintaamme

Toimimme asuinkiinteistösektorilla, joten yhtiöömme vaikuttavat Suomen asuntomarkkinoiden tilanne ja kehitys erityisesti kasvukeskuksissa. Myös makrotalouden tekijät, kuten talouskasvu, työllisyys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot, inflaatio ja väestönkasvu vaikuttavat yhtiöön. Kaupungistumisen trendi tukee liiketoimintaamme.

Yleinen toimintaympäristö

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan investointien kasvu hidastuu selvästi vuonna 2019. Uusia rakennushankkeita aloitetaan vähemmän. Kaupan esteiden lisääntyminen ja maailmantalouden heikentyvät kasvunäkymät vähentävät teollisuuden ja muiden toimialojen investointihalukkuutta. Kotitalouksilla on entistä enemmän tuloja käytettävissään, ja niiden kulutuksen ennustetaan kasvavan.

Kaupungistuminen

Muuttoliike maaseudulta kaupunkialueille on jatkunut Suomessa vuosikymmeniä. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Suomen kasvukeskusten asukasmäärä kasvaa noin 8 prosenttia vuosina 2018–2028. Pääkaupunkiseudun asukasluvun odotetaan kasvavan noin 1,4 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä.

Suuriin kasvukeskuksiin muuttaville vuokra-asuminen näyttäytyy yhä useammin helpompana, turvallisena ja joustavana asumisen vaihtoehtona. Moni kaupunkiin muuttava haluaa asua kaupungin sykkeessä palveluiden, harrastusmahdollisuuksien ja vapaa-ajan aktiviteettien lähettyvillä. Kaupunkilaiset ovat kiinnostuneista kiertotalouden ratkaisuista kuten yhteiskäyttöautoista.

Asuinkiinteistömarkkinat Suomessa

Asuntomarkkinoiden kasvun painopiste on uudiskohteissa. Kiihtynyt kaupungistuminen lisää asuntojen kysyntää, mikä nostaa hintoja kasvukeskuksissa. Sijainniltaan hyvien, pienten asuntojen kysyntä on kasvanut sekä omistus- että vuokra-asuntojen markkinoilla.

megatrendit

Miten vastaamme trendeihin?

  • Keskitymme Suomen seitsemään kasvukeskukseen, joihin vuokra-asuntokysyntä painottuu.
  • Uusien asuntojemme keskipinta-ala 45 m2 vastaa kysyntään.
  • Asuntotarjonnastamme noin 72 % on yksiöitä ja kaksioita.
  • Palvelullistamme kaupunkiasumista: olemme tuoneet Lumo-kohteisiimme muun muassa Lumo-talkkareita, yhteiskäyttöautoja ja Smartpost-automaatteja.
  • Luomme uuden ajan asukastoimintaa ja tuemme yhteisöllisyyttä.
  • Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet rakentamisessa ja palvelukehityksessä.
  • Kehitämme tiivistä kaupunkiasumista hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteyteen.
  • Koko omaperustainen uudistuotantomme toteutetaan lähes nollaenergiataloina (nZEB).

Päivitetty 18.6.2019