Organisaatio ja johto

Henkilöstömme noin 300 ammattilaista tekevät työtään asiakkuuksien, omistamisen ja sijoittamisen sekä näitä tukevien toimintojen tehtävissä. Yhteistyö eri tahojen välillä on välitöntä ja konsernin tavoitteet yhteisiä.

organisaatiokaavio

Toimitusjohtaja

Jani Nieminen

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Asiakkuudet

Tiina Kuusisto

Liiketoimintajohtaja, Asiakkuudet

Asiakkuudet vastaa myynnistä ja palveluista sekä asiakaskokemuksesta. Lisäksi asiakkuuksissa huolehditaan asukasyhteistyöstä, vuokravalvonnasta, asumisneuvonnasta sekä teknisestä isännöinnistä ja peruskorjaustoiminnasta pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Omistaminen ja sijoittaminen

Ville Raitio

Liiketoimintajohtaja, Omistaminen ja sijoittaminen

Omistukset ja sijoitukset -liiketoiminta vastaa sisäisestä omistajaohjauksesta, kiinteistökehityksestä ja transaktioista.

Talous, rahoitus ja hallinto

Taloustoiminto tuottaa konsernin liiketoiminnan ohjaamisessa tarvittavat taloushallinnon- ja rahoitustoiminnan palvelut. Osasto koostuu rahoitus-, konserniraportointi-, talouspalvelu- ja HR-yksiköistä.

Markkinointi ja viestintä

Irene Kantor

Markkinointi- ja viestintäjohtaja (vuoden loppuun asti)

Markkinointi ja viestintä lisää yrityksen ja Lumo-brändin tunnettuutta ja houkuttelevuutta. Brändin rakentaminen ja maineen hallinta ovat osaston keskeisiä tehtäviä.

Strateginen kehitys

Katri Harra-Salonen

Digijohtaja, ICT ja kehitys

Strateginen kehitys edistää yhteistyössä muiden osastojen kanssa konsernin toimintoja. Laatu- ja kehitysyksikkö edistää konsernin laadun hallintaa. Tietohallinto edistää konsernin kilpailukykyä ja tuottavuutta tietojärjestelmien avulla.

Tutustu johtoryhmään tarkemmin sijoittajasivuillamme.

Päivitetty 7.1.2020