Organisaatio ja johto

Henkilöstömme noin 300 ammattilaista tekevät työtään asumisen, omistamisen ja sijoittamisen sekä näitä tukevien toimintojen tehtävissä. Yhteistyö eri tahojen välillä on välitöntä ja konsernin tavoitteet yhteisiä.

Toimitusjohtaja

Jani Nieminen

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Omistaminen ja sijoittaminen

Ville Raitio

Liiketoimintajohtaja, Omistaminen ja sijoittaminen

Omistukset ja sijoitukset -liiketoiminta vastaa sisäisestä omistajaohjauksesta, kiinteistökehityksestä ja transaktioista.

Asuminen

Janne Ojalehto

Liiketoimintajohtaja

Asumisen liiketoimintajohtaja vastaa vuokraus-, isännöinti- ja asiakaspalvelutoiminnoista sekä markkinoinnista ja viestinnästä. Hänen vastuullaan on asiakaskokemuksen lunastaminen niin oman toiminnan kuin yhteistyökumppaneiden toteuttamana (kiinteistöhuolto, jätehuolto, siivous ja paikallisten kumppaneiden toteuttamat lisäarvopalvelut).

Talous, rahoitus ja hallinto

Taloustoiminto tuottaa konsernin liiketoiminnan ohjaamisessa tarvittavat taloushallinnon- ja rahoitustoiminnan palvelut. Osasto koostuu rahoitus-, konserniraportointi-, talouspalvelu- ja HR-yksiköistä.

Tutustu johtoryhmään tarkemmin sijoittajasivuillamme.

Päivitetty 24.8.2023