Organisaatio ja johto

Henkilöstömme noin 300 ammattilaista tekevät työtään asumisen, omistamisen ja sijoittamisen sekä näitä tukevien toimintojen tehtävissä. Yhteistyö eri tahojen välillä on välitöntä ja konsernin tavoitteet yhteisiä.

Toimitusjohtaja

Jani Nieminen

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Asiakaskokemus, markkinointi ja viestintä

Tiina Kuusisto

Asiakaskokemuksesta, markkinoinnista ja viestinnästä vastaava johtaja (CXO)

Toiminto vastaa siitä, että asiakaskokemusta johdetaan ja toteutetaan operatiivisesti kirkkaana kokonaisuutena, vahvalla asiakasymmärryksellä. Toiminnon vastuulla on myös se, että Lumo-brändi ja Lumo-palvelukokemus tuovat erottuvuutta vedoten tavoiteasiakassegmentteihin lisäarvoa tuottaen.

Omistaminen ja sijoittaminen

Ville Raitio

Liiketoimintajohtaja, Omistaminen ja sijoittaminen

Omistukset ja sijoitukset -liiketoiminta vastaa sisäisestä omistajaohjauksesta, kiinteistökehityksestä ja transaktioista.

Asuminen

Jani Nieminen (OTO)

Liiketoimintajohtaja, Asuminen

Asumisen liiketoiminta vastaa asiakaskokemuksen lunastamisesta niin omassa toiminnassa (vuokraus, isännöinti ja asiakaspalvelu) kuin yhteistyökumppaneiden toteuttamana (kiinteistöhuolto, jätehuolto, siivous ja paikallisten kumppaneiden toteuttamat lisäarvopalvelut).

Talous, rahoitus ja hallinto

Taloustoiminto tuottaa konsernin liiketoiminnan ohjaamisessa tarvittavat taloushallinnon- ja rahoitustoiminnan palvelut. Osasto koostuu rahoitus-, konserniraportointi-, talouspalvelu- ja HR-yksiköistä.

Strateginen kehitys

Katri Harra-Salonen

Digijohtaja, ICT ja kehitys

Strateginen kehitys edistää yhteistyössä muiden osastojen kanssa konsernin toimintoja. Laatu- ja kehitysyksikkö edistää konsernin laadun hallintaa. Tietohallinto edistää konsernin kilpailukykyä ja tuottavuutta tietojärjestelmien avulla.

Tutustu johtoryhmään tarkemmin sijoittajasivuillamme.

Päivitetty 17.1.2023