Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteet

Kojamo Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka toimii Kojamo -konsernin emoyhtiönä. Kojamo Oyj:n osake on listattu Helsingin Pörssiin (”NASDAQ Helsinki”) ja se on laskenut liikkeeseen joukkovelkakirjoja, jotka on listattu Helsingin Pörssiin tai Irlannin pörssiin (”ISE”).

Kojamon päätöksenteossa sekä hallinnossa noudatetaan Suomen lakeja ja säädöksiä sekä Kojamo Oyj:n yhtiöjärjestystä, hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. Kojamon toimintaa ohjaavat lisäksi Yhtiössä vahvistettavat arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Tiedonantopolitiikassaan ja sisäpiirihallinnossa yhtiö noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta (”MAR”), Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, European Securities and Markets Authorityn (”ESMA”) sekä Finanssivalvonnan ohjeita. Lisäksi Kojamossa noudatetaan 1.1.2016 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodia 2015.

Suomen osakeyhtiölain ja Kojamo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.