Hallinnointi

Kojamo Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka toimii Kojamo-konsernin emoyhtiönä. Kojamo Oyj:n osake on listattu Helsingin Pörssiin (”Nasdaq Helsinki”), ja se on laskenut liikkeeseen joukkovelkakirjoja, jotka on listattu Irlannin pörssiin (”ISE”).

Kojamo noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen lakeja ja säädöksiä, Kojamo Oyj:n yhtiöjärjestystä, EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta (MAR), Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Lisäksi Kojamo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodia 2020.

Hallinnointikoodi 2020 on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Suomen osakeyhtiölain ja Kojamo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Päivitetty 3.5.2024