Näkymät ja strategiatavoitteet

Kojamon näkymät 2021 (täsmennetty)

(tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen mukaan)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 edellisestä vuodesta 2–4 prosenttia (aiemmin 3–5 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2021 olevan 150–158 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 150–163 miljoonaa euroa).

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Näkymät perustuvat myös siihen, että muuttoliike palautuu riittävän rokotekattavuuden saavuttamisen jälkeen vähitellen COVID-19-pandemiaa edeltävälle tasolle. Like-for-Like-vuokratuottojen kehitys oli ennakoidusti maltillista vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Viranomaiset ovat kesän aikana nostaneet arviotaan riittävän rokotuskattavuuden tasosta. Muuttoliike ylläpitää vahvaa kysyntää, mikä kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja.

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Strategiset tavoitteet 2023 loppuun mennessä

Strategiset tavoitteet 2020–2023 1–3/20212020 Tavoite
Liikevaihdon vuosikasvu, % 1,62,3 4–5
Vuosittaiset investoinnit, M€ 68,0371,2 200–400
FFO/liikevaihto, % 28,439,5 > 36
Loan to Value (LTV), % 40,241,4 < 50
Omavaraisuusaste, % 45,545,6 > 40
Nettosuositteluindeksi (NPS) 2136 40

Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 asti

TALOUDELLISET TAVOITTEET Toteuma 1–9/2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Omavaraisuusaste yli 40 % 42,0 % 43,0 % 41,3 % 40,7 % 41,1 %
Luototusaste (Loan to Value) alle 50 % 46,7 % 45,9 % 46,0 % 47,1 % 39,8 %
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta vähintään 32 % liikevaihdosta 37,9 % 32,4 % 32,0 % 31,9 % 34,9 %
OPERATIIVISET TAVOITTEET Toteuma 1–9/2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 6 miljardia euroa 5,4 5,1 4,7 4,3 4,0
Asuntojen lukumäärä noin 38 000 35 061 34 713 34 383 34 974 41 153
Nettosuositteluindeksi: 40 3335

Päivitetty 19.8.2021