Näkymät ja strategiatavoitteet

Kojamon näkymät vuodelle 2024

(Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2023 mukaan)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 edellisestä vuodesta 4–8 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2024 olevan 154–166 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Strategiset tavoitteet 2020 – 2023

Strategiset tavoitteet 2020–2023 2023202220212020 Tavoite
Liikevaihdon vuosikasvu, % 7,05,52,02,3 4–5
Vuosittaiset investoinnit, M€ 190,7501,6356,9371,2 200–400
FFO/liikevaihto, % 37,838,939,139,5 > 36
Loan to Value (LTV), % 44,643,737,741,4 < 50
Omavaraisuusaste, % 44,545,349,045,6 > 40
Nettosuositteluindeksi (NPS)* 50452036 40
* Laskentatapa on muuttunut sisällyttämällä laskentaan mm. digitaaliset palvelut. Toteumia 2021 sekä 2020 ei ole muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.

Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 asti

TALOUDELLISET TAVOITTEET Toteuma 2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Omavaraisuusaste yli 40 % 46,9% 43,0% 41,3% 40,7% 41,1%
Luototusaste (Loan to Value) alle 50 % 40,5% 45,9% 46,0% 47,1% 39,8%
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta vähintään 32 % liikevaihdosta 37,5% 32,4% 32,0% 31,9% 34,9%
OPERATIIVISET TAVOITTEET Toteuma 2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 6 miljardia euroa 5,1 5,1 4,7 4,3 4,0
Asuntojen lukumäärä noin 38 000 35 272 34 713 34 383 34 974 41 153
Nettosuositteluindeksi: 40 33 35

Päivitetty 15.2.2024