Yhtiökokous

Yhtiökokous 2021

Kojamon varsinainen yhtiökokous järjestettiin 17.3.2021 Sanomatalossa, Helsingissä. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat 24.2.2021 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka halusi osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tuli ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 10.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten oli oltava perillä.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@kojamo.fi viimeistään 23.2.2021 klo 12.00. Yhtiö ei vastaanottanut vastaehdotuksia.

Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 3.3.2021 klo 16.00 asti. Kojamo ei vastaanottanut kysymyksiä.

Tärkeitä päivämääriä

TapahtumaAika
Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille23.2.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat24.2.2021 klo 10.00
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille3.3.2021 klo 16.00
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla8.3.2021
Täsmäytyspäivä5.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvä10.3.2021 klo 16.00
Yhtiökokous17.3.2021 klo 10.00
Pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään31.3.2021
Osingonmaksupäivä8.4.2021

Tiedotteet ja materiaalit

Pöytäkirja

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Ennakkoäänestyslomake ja äänestysohjeet

Valtakirjapohja

Yhtiökokouskutsu (18.2.2021)

Esityslista

Hallituksen päätösehdotukset

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (pdf)

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (zip)

Palkitsemisraportti

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Pörssitiedote nimitystoimikunnan ehdotuksista yhtiökokoukselle 15.12.2020

Uuden jäsenehdokkaan Catharina Stackelberg-Hammarénin CV.

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Päivitetty 8.4.2021