Yhtiökokous

Yhtiökokoukseen 2020 ilmoittautuminen

Yhtiökokous 2020

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.3.2020 kello 10:00 alkaen Pörssitalon Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 09:00.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 9.3.2020 klo 10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimukset pyydettiin lähettämään viimeistään perjantaina 31.1.2020.

Liitteitä

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2019

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Palkitsemispolitiikka

Yhtiökokouskutsu

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle

Valtakirjapohja

Yhtiökokoukseen 2020 ilmoittautuminen

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Päivitetty 13.2.2020