Yhtiökokous

Yhtiökokous 2021

Kojamon varsinainen yhtiökokous järjestetään 17.3.2021 Sanomatalossa, Helsingissä. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä

Yhtiökokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen kautta

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 24.2.2021 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 10.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a. Internetsivujen kautta: Ilmoittaudu tästä
Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b. Postitse tai sähköpostin kautta
Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa tällä sivulla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kojamo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.  

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@kojamo.fi viimeistään 23.2.2021 klo 12.00. Lisätietoa vastaehdotuksista löytyy yhtiökokouskutsusta.

Tärkeitä päivämääriä

TapahtumaAika
Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille23.2.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat24.2.2021 klo 10.00
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille3.3.2021 klo 16.00
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla8.3.2021
Täsmäytyspäivä5.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvä10.3.2021 klo 16.00
Yhtiökokous17.3.2021 klo 10.00
Pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään31.3.2021
Osingonmaksupäivä*8.4.2021
*Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

Tiedotteet ja materiaalit

Ennakkoäänestyslomake ja äänestysohjeet

Valtakirjapohja

Yhtiökokouskutsu (18.2.2021)

Esityslista

Hallituksen päätösehdotukset

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (pdf)

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (zip)

Palkitsemisraportti

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Pörssitiedote nimitystoimikunnan ehdotuksista yhtiökokoukselle 15.12.2020

Uuden jäsenehdokkaan Catharina Stackelberg-Hammarénin CV.

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Päivitetty 24.2.2021