Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Vuoden 2019 yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 14.3.2019 Helsingissä. 

Videon toimitusjohtajan katsauksesta voi katsoa tästä.

Materiaaleja

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset (pörssitiedote 14.3.2019)

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtajan katsaus 

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiökokouskutsu

Valtakirjapohja

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle (pörssitiedote 31.1.2019)

Ehdotetut uudet jäsenet hallitukseen:

Mikael Aro, CV

Heli Puura, CV

Menneet kokoukset

Vuoden 2018 yhtiökokoukset

Vuoden 2017 yhtiökokous