Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.5.2018 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouksen perustama yhtiön osakkeenomistajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäsenten palkitsemiseksi ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemiseksi.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin kunkin syyskuun 1. työpäivänä.

Nimeämisoikeus määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon mukaisesti, ellei hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoituksista tai liputusvelvollisuutta koskevista ilmoituksista muuta seuraa.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.

Kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimivat 11.9.2018 lähtien seuraavat henkilöt, ja kokoonpano oli sama vuoden 2018 lopussa:

Jouko Pölönen
s. 1970
puheenjohtaja
Koulutus: kauppatieteiden maisteri, eMBA
Päätoimi: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja

Risto Murto
s. 1963
Koulutus: kauppatieteiden tohtori
Päätoimi: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja

Timo Korpijärvi
s. 1962
Koulutus: ylioppilas
Päätoimi: Teollisuusliitto ry., sijoituspäällikkö

Tutustu nimitystoimikunnan työjärjestykseen.

Päivitetty 18.6.2019