Osinkopolitiikka ja osingonjako

Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellinen asema. Ei ole takeita siitä, että osinkoa maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen määrästä.

Osingonjako tilikaudelta 2020

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2020 osinkoa 0,37 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2021.

Kaikilla Kojamon osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus.

Osinkohistoria

20202019201820172016*2015
Osinko per osake, euroa* 0,370,34 0,29 0,22 0,22 0,16
Osinko, miljoonaa euroa 84,084,0 71,7 50,3 50,3 37,0
Osinko tuloksesta, % 29,110,2 31,2 23,7 50,5 20,5
Efektiivinen osinkotuotto, %2,02,13,6
Osingonmaksun täsmäytyspäivä19.3.202116.3.202018.3.2019
Osingon maksupäivä8.4.21212.4.20202.4.2019

*Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin olemassa olevaa osaketta kohden.

Päivitetty 17.3.2021