Osinkopolitiikka ja osingonjako

Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellinen asema. Ei ole takeita siitä, että osinkoa maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen määrästä.

Osingonjako tilikaudelta 2019

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2019 osinkoa 0,34 euroa osakkeelta.

Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2020 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 2.4.2020.

Kaikilla Kojamon osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus.

Osinkohistoria

2019201820172016*2015
Osinko per osake, euroa* 0,34 0,29 0,22 0,22 0,16
Osinko, miljoonaa euroa 84,0 71,7 50,3 50,3 37,0
Osinko tuloksesta, % 10,2 31,2 23,7 50,5 20,5
Efektiivinen osinkotuotto, %2,13,6
Osingonmaksun täsmäytyspäivä16.3.202018.3.2019
Osingon maksupäivä2.4.20202.4.2019

*Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin olemassa olevaa osaketta kohden.

Päivitetty 3.12.2020