Osinkopolitiikka ja osingonjako

Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellinen asema. Ei ole takeita siitä, että osinkoa maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen määrästä.

Osingonjako tilikaudelta 2022

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2022 osinkoa 0,39 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2023.

Kaikilla Kojamon osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus.

Osinkohistoria

2022202120202019201820172016*2015
Osinko per osake, euroa* 0,390,380,370,34 0,29 0,22 0,22 0,16
Osinko, miljoonaa euroa 96,493,991,484,0 71,7 50,3 50,3 37,0
Osinko tuloksesta, % -24,19,229,110,2 31,2 23,7 50,5 20,5
Efektiivinen osinkotuotto, %2,81,82,02,13,6
Osingonmaksun täsmäytyspäivä20.3.202318.3.202219.3.202116.3.202018.3.2019
Osingon maksupäivä5.4.20235.4.20228.4.20212.4.20202.4.2019

*Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin olemassa olevaa osaketta kohden.

Päivitetty 16.3.2023