Investoinnit

Strategiatavoitteenamme on investoida 200-400 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvuinvestointimme kohdistuvat uudistuotantoon, kiinteistöjen konvertoimiseen asuinkäyttöön sekä valmiiden asuntokohteiden ostoon. Meillä on kyky toteuttaa kasvua monikanavaisesti ja reagoida nopeasti mahdollisuuksiin optimoidulla rahoitusrakenteella. Kojamo arvioi, että vuonna 2022 investoinnit kehityshankkeisiin tulevat olemaan noin 310–360 miljoonaa euroa.

M € 31.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.2017
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 1.1.*6 863,16 260,85 093,24 710,24 298,9
Hankitut sijoituskiinteistöt **339,5348,7288,6338,9338,6
Ajanmukaistamisinvestoinnit11,927,130,723,725,4
Myydyt sijoituskiinteistöt0-4,2-26,0-109,6-82,2
Aktivoidut vieraan pääoman menot5,43,81,92,63,3
Siirto aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä0,01,20,00,0
Voitto / tappio käypään arvoon arvostamisesta1 105,7225,8872,4127,5126,2
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa*8 327,56 863,16 260,85 093,24 710,2

Sijoituskiinteistöjen arvoon sisältyy Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä 1,1 (2,4) miljoonaa euroa.
*Sisältää IFRS 16 Vuokrasopimukset. Voitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta johtui pääosin tuottovaatimusten laskusta.
*⁾** Sisältää valmiin asuntokannan ja uusien rakenteilla olevien kohteiden hankintamenot

Kojamo sopi tilikauden 2021 aikana seuraavien kohteiden rakentamisesta:

 • 18.1.2021 sopimus Hausia Oy:n kanssa kahden kohteen hankinnasta Espoon Tillinmäestä ja Jousenpuistosta. Kohteisiin tulee yhteensä 120 asuntoa.
 • 31.5.2021 sopimus Suomen Kaupunkikodit Oy:n kanssa kahden kohteen hankinnasta. Helsingin Pohjois-Haagan
  konversiokohteeseen toteutetaan 119 asuntoa ja Tampereen Hervantaan rakennetaan 142 uutta asuntoa.
 • 30.6.2021 sopimus Newil & Baun ja Samla Asuntojen kanssa uudiskohteen hankinnasta Helsingin Lehtisaaresta.
  Kohteeseen tulee yhteensä 54 uutta asuntoa.
 • 12.7.2021 sopimus SRV:n kanssa kahden kohteen rakentamisesta Helsingin Pasilaan osana maaliskuussa 2020 allekirjoitettua Kojamon ja SRV:n välistä yhteistyösopimusta. Kohteisiin tulee yhteensä 129 asuntoa.
 • 12.7.2021 sopimus SRV:n kanssa 65 asunnon rakentamisesta Vantaan Veromieheen osana elokuussa 2019 allekirjoitettua Kojamon ja SRV:n välistä yhteistyösopimusta.
 • 12.7.2021 sopimus Pohjola Rakennus Oy:n kanssa kahden kohteen rakentamisesta Helsingin Kannelmäkeen ja Malmille. Kohteisiin tulee yhteensä 113 asuntoa.
 • 12.7.2021 sopimus Hartelan kanssa 80 asunnon rakentamisesta Espoon Olariin osana Hartelan kanssa aiemmin allekirjoitettua yhteistyösopimusta.
 • 12.7.2021 sopimus Hausian kanssa 126 asunnon rakentamisesta Vantaan Tikkurilaan. Sopimus on osa Hausian
  kanssa tammikuussa 2021 sovittua yhteistyösopimusta.
 • 13.12.2021 sopimus Arkta Reponen Oy:n kanssa yhden kohteen rakentamisesta Espoon Olariin. Kohteeseen tulee
  60 asuntoa.
 • 14.12.2021 sopimus SRV:n kanssa 78 asunnon rakentamisesta Helsingin Munkkivuoreen. Sopimus on osa SRV:n
  kanssa vuonna 2019 sovittua yhteistyösopimusta.
 • 31.12.2021 sopimus Jalon Oy:n kanssa 113 asunnon rakentamisesta Helsingin Puotilaan.

Päivitetty 17.2.2022