Yhtiökokous 2022

Kojamon varsinainen yhtiökokous järjestettiin 16.3.2022 Sanomatalossa, Helsingissä. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiö ei vastaanottanut vastaehdotuksia eikä kysymyksiä.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2022.

Tärkeitä päivämääriä

TapahtumaAika
Määräaika osakkeenomistajan vastaehdotuksille22.2.2022 klo 12:00
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat23.2.2022 klo 10:00
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille2.3.2022 klo 16:00
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuille7.3.2022
Täsmäytyspäivä4.3.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät9.3.2022 kello 16
Yhtiökokous16.3.2022 kello 10
Pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään30.3.2022
Osingonmaksupäivä5.4.2022

Tiedotteet ja materiaalit

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Päivitetty 28.2.2024