Takaisin arkistosivulle
30.11.2021 | Pörssitiedotteet

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj Pörssitiedote 30.11.2021 klo 8.00

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2022 kokoontuvalle Kojamo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2022 kokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Mikko Mursula, Reima Rytsölä ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä uutena jäsenenä Kari Kauniskangas. Esittely uudesta jäsenehdokkaasta löytyy tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Minna Metsälä jää pois Kojamon hallituksesta. Hän toimi hallituksen ja sen palkitsemisvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. ”Kiitän Minna Metsälää hänen arvokkaasta panoksestaan Kojamon hallitustyöhön”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Riku Aalto.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet on esitelty Kojamon verkkosivuilla: https://kojamo.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 69 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 41 500 euroa,
  • hallituksen jäsenelle 35 000 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 41 500 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.  Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Kojamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.5.2018 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:

  • Riku Aalto, puheenjohtaja, Teollisuusliitto ry (puheenjohtaja)
  • Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisätietoja:

Riku Aalto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0400 711 072

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

CV Kari Kauniskangas FI (CV Kari Kauniskangas FI.pdf)