Vihreä rahoitus

Kojamo vastaa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin luomalla parempaa ja energiatehokkaampaa asumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö julkisti 15.3.2021 vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka yhdistää yhtiön vastuullisuustavoitteet sekä ilmastotyön yhtiön investointeihin ja niiden rahoitukseen. Viitekehys perustuu Kojamon joulukuussa 2020 julkistamaan vastuullisuusohjelmaan, joka tukee yhtiön strategian toteuttamista. Alla on myös englanninkielinen raportti, Green Impact Report.

Vihreän rahoituksen viitekehys (pdf)
Ulkopuolinen arvio (pdf)

Green Impact Report 2022
Green Impact Report 2021

Päivitetty 28.6.2023