Vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta

Kojamon tehtävä, paremman kaupunkiasumisen kehittäminen, perustuu vastuullisuuteen ja kestävään liiketoimintaan. Haluamme luoda laadukasta, kestävää, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä kaikille kaupunkilaisille.

Uskomme, että vuokra-asuntotarjonnan voimakas lisääminen kasvukeskuksissa tukee kaupunkien elinvoimaa ja elinkeinoelämää sekä sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Kojamon yritysvastuun tavoitteet ja tuloksia

NäkökulmaKojamon päämäärä
Pitkän tähtäimen tavoitteet
Tuloksia 2018
Asuminen ja kaupunkien vetovoimaParemman kaupunkiasumisen
kehittäminen
• Lumo-brändistä asumisen suunnannäyttäjä kaupungistuvassa Suomessa
• Markkinaehtoisen vuokra-asuntotarjonnan voimakas lisääminen kasvukeskuksissa
• Valmistuneet Lumo-kodit 1 258 kpl
• Rakenteilla 1 064 asuntoa
• Kaikki uudiskohteet kasvukeskuksissa, hyvien liikenneyhteyksien varrella
AsiakkaatParas asiakaskokemus• Kokonaistyytyväisyys, nettosuositteluindeksi (NPS) > 40
• Lumo-verkkokauppa helpoin tapa vuokrata koti
• Lumo-palvelut tuovat lisäarvoa asumiseen
• NPS = 35
• Lumo-verkkokaupan kautta tehtiin noin 5 800 vuokrasopimusta vuoden aikana
• My Lumo -mobiilipalvelu laajensi digitaalisia palveluita
HenkilöstöOsaavin ja energinen työpaikka• Henkilöstötyytyväisyyden korkea taso
• Houkuttelevin työnantaja alalla
• Yrityskulttuurin merkittävä uudistaminen
• Korkea kesätyöntekijöiden tyytyväisyys
• People Power-henkilöstötyytyväisyys-tutkimuksessa hyvällä AA-tasolla
• Innostavimmat työpaikat 2018 -tunnustus
• Vastuullinen kesäduuni -kilpailun toinen sija suurten yritysten sarjassa
• Maksetut palkat ja palkkiot 16,8 milj. euroa
KumppanitVastuulliset hankinnat, turvalliset
työmaat sekä asumisen palvelualustan
vauhdittaminen
• Koko hankintaketju sitoutunut eettiseen toimintaan ja harmaan talouden torjuntaan.
• TR-mittarin korkea taso
• Lumo-palvelualusta tarjoaa asumisen parhaan asiakaskokemuksen
• Kaikki toimittajat sitoutuneet Kojamo Oyj:n hankintaperiaatteisiin
• TR-indeksi 94,3 %
• Innovaatio- ja palvelualustan kehittäminen yhdessä kumppaneiden kanssa jatkuu
YmpäristöJohtava kestävässä kehityksessä• Asuntokannan suhteellisen sähkön-, lämmön- ja vedenkäytön tehostaminen
• Energiatehokkaiden teknologioiden pilotointi
• Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen
• Asuntokannan lämpöenergian kulutusindeksi -3,7 % (GWh/v)
• Suhteutettu kiinteistösähkön käyttö -2,1 % (-0,1 kWh/rm3)
• Leanheat- ja Sunzeb-hankkeet
• Koko omaperustainen uudistuotanto toteutetaan lähes nollaenergiataloina (nZEB)
• Kaikki toimitilat mukana tai siirtymässä WWF:n Green Office -järjestelmään
Omistajat ja sijoittajatOmistaja-arvon ja kannattavuuden pitkäjänteinen kehittäminen• Asuntovarallisuuden kasvattaminen 6,0 mrd euroon (38 000 asuntoa)
• Omavaraisuusaste >40,0 %
• Loan to Value (LTV), % <50 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)/liikevaihto, % >32 %
• Nettosuositteluindeksi (NPS) >40
• Vakaa osingonmaksaja
• Asuntovarallisuus 5,1 mrd euroa (34 713 asuntoa)
• Omavaraisuusaste 43,0 %
• Loan to Value (LTV) 45,9 %
• Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)/liikevaihto 32,4 %
• NPS=35
• Hallituksen osinkoehdotus 0,29 euroa osakkeelta
YhteiskuntaTaloudellinen vastuullisuus sekä positiiviset välilliset vaikutukset kansantalouteen• Vastuullinen yrityskansalaisuus• Verot ja veroluonteiset maksut noin 105,7 milj. euroa
• Investoinnit 365,2 milj. euroa

Yksi strategisista tavoitteistamme on olla edelläkävijä kestävässä kehityksessä ja yritysvastuussa. Haluamme vaikuttaa myös muihin toimijoihin, jotta pystymme yhdessä luomaan parempaa kaupunkiasumista.

Olemme tehneet jo pitkään vaikuttavia ja mitattavia toimia, joilla olemme esimerkiksi tehostaneet kiinteistöjemme suhteellista sähkön-, lämmön- ja vedenkäyttöä ja parantaneet asiakaskokemustamme.

Toimintaamme ohjaavat yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet, joita ovat hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet, henkilöstö- ja tietoturvapolitiikka, hankintaohjeet ja hyvä vuokratapa. Harmaan talouden torjunnassa omat toimintamallimme ovat olleet tiukempia kuin laki on määrännyt. Lumo-brändi on vuokra- asumisen arvostetuimpia ja tunnetuimpia brändejä.

Tutkimme tulevaisuuden kestävän asumisen trendejä, työskentelemme palvelusuuntautuneesti asiakkaan hyvän asumisen puolesta ja kasvatamme vuokra-asuntojen määrää. Laaja ja monipuolinen vuokra-asuntotarjonta sekä riittävä laadukkaan uudistuotannon määrä parantavat asunnon etsijän asemaa ja lisäävät valinnan vapautta.