Yritysvastuun tavoitteet

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta vastuullinen tapamme toimia ja sen tulokset tulevat helpommin arvioitaviksi myös sidosryhmillemme. Olemme asettaneet toiminnallemme pitkän aikavälin tavoitteet, joiden saavuttamiseksi teemme järjestelmällisesti työtä.

Yritysvastuun tavoitteet ja tuloksia

Näkökulma Kojamon päämäärä Pitkän tähtäimen tavoitteet Tuloksia 2019
Asuminen ja kaupunkien vetovoima Paremman kaupunkiasumisen
kehittäminen
• Lumo-brändistä asumisen suunnannäyttäjä kaupungistuvassa Suomessa
• Markkinaehtoisen vuokra-asuntotarjonnan voimakas lisääminen kasvukeskuksissa
• Valmistuneet Lumo-kodit 816 (1 258) kpl
• Rakenteilla 1 316 (1 064) asuntoa
• Kaikki uudiskohteet kasvukeskuksissa, hyvien liikenneyhteyksien
varrella
Asiakkaat Paras asiakaskokemus • Kokonaistyytyväisyys, nettosuositteluindeksi (NPS) > 40
• Lumo-verkkokauppa helpoin tapa vuokrata koti
• Lumo-palvelut tuovat lisäarvoa asumiseen
• NPS=34 (35)
• Lumo-verkkokaupan kautta tehty jo yli 15 000 sopimusta
• Vuonna 2019 jo 50 % sopimuksista tehtiin verkkokaupassa
• My Lumo -mobiilipalvelu laajensi digitaalisia palveluita
Henkilöstö Osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka • Henkilöstötyytyväisyyden korkea taso
• Houkuttelevin työnantaja alalla
• Yrityskulttuurin merkittävä uudistaminen
• Korkea kesätyöntekijöiden tyytyväisyys
• People Power-henkilöstötyytyväisyystutkimuksessa nousimme
AA+-luokkaan
• Innostavimmat työpaikat -tunnustus jo kolmatta vuotta
peräkkäin
• Maksetut palkat ja palkkiot 16,4 (16,8) milj. euroa
Kumppanit Vastuulliset hankinnat, turvalliset työmaat sekä asumisen palvelualustan vauhdittaminen • Koko hankintaketju sitoutunut eettiseen toimintaan ja harmaan talouden torjuntaan.
• TR-mittarin korkea taso
• Lumo-palvelualusta tarjoaa asumisen parhaan asiakaskokemuksen
• Kaikki toimittajat sitoutuneet Kojamo Oyj:n
toimittajien toimintaperiaatteisiin
• TR-indeksi 93,7 %
• Innovaatio- ja palvelualustan kehittäminen yhdessä
kumppaneiden kanssa jatkuu
Ympäristö Vastuullisuus ja kestävä kehitys • Asuntokannan suhteellisen sähkön-, lämmön- ja vedenkäytön tehostaminen
• Energiatehokkaiden teknologioiden pilotointi
• Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen
• Asuntokannan lämpöenergian kulutusindeksi -1,4 (-3,7) %
(GWh/v)
• Suhteutettu kiinteistösähkön käyttö 0 (-2,1) % (kWh/rm3)
• Veden ominaiskulutus -1,2 (+0,9) % (l/rm3)
• Tekoälyratkaisu ohjaa n. 29 000 asunnon sisälämpötilaa
• Koko omaperustainen uudistuotanto toteutetaan lähes
nollaenergiataloina (nZEB)
• Kaikki toimitilat mukana WWF:n Green Office -järjestelmässä
• Vesisertifioitu kiinteistösähkö kaikissa kiinteistöissä,
hiilineutraali kaukolämpö käyttöön osassa kiinteistöistä
Omistajat ja sijoittajat Omistaja-arvon ja kannattavuuden pitkäjänteinen kehittäminen • Asuntovarallisuuden kasvattaminen 6,0 mrd euroon (38 000 asuntoa)
• Omavaraisuusaste >40,0 %
• Loan to Value (LTV), % <50 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)/liikevaihto, % >32 %
• Nettosuositteluindeksi (NPS) >40
• Vakaa osingonmaksaja
• 6,3 mrd euroa ja 35 272 asuntoa
• Omavaraisuusaste 46,9 %
• Loan to Value (LTV) 40,5 %
• Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)/Liikevaihto
37,5 %
• Nettosuositteluindeksi 34
• Hallituksen osinkoehdotus 0,34 euroa osakkeelta
Yhteiskunta Taloudellinen vastuullisuus sekä positiiviset välilliset vaikutukset kansantalouteen • Vastuullinen yrityskansalaisuus • Verot ja veroluonteiset maksut n. 90 (106) milj. euroa
• Bruttoinvestoinnit 259,9 (365,2) milj. euroa
• Välillinen työllistämisvaikutus 4 951 (4 491) henkilötyövuotta

Päivitetty 2.12.2020