Asukasyhteistyö

Vapaaehtoisen asukastoiminnan tukeminen on tärkeä osa toimintatapaamme. Se on myös perinne: asukasyhteistyötä on kehitetty koko konsernin toiminnan ajan.

Asukasyhteistyö luo viihtyvyyttä

Talo- ja aluetasolla järjestetään monenlaista toimintaa asukaskokouksista vapaamuotoiseen juhla- ja harrastustoimintaan. Asukastoiminta onkin parhaimmillaan yhteistä tekemistä sekä vaikuttamista omaan ja naapureiden asumisviihtyvyyteen. Hyvä naapuruus ja aktiivinen asukastoiminta parantavat asuinympäristön viihtyisyyttä ja ennaltaehkäisevät ilkivaltaa ja häiritsevää käyttäytymistä.

Useimmissa taloissa on talotoimikunta, joita Lumo-taloissa kutsutaan Lumo-tiimeiksi. Tiimit voivat itse päättää, miten ne toimivat ja mitä tekemistä ne järjestävät talon väelle. Jokainen tiimi voi saada Lumo-rahaa toiminnan järjestämiseen.

Valtakunnallisella tasolla kaikkia asukkaitamme edustava asukashallitus on merkittävä keskustelukumppanimme, joka antaa palautetta ja ottaa kantaa asumispalvelujemme kehittämiseen.

Asukashallituksen kautta saamme välitöntä palautetta asiakkailta. Asukashallitus ottaa myös kantaa ajankohtaisiin asumisen kysymyksiin ja toimii aktiivisena asukasraatina, jonka mielipiteisiin tukeudumme päättäessämme asumiseen vaikuttavista linjauksista.

Tuemme aktiivisesti asukkaiden yhteisöllisyyttä

Valtakunnallisissa ja paikkakuntakohtaisissa tapahtumissa pureudumme asumisen ajankohtaisiin asioihin ja tarjoamme asukasaktiiveille mahdollisuuden verkostoitua. Lumo-kotikeskukset järjestävät lukuisia tapahtumia omien alueidensa asukkaille sekä omia tapahtumia aktiivisesti asukastoiminnassa mukana oleville. Huvipuistopäivät, joulukonsertit ja erilaiset virkistystapahtumat ovat olennainen osa tavoitettamme luoda yhteisöllistä ja iloisempaa asumista.

Päivitetty 2.12.2020