Asukasyhteistyö

Vapaaehtoisen asukastoiminnan tukeminen on tärkeä osa toimintatapaamme. Se on myös perinne: asukasyhteistyötä on kehitetty koko konsernin toiminnan ajan.

Asukasyhteistyö luo viihtyvyyttä

Talo- ja aluetasolla järjestetään monenlaista toimintaa asukaskokouksista vapaamuotoiseen juhla- ja harrastustoimintaan. Asukastoiminta onkin parhaimmillaan yhteistä tekemistä sekä vaikuttamista omaan ja naapureiden asumisviihtyvyyteen. Hyvä naapuruus ja aktiivinen asukastoiminta parantavat asuinympäristön viihtyisyyttä ja ennaltaehkäisevät ilkivaltaa ja häiritsevää käyttäytymistä.

Useimmissa taloissa on talotoimikunta, joita Lumo-taloissa kutsutaan Lumo-tiimeiksi. Tiimit voivat itse päättää, miten ne toimivat ja mitä tekemistä ne järjestävät talon väelle. Talon isännöitsijältä saa tarvittaessa tukea ja neuvoja Lumo-tiimin toiminnan käynnistämiseen.

Päivitetty 6.3.2024