Osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka

Olemme tunnettu dynaamisesta ja tuloksellisesta yrityskulttuurista ja vastuullisuus on osa kaikkien kojamolaisten työtä. Varmistamme osaamisen kehittämisellä tulevaisuuden kilpailukyvyn ja työntekijäkokemuksella parhaat tekijät. Tavoitteenamme on luoda ensiluokkaista työntekijäkokemusta hyvällä johtamisella, panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja edistämällä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka -painopisteen tavoitteet

Henkilöstön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

 • Edistämme henkilöstömme sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kaikissa toiminnoissa ja tehtävissä noudatetaan yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia toimintamalleja.
 • Meillä on nollatoleranssi häirintään ja epäasialliseen käytökseen.
 • Edistämme henkilöstömme tasa-arvoista kohtelua koko työsuhteen aikana rekrytoinnista alkaen.

Henkilöstön terveys ja hyvinvointi

 • Panostamme jatkuvasti henkilöstömme hyvinvointiin ja mahdollistamme hyvinvointiin liittyvät edut henkilöstömme käyttöön.
 • Tavoitteenamme on henkilöstömme sairauspoissaoloprosentin lasku < 3 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.
 • Tavoitteenamme on 0 tapaturmaa. Toteutamme vuosittain toimenpiteitä työturvallisuuden sekä työmatkaturvallisuuden lisäämiseksi.
 • Varmistamme henkilöstömme osaamisen kehittämisellä kilpailukyvyn.

Hyvä johtaminen ja esihenkilötyö

 • Henkilöstömme kokee, että johtaminen ja esihenkilötyö on korkealla tasolla.
 • Johdamme kehityshakuisesti ja kannustamme henkilöstöä uusiutumisessa ja uuden oppimisessa
 • Johdamme yrityskulttuuriamme kohti määriteltyjä tavoitteita strategiamme mukaisesti.
 • Osallistumme Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteisiin tavoitteenamme kesätyöntekijöiden tyytyväisyyden korkea taso.
 • Olemme alamme arvostetuin ja houkuttelevin työnantaja.

Päivitetty 22.2.2023