Osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka

Olemme tunnettu dynaamisesta ja tuloksellisesta yrityskulttuurista ja vastuullisuus on DNA:ssamme. Varmistamme osaamisen kehittämisellä tulevaisuuden kilpailukyvyn ja työntekijäkokemuksella parhaat tekijät. Tavoitteenamme on luoda ensiluokkaista työntekijäkokemusta hyvällä johtamisella, panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja edistämällä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka -painopistealueelle olemme määrittäneet seuraavat tavoitteet:

 • Henkilöstömme kokee, että johtaminen ja esimiestyö on korkealla tasolla.
 • Johdamme kehityshakuisesti ja kannustamme henkilöstöä uusiutumisessa ja uuden oppimisessa.
 • Johdamme yrityskulttuuriamme kohti määriteltyjä tavoitteita strategiamme mukaisesti.
 • Osallistumme Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan tavoitteenamme kesätyöntekijöiden tyytyväisyyden korkea taso.
 • Tavoitteenamme on henkilöstömme sairauspoissaoloprosentin lasku alle 3 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.
 • Tavoitteenamme on 0 tapaturmaa.
 • Panostamme jatkuvasti henkilöstömme hyvinvointiin ja mahdollistamme hyvinvointiin liittyvät edut henkilöstömme käyttöön.
 • Meillä on nollatoleranssi häirintään ja epäasialliseen käytökseen.
 • Edistämme henkilöstömme tasa-arvoista kohtelua koko työsuhteen aikana rekrytoinnista alkaen.
 • Edistämme henkilöstömme sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa.
 • Olemme alamme arvostetuin ja houkuttelevin työnantaja.

Päivitetty 16.12.2020