Osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka

Olemme tunnettu dynaamisesta ja tuloksellisesta yrityskulttuurista ja vastuullisuus on DNA:ssamme. Varmistamme osaamisen kehittämisellä tulevaisuuden kilpailukyvyn ja työntekijäkokemuksella parhaat tekijät. Tavoitteenamme on luoda ensiluokkaista työntekijäkokemusta hyvällä johtamisella, panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja edistämällä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka -painopisteen tavoitteet

Henkilöstön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

 • Edistämme henkilöstömme sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kaikissa toiminnoissa ja tehtävissä noudatetaan yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia toimintamalleja.
 • Meillä on nollatoleranssi häirintään ja epäasialliseen käytökseen.
 • Edistämme henkilöstömme tasa-arvoista kohtelua koko työsuhteen aikana rekrytoinnista alkaen.

Henkilöstön terveys ja hyvinvointi

 • Panostamme jatkuvasti henkilöstömme hyvinvointiin ja mahdollistamme hyvinvointiin liittyvät edut henkilöstömme käyttöön.
 • Tavoitteenamme on henkilöstömme sairauspoissaoloprosentin lasku < 3 %:iin vuoteen 2023 mennessä.
 • Tavoitteenamme on 0 tapaturmaa. Toteutamme vuosittain toimenpiteitä työturvallisuuden sekä työmatkaturvallisuuden lisäämiseksi.
 • Varmistamme henkilöstömme osaamisen kehittämisellä kilpailukyvyn.

Hyvä johtaminen ja esihenkilötyö

 • Henkilöstömme kokee, että johtaminen ja esihenkilötyö on korkealla tasolla.
 • Johdamme kehityshakuisesti ja kannustamme henkilöstöä uusiutumisessa ja uuden oppimisessa
 • Johdamme yrityskulttuuriamme kohti määriteltyjä tavoitteita strategiamme mukaisesti.
 • Osallistumme Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteisiin tavoitteenamme kesätyöntekijöiden tyytyväisyyden korkea taso.
 • Olemme alamme arvostetuin ja houkuttelevin työnantaja.

Päivitetty 1.3.2022