Ilmastotyö

Otamme ilmastonmuutoksen ehkäisyn huomioon liiketoimintamme kehittämisessä. Rakentamalla parempaa, energiatehokkaampaa asumista vastaamme osaltamme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Liityimme Climate Leadership Coalitioniin, CLC:hen, vuonna 2015. CLC on Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden yhteisö, joka kannustaa löytämään kestävämpiä tapoja tuottaa ihmisille tavaroita ja palveluita. CLC parantaa elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden valmiutta vastata ilmastonmuutoksen uhkakuviin sekä sen luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Ilmastokumppanuutemme Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkoston kanssa jatkuu. Olemme sitoutuneet hillitsemään ilmastonmuutosta omalla toiminnallamme asettamalla konkreettiset ja mitattavat tavoitteet lämmön, veden ja jätteiden määrän vähennykselle. Seuraamme säännöllisesti edistystämme näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Päivitetty 2.12.2020