Ilmastotyö

Toimimme sektorilla, jonka ympäristövaikutukset ovat merkittävät: asumisen osuus keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä on noin neljännes ja toisaalta rakentaminen ja rakennettu ympäristö aiheuttavat noin 40 prosenttia hiilidioksipäästöistä globaalilla tasolla. Ilmastonmuutoksen vastainen työ onkin yksi keskeisimmistä osa-alueista vastuullisuusohjelmassamme ja sen Kestävien kaupunkien rakentaja -painopistealueessa. Suurin osa painopistealueen tavoitteista liittyy nimenomaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Otamme ilmastonmuutoksen ehkäisyn huomioon liiketoiminnassamme. Rakentamalla parempaa, energiatehokkaampaa asumista vastaamme osaltamme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Peruskorjaamalla olemassa olevaa kiinteistökantaamme ja parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta, vähennämme kiinteistöjen käytöstä aiheutuvia päästöjä.

Päästöjen lisäksi ilmastonmuutos ja siihen liittyvät sään ääri-ilmiöt sekä muut fyysiset riskit vaikuttavat kiinteistöihimme. Myös siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan asettaa liiketoiminnallemme vaatimuksia. Osana ilmastotyötämme liityimme Climate Leadership Coalitioniin, CLC:hen, vuonna 2015. CLC on Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden yhteisö, joka uskoo, että siirtymä kestävään kehitykseen perustuvaan maailmaan on mahdollista, taloudellisesti järkevää ja rahoitettavissa. Jäsenet pyrkivät olemaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä omien alojensa johtajien joukossa.

Päivitetty 23.2.2023