Ilmastotyö

Toimimme sektorilla, jonka ympäristövaikutukset ovat merkittävät: asumisen osuus keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä on noin neljännes ja toisaalta rakentaminen ja rakennettu ympäristö aiheuttavat noin 40 prosenttia hiilidioksipäästöistä globaalilla tasolla. Ilmastonmuutoksen vastainen työ onkin yksi keskeisimmistä osa-alueista vastuullisuusohjelmassamme ja sen Kestävien kaupunkien rakentaja -painopistealueessa. Suurin osa painopistealueen tavoitteista liittyy nimenomaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Otamme ilmastonmuutoksen ehkäisyn huomioon liiketoiminnassamme. Rakentamalla parempaa, energiatehokkaampaa asumista vastaamme osaltamme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Peruskorjaamalla olemassa olevaa kiinteistökantaamme ja parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta, vähennämme kiinteistöjen käytöstä aiheutuvia päästöjä.

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät sään ääri-ilmiöt sekä muut fyysiset uhat saattavat vaikuttaa kiinteistöihimme. Myös vihreä siirtymä asettaa liiketoiminnallemme vaatimuksia. Raportoimme näihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) -suositusten mukaisesti osana vastuullisuusraportointiamme.

Lue lisää vuosikertomuksestamme, sivulta 25.

Päivitetty 18.3.2024