Osake

Kojamon osake ”KOJAMO” on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Kojamon rekisteröity osakepääoma on 58 025 136 euroa ja yhtiöllä on 247 144 399 täysin maksettua osaketta (15.6.2018). Kojamolla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun Kojamon varojen jakoon. Tällä hetkellä yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

Päivitetty 28.2.2024