Yhtiökokous 2021

Kojamon varsinainen yhtiökokous järjestettiin 17.3.2021 Sanomatalossa, Helsingissä. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiö ei vastaanottanut vastaehdotuksia eikä kysymyksiä. Kokouksen pöytäkirja ja muut materiaalit ovat saatavilla alempana.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 8.4.2021.

Tärkeitä päivämääriä

TapahtumaAika
Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille23.2.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat24.2.2021 klo 10.00
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille3.3.2021 klo 16.00
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla8.3.2021
Täsmäytyspäivä5.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvä10.3.2021 klo 16.00
Yhtiökokous17.3.2021 klo 10.00
Pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään31.3.2021
Osingonmaksupäivä8.4.2021

Liitteitä

Pöytäkirja

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Ennakkoäänestyslomake ja äänestysohjeet

Valtakirjapohja

Yhtiökokouskutsu (18.2.2021)

Esityslista

Hallituksen päätösehdotukset

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (pdf)

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (zip)

Palkitsemisraportti

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Pörssitiedote nimitystoimikunnan ehdotuksista yhtiökokoukselle 15.12.2020

Uuden jäsenehdokkaan Catharina Stackelberg-Hammarénin CV.

Päivitetty 28.2.2024