Rahoitus ja joukkovelkakirjalainat

Kojamo-konsernin vahva taloudellinen kehitys ja vakaa liiketoiminta luovat pohjan rahoituksen hyvälle saatavuudelle. Rahoitusta suunnitellaan pitkäjänteisesti ja ennakoivasti konsernin kasvutavoite ja likviditeetinhallinta huomioiden. Strateginen kasvutavoite nostaa rahoituksen hyvän saatavuuden ja riskienhallinnan merkitystä. Olemme vahvistaneet ja monipuolistaneet rahoituslähteitämme viime vuosien aikana. Rahoituspohjan laajentaminen ja pitkäaikaisten lainojen erääntymisen hallinta tukevat myös vastapuoli- ja jälleenrahoitusriskin hallintaa. Osana rahoituspohjan laajentamista joukkovelkakirjarahoituksen osuutta on kasvatettu ja siirrytty merkittävissä määrin vakuudettomaan rahoitukseen.

Moody’s Investor Service myönsi 30.5.2017 Kojamo Oyj:lle pitkäaikaisen luottoluokituksen Baa2 vakain näkymin.

Avoin kanssakäyminen rahoittajien kanssa ja julkisen yhtiön tiedonantovelvollisuuden toteuttaminen tukevat sijoittajasuhteiden pitkäjänteistä kehittämistä sekä keskinäisen luottamuksen vahvistumista. Kojamo tutkii uusia mahdollisuuksia ja kehittää rahoitusmallejaan etsien tarkoituksenmukaisimpia ja strategiaa edistäviä ratkaisuja aktiivisesti.