Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinnossaan Kojamo noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta Kojamo Oyj on laatinut sisäpiiriohjeensa vastaamaan Suomessa 3.7.2016 alkaen sovellettavaksi tullutta Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR tai markkinoiden-väärinkäyttöasetus) sisäpiirisääntelyä ja kaupankäyntirajoituksia koskevaa säännöstöä. Sisäpiiriohjetta sovelletaan Kojamon johtotehtävissä toimiviin henkilöihin sekä niihin henkilöihin, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Lisäksi ohjetta sovelletaan muutoin yhtiön puolesta tai lukuun toimiviin, kun he suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

Kojamo laatii hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden lisäksi luettelon pysyvistä sisäpiiriläisistään ja pitää ne ajan tasalla sähköisessä muodossa. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy hanketta koskevaan sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle tai suorittavat yhtiölle tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy hanketta koskevaan sisäpiiritietoon mukaan lukien mahdolliset ulkopuoliset neuvonantajat ja tilintarkastajat. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään lisäksi myös ne pysyvät sisäpiiriläiset, joilla on hanketta koskevaa sisäpiiritietoa. Pysyvä sisäpiiriluettelo käsittää ne henkilöt, joiden on katsottu tehtäviensä perusteella säännöllisesti pääsevän yhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon. Pysyvään sisäpiiriin kuuluu Kojamo Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, päävastuullinen tilintarkastaja sekä toimitusjohtajan määrittelemät muut henkilöt esimerkiksi taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt.

Kojamon sisäpiiriohje