Vuosikertomus 2023

Vuosikertomuksestamme löydät olennaisimmat tiedot liiketoiminnastamme, toimintaympäristöstämme ja strategiamme etenemisestä sekä kattavasti tietoa vastuullisuustyöstämme.

Vuoden 2023 avainluvut

Liikevaihto

M€

442,2

2022: 413,3 M€ (+7,0 %)

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)

M€

167,2

2022: 160,7 M€ (+4,1 %)

Kiinteistöjen käypä arvo

Mrd€

8,0

2022: 8,2 Mrd€ (-1,4 %)

Toimitusjohtajan katsaus

Teimme vuonna 2023 hyvän tuloksen hyvin haastavassa markkinassa. Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat, ja taseemme on pysynyt vahvana. Vuokraustoimintamme vauhdittui edellisvuodesta ja asiakastyytyväisyytemme parani.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja, Kojamo Oyj

Vuoden 2023 kohokohtia

• Uudistuksia verkkokaupassa ja palveluissa
• Asuntoportfolioon uusia kohteita
• Systemaattisella vastuullisuustyöllä tuloksia
• Toimenpiteitä tulevaisuuden kannattavuuden turvaamiseksi

Systemaattista vastuullisuustyötä

Strategiamme, arvomme ja missiomme ohjaavat meitä vastuullisuustyömme jatkuvaan kehittämiseen. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on yksi strategiamme painopistealueista. Vastuullisuustyössämme korostuvat rakennuttamisen vastuullisuus, paras asiakaskokemus ja työntekijäkokemus sekä kestävää kehitystä tukeva asuminen.

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät sään ääri-ilmiöt sekä muut fyysiset uhat saattavat vaikuttaa kiinteistöihimme. Myös vihreä siirtymä asettaa liiketoiminnallemme vaatimuksia. Raportoimme näihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) -suositusten mukaisesti.

Vastuullisuuden avainluvut 2023

Hiilijalanjälki

t CO2e/asunto

0,8

2022: 1,0 (-16,9 %)

Nettosuositteluindeksi

NPS

50

2022: 45

Uusien työntekijöiden suositteluhalukkuus

eNPS

82

2022: 75

Lataa vuosikertomustiedostot

Lataa tästä vuosikertomustiedostot pdf-muodossa (4 kpl, .zip-paketti)