Takaisin arkistosivulle
6.3.2024 | Parempaa kaupunkiasumista

Pelikirjat päivittäisen työn tukena

Myynnillä ja isännöinnillä on kummallakin omat, päivittäistä työtä sujuvoittavat pelikirjat. Niiden tekemiseen ovat osallistuneet myynnissä ja isännöinnissä työskentelevät kojamolaiset. Pelikirjat luovat raamit yhteiselle tekemiselle, ja ne pohjautuvat Kojamon arvoihin. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle samanlaista palvelua jokaisessa osoitteessa.

Monet asiat ovat sitten ensimmäisten pelikirjojen muuttuneet, ja siksi päivitämme ohjeistuksia säännöllisesti. Jos käytäntö osoittaa, että jokin asia kannattaisi tehdä eri tavalla kuin pelikirjassa kuvataan, on päivittämisen paikka.

Yhtenäiset toimintatavat kaikkien etu

Isännöinnin pelikirja kuvaa työn merkitystä ja roolia osana yrityksen strategiaa sekä pyrkii selkeyttämään erittäin laaja-alaista työnkuvaa. Yksi pelikirjan keskeinen tavoite on yhtenäistää isännöitsijöiden toimintatapoja. Isännöinnin tavoitteena on parantaa vapaiden asuinhuoneistojen vuokrattavuutta, kehittää jo asuvien asukkaiden asiakaskokemusta sekä valvoa sitä, että eri kumppaneiden kanssa laaditut sopimukset toteutuvat myös käytännössä.

“Meille pelikirja on tuonut selkeyttä toimintatapojen yhtenäistämiseen.”

Eemeli Heikkinen

”Isännöinnistä usein ajatellaan, että on yhtä monta tapaa kuin tekijää, ja näin varmasti onkin”, kertoo isännöitsijänä toimiva Eemeli Heikkinen.

”Meille pelikirja on tuonut selkeyttä toimintatapojen yhtenäistämiseen. Toki tulee eteen tilanteita, joissa pitää soveltaa, mutta pelikirjan avulla toimimme yhteisten pelisääntöjen mukaisesti”, Eemeli toteaa.

Lumo-kotien isännöitsijä Eemeli Heikkinen

Konkreettisena esimerkkinä Eemeli mainitsee viestinnän. Laadukas viestintä on oleellinen osa työssä onnistumista kaikilla työn osa-alueilla. Isännöitsijä on myynnin mahdollistaja, asiakaskokemuksen tekijä ja yhteistyökumppaneiden johtaja.

”Myös sisäinen viestintä on tärkeää. Kun vuokralaiselta vapautuva asuinhuoneisto tarkastetaan pelikirjan ohjeistamalla tavalla, huoneiston tarkastuskortissa on kaikki oleellinen tieto, jota sitten hyödynnetään niin myynnissä, markkinoinnissa, omistamisen yksikössä kuin isännöinnissäkin”, Eemeli selventää.

Pelikirja toimii myös oman onnistumisen mittarina

Myyntineuvottelija Roosa Ruuhijärvi kertoo, että myynnin pelikirja auttaa näkemään, mitä työltä odotetaan.

”Pelikirjassa on toimintaohjeita ja sen avulla myös selviää, miten omaa onnistumista myyntityössä mitataan”, Roosa kertoo.

Myynnin pelikirjassa on esimerkiksi kuvattu myynnin prosessi alusta loppuun. Roosa kuitenkin muistuttaa, että prosessia pitää osata lukea ja soveltaa.

”Myyntitulokset syntyvät meistä itsestämme, ja niiden saavuttamisessa on myynnin pelikirjalla ollut olennainen rooli. Pelikirja on alusta, johon voimme aina tiukan paikan tullen nojautua, mikäli tarvitsemme muistutusta yhteisistä toimintatavoistamme”, Roosa linjaa.

Lumo-kotien myyntineuvottelija Roosa Ruuhijärvi

Pelikirja oli juuri julkaistu, kun Roosa tuli Kojamolle vuonna 2020.

”Pelikirja auttoi todella paljon työhön kiinni pääsemisessä ja kuvasi hyvin, mitä tämä työ on ja miksi sitä tehdään”, Roosa kuvailee.

Pelikirja onkin oiva apu uusien kollegoiden perehdytyksessä, mutta myös myyjän arjessa.

”Eipä tule vastaan tilannetta, että neuvoa kysyttäessä saisit kollegoilta erilaiset vastaukset. Tai että asiakas saisi meiltä eri vastaukset. Pelikirja varmistaa, että toimimme yhtenäisesti.”