Sijoittajat

Asuntosijoitusyhtiö Kojamo Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.

Luomme parempaa kaupunkiasumista pitkäjänteisesti keskiössä paras asiakaskokemus, osaava, energinen henkilöstö ja kestävä kehitys. Tavoitteena on luoda vuokra-asumiseen lisää tarjontaa ja uusia palveluratkaisuja helpottaen vuokra-asuntojen saamista ja niissä asumista.

Kojamo-konsernin viestinnän keskeisiä periaatteita ovat johdonmukaisuus, tasapuolisuus, oikea-aikaisuus, todenmukaisuus ja ymmärrettävyys. Yhtiö pyrkii ylläpitämään sidosryhmiensä luottamusta. Tiedonanto perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen.