Arvonluontimalli

Tuotamme omistamillamme vuokra-asunnoilla ja asumisen palveluilla sekä aktiivisella asuntotarjooman kehittämisellä arvoa asiakkaille, omistajille sekä muille sidosryhmille ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Omistaja-arvon pitkäjänteinen kehittäminen luo perustan taloudelliselle vastuulle.

Turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytyksiämme hallitsemalla riskejä yhteistyöverkostossamme, huolehtimalla asuntojemme kunnosta ja hyvistä vuokrasuhteista sekä innovoimalla uusia palveluja. Vastuullinen tapa toimia mahdollistaa vuokra-asuntojen määrän lisäämisen kasvukeskuksissa.

Tavoitteenamme on luoda ekologisesti kestävää ja elinvoimaista kaupunkirakennetta

Kojamon vahvuuksia ovat hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen ääreen sijoittuvat Lumo-vuokra-asunnot sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen, suunnitelmallinen kiinteistökehitystoiminta, hyvät mahdollisuudet investoida ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Pitkäaikaiset kumppanuudet edistävät vastuullisten toimintatapojen toteutumista. Kohtelemme kumppaneitamme tasapuolisesti ja huolehdimme, ettei toimittajan liiketoiminta ole liian riippuvainen Kojamon hankinnoista tai muun yksittäisen yrityksen toiminnasta.

Olemme merkittävä veronmaksaja. Tutustu tarkemmin.

Päivitetty 6.3.2024