Vastuullisuusraportointi

Kehitämme vastuullisuusraportointiamme jatkuvasti, jotta pystymme kertomaan vastuullisuustyömme tuloksista sidosryhmillemme entistä läpinäkyvämmin. Raportoimme vastuullisuudestamme vuosittain osana vuosikertomustamme. Julkaisemme myös hallituksen toimintakertomuksessa selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

Raportoimme ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisesti vuodelta 2020. Noudatamme myös EPRA:n (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevia suosituksia (EPRA sBPR, 3. painos).

Olemme vuodesta 2020 lähtien osallistuneet kansainväliseen vastuullisuuden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -arviointiin.

Olennaisuusanalyysi

Osana vastuullisuusohjelmamme kehitystä toteutimme touko-kesäkuussa 2020 vastuullisuuden olennaisuusanalyysin. Olennaisuusanalyysin avulla varmistimme, että vastuullisuustyömme keskittyy strategiamme, liiketoimintamme sekä sidosryhmiemme kannalta olennaisimpiin vastuullisuusteemoihin.

Tunnistimme olennaisuusanalyysissä yhtiön olennaiset vastuullisuusnäkökohdat ja analysoimme ne toimiala- ja tausta-analyysien, keskeisten sidosryhmien näkemysten sekä liiketoiminta- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnin perusteella.

Olennaisuusanalyysi toteutettiin Global Reporting Initiativen (GRI) standardien vaatimusten sekä EPRA (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevien suositusten mukaisesti. GRI-standardien mukaisesti vastuullisuusnäkökohtien olennaisuus arvioitiin sen perusteella, kuinka suuri on yhtiön vaikutus ympäröivään talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä kunkin näkökohdan merkitys sidosryhmille.

Olennaisuusanalyysin tulokset luovat perustan vastuullisuusohjelmallemme jonka julkaisimme vuonna 2020.

Yhteystiedot

Niina Turri

Vastuullisuuspäällikkö

Päivitetty 6.3.2023