Vastuullisuusraportointi

Olemme uudistaneet vastuullisuusraportointiamme, koska haluamme kertoa vastuullisuustyömme tuloksista sidosryhmillemme entistäkin läpinäkyvämmin.

Osallistuimme vuonna 2020 ensimmäistä kertaa kansainväliseen vastuullisuuden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -arviointiin. Raportoimme vastuullisuudestamme vuosittain osana vuosikertomustamme.

Vuoden 2019 vastuullisuusraporttimme on ensimmäistä kertaa raportoitu Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiviitekehyksen sekä EPRA:n (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevien suositusten (EPRA sBPR, 3. painos) mukaisesti. Vastuullisuusraporttimme löytyy osana vuoden 2019 vuosikertomustamme. Olemme myös julkaisseet erillisen EPRA sBPR-liitteen.

Vastuullisuusraporttimme löytyy osana vuoden 2019 vuosikertomustamme. Olemme myös julkaisseet erillisen EPRA sBPR-liitteen.

Olennaisuusanalyysi

Osana vastuullisuusohjelmamme kehitystä toteutimme touko-kesäkuussa 2020 vastuullisuuden olennaisuusanalyysin. Olennaisuusanalyysin avulla varmistimme, että vastuullisuustyömme keskittyy strategiamme, liiketoimintamme sekä sidosryhmiemme kannalta olennaisimpiin vastuullisuusteemoihin.

Tunnistimme olennaisuusanalyysissä yhtiön olennaiset vastuullisuusnäkökohdat ja analysoimme ne toimiala- ja tausta-analyysien, keskeisten sidosryhmien näkemysten sekä liiketoiminta- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnin perusteella.

Olennaisuusanalyysi toteutettiin Global Reporting Initiativen (GRI) standardien vaatimusten sekä EPRA (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevien suositusten mukaisesti. GRI-standardien mukaisesti vastuullisuusnäkökohtien olennaisuus arvioitiin sen perusteella, kuinka suuri on yhtiön vaikutus ympäröivään talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä kunkin näkökohdan merkitys sidosryhmille.

Olennaisuusanalyysin tulokset luovat perustan vastuullisuusohjelmallemme, jonka julkaisemme vuoden 2020 aikana.

Yhteystiedot

Hannamari Koivula
vastuullisuuspäällikkö
p. 020 508 4209
hannamari.koivula@kojamo.fi

Päivitetty 2.12.2020