Asumisneuvonta

Asumisneuvojat ovat asukkaiden tuki ja turva haastavissa tilanteissa.

Asukkaamme kohtaavat toisinaan haastavia elämäntilanteita, joiden aikana avun tarve hyvän asumisen jatkumisen turvaamiseksi on suurimmillaan. Asumisneuvontamme tavoitteena on ennaltaehkäisevällä työllä auttaa asumisen ongelmatilanteissa sekä tukea perheiden tai ikääntyneiden asumista. Oikea-aikaisella tuella onkin suora vaikutus asukkaan tilanteen paranemiseen sekä häätöjen ja vuokravelkojen vähenemiseen.

Lumo-kotien asumisneuvojien tiimi pyrkii toteuttamaan laadukasta, erityisosaamista vaativaa asiakaspalvelua haastavissakin tilanteissa ja toimii myös isännöitsijän tukena. Tiimissä sosiaalisen näkökulman ammatillista apua tarjoavat sosiaalialan ammattilaiset. Asumisneuvonnan tarve tulee kyseeseen esimerkiksi vaikeissa taloudellisissa tilanteissa, joihin apua saa esimerkiksi palveluohjauksella ja joustavilla maksusuunnitelmilla. Tukea tarjotaan niin isommissa elämän haasteissa kuin muissa erilaisissa asumisen ongelmissa, kuten naapurisopuhaasteissa.

Parhaimmillaan asumisneuvonta takaa asukkaidemme hyvää ja turvallista asumista, jossa ratkaisumahdollisuuksia erilaisiin ongelmiin kartoitetaan yhdessä asiantuntijoiden avulla.

Saat yhteyden asumisneuvontaamme asiakaspalvelumme kautta: asiakaspalvelu@lumo.fi

Päivitetty 23.2.2023