Harmaan talouden torjunta

Kojamon käyttämät harmaan talouden torjuntamallit ylittävät monelta osin lain vaatimukset. Valvomme jatkuvasti kaikkien toimittajaverkostoomme (ylläpito, korjaukset ja rakentaminen) kuuluvien yritysten tilaajavastuutietoja tilaajavastuu.fi-verkkosivuston Luotettava kumppani -palvelun kautta.

Noudatamme hankinnoissamme tilaajavastuulain asettamia velvoitteita ja edellytämme, että kanssamme vakinaisessa liikesuhteessa ja hankintaketjussa olevat toimijat sitoutuvat siihen ja konsernin muihin eettisiin periaatteisiin.

Edellytämme, että korjausrakentamisessa, uudistuotannossa ja kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa koko hankintaketju noudattaa työturvallisuutta koskevia säännöksiä, on liittynyt tilaajavastuu.fi -palveluun, hoitaa lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa sekä sitoutuu konsernin ympäristötavoitteisiin. Emme hyväksy laittoman työvoiman käyttöä hankintaketjussa.

Kojamo on merkittävä veronmaksaja

Olemme merkittävä veronmaksaja: vuonna 2020 verot ja veroluonteiset maksumme olivat noin 101 miljoonaa euroa. Kojamo maksaa kaikki veronsa Suomeen.

Työllistävä vaikutuksemme ulottuu oman toimintamme
lisäksi muun muassa rakennuttamisen, korjaustoiminnan, kiinteistöhoidon ja siivouksen kumppanuuksiin. Osana hyvää asiakaskokemusta pidämme huolta hyvistä vuokrasuhteista ja asuntojen sekä talojen kunnosta.

Harmaan talouden torjunta on tärkeä osa Kojamon riskienhallintaaja. Kojamon käytössä olevat harmaan talouden torjuntamallit ylittävät monelta osin lainvaatimukset.

Toimittajien toimintaperiaatteissa ja -ohjeissamme on määritelty tarkat käytännöt kumppanien valintaan ja omiin ja toimeksiannostamme tapahtuviin hankintoihin. Edellytämme, että kaikki vakinaiset liikekumppanimme, niiden hankintaketju mukaan lukien, ovat sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan ja eettisesti laadukkaaseen toimintaan tilaajavastuulain ja liiketoimintaperiaatteidemme mukaisesti.

Päivitetty 4.3.2021