Vastuullinen yrityskansalainen

Toimimme vastuullisesti ja läpinäkyvästi kehittäen omistaja-arvoamme strategiamme mukaisesti. Vastuullisen toiminnan perustana toimii liiketoimintaperiaatteemme.

Vastuullinen yrityskansalainen -painopisteen tavoitteet

Harmaan talouden torjunta ja työllistävyys

 • Meillä on nollatoleranssi harmaalle taloudelle.
 • Kaikki kanssamme liikesuhteessa ja hankintaketjussa olevat kumppanimme ovat tilaajavastuulain piirissä liittyneenä Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppani -palveluun.
 • Olemme merkittävä työllistäjä. Työllistämisvaikutuksemme ulottuu oman toimintamme lisäksi rakennuttamisen, korjaustoiminnon, kiinteistönhoidon ja siivouksen kumppanuuksiin.
 • Seuraamme rakennustyömailla työolosuhdemittaria (TR-mittaria) korkean työturvallisuustason säilyttämiseksi, tavoitteenamme TR > 90.

Yksityisyys ja tietosuoja

 • Meillä on nollatoleranssi tietosuojarikkomusten suhteen.
 • Toimimme kaikessa toiminnassamme GDPR-lainsäädännön mukaisesti ja asiakaslähtöisesti. Huolehdimme kaikin tavoin asiakkaan tietosuojasta.

Veronmaksu

 • Olemme merkittävä veronmaksaja ja maksamme kaikki veromme Suomeen.
 • Raportoimme verojalanjälkemme läpinäkyvästi.

Compliance ja hyvä hallintotapa

 • Vastuullisen liiketoiminnan perustana toimii liiketoimintaperiaatteemme. Henkilöstöstämme 90 prosenttia on käynyt liiketoimintaperiaatteisiimme liittyvän koulutuksen.
 • Hankintojen vastuullisuutta ohjaavat toimintaperiaatteet toimittajille, jotka ovat osa kaikkia uusia kumppanisopimuksiamme.
 • Noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodin 2020 suosituksia ilman poikkeuksia.

Sponsorointi

 • Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelmalla tuemme vuosittain suomalaista huippu-urheilua ja nuorten liikuntaa yksilö- ja joukkuetasolla.

Päivitetty 21.2.2023