Takaisin arkistosivulle
5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla, ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

2023

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2023 julkistettiin 15.2.2024. Julkaisimme samana päivänä myös tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinta- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistiin 6.3.2024.

Julkaisut, videotallenne osavuosikatsauksen tiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Olemme tavanneet sijoittajia helmi-huhtikuussa sijoittajatapahtumien ja puheluiden avulla. Osallistuimme helmikuussa EPRA:n virtuaaliseen Nordic Update -tapahtumaan. Maaliskuussa osallistuimme Nordean järjestämään Mid-Q Update -tilaisuuteen ja OP:n järjestämään kiinteistöaamuun Helsingissä. Lisäksi tapasimme sijoittajia maaliskuussa Bank of American järjestämässä EMEA Real Estate -konferenssissa Lontoossa. 

Meiltä on kysytty paljon Suomen vuokramarkkinasta sekä kysyntä- ja tarjontatilanteen tasapainottumisesta. Uusien asuntoaloitusten määrä jäi viime vuonna ennätyksellisen alhaiseksi, ja viimeiset käynnissä olevat projektit valmistuvat lähikuukausina. Uusia rakennusprojekteja ei käynnistetä merkittävästi myöskään tänä vuonna, joten tarjonnan ennakoidaan laskevan selvästi. Samaan aikaan kaupungistumisen jatkuminen ja vilkas maahanmuutto tukevat asuntojen kysyntää. Vuokrankorotusmahdollisuuksien nähdään paranevan loppuvuonna ja ensi vuonna. 

Säästöohjelmamme etenee suunnitelman mukaisesti. Käynnissä olevien kehityshankkeiden loppuunsaattamisen kustannukset ovat tänä vuonna vain noin 10 miljoonaa euroa. Yksi projekti valmistui tammikuussa, ja kaksi viimeistä projektiamme valmistuvat vuoden puoliväliin mennessä. Mahdollisista myynneistä on keskusteltu useasti. Transaktiomarkkina ei ole vielä vilkastunut, ja alkuvuonna ei tehty merkittäviä kauppoja. Olemmekin todenneet, että säästöohjelma muiden toimenpiteiden sekä tekemiemme rahoitusjärjestelyiden kanssa mahdollistavat sen, ettei meidän ole välttämätöntä kiirehtiä myymään mitään kohteita. Seuraamme kuitenkin tilannetta. 

Rahoitustilanteemme on pysynyt hyvänä. Tammikuussa laskimme onnistuneesti liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan private placementina, ja sillä korotettiin vuonna 2029 erääntyvää joukkovelkakirjalainaamme. Kyseessä oli ensimmäinen asuntosijoitusyhtiön tekemä merkittävän kokoinen euromääräinen liikkeeseenlasku yli vuoteen. Olemme keskustelleet monien sijoittajien kanssa jälleenrahoitustarpeistamme ja todenneet, että tammikuun transaktion jälkeen osa vuoden 2025 erääntyvistä lainoista on katettu. Maaliskuun lopussa tekemämme 250 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen pankkirahoituksen jälkeen kaikki 2025 erääntyvät lainat on katettu.

Muuta ajankohtaista

Käynnissä olevat kaksi kehityshankettamme etenevät suunnitellusti. Tammikuussa kerroimme uusista keväällä valmistuvista Lumo-kodeista Espoon Finnoossa, ja ne herättivät runsaasti kiinnostusta.

Viime vuosi oli Lumo-kodeilla lajittelun ja kierrätyksen teemavuosi, ja syksyllä 2023 toteutimme kierrätyskampanjan yhdessä asukkaiden kanssa kierrätysasteen nostamiseksi. Helmikuussa kerroimme kierrätyskampanjamme tuloksista. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kanssa toteutettu kampanja osallisti lähes 10 000 kotitaloutta tehostamaan lajittelua, ja projektissa saatiin lupaavia tuloksia biojätteen määrän lisääntymisestä sekajätteeseen päätymisen sijaan.

Yhtiökokous pidettiin 14.3. Tiedotimme yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä.

Julkaisimme 4.4.  vihreän rahoituksen raportin vuodelta 2023 (Green Impact Report 2023). Päivitimme lisäksi vihreän rahoituksen viitekehyksen aiemmin tänä vuonna.

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa 8.4.2024, ja osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024 julkaistaan 8.5.2024.

Lisätietoa tulevista tapahtumista ja roadshowsta on saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, niina.saarto@kojamo.fi, puh. +358 20 508 3283.

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Lue lisää

5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

12.1.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2024

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

5.4.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2023