Takaisin arkistosivulle
6.3.2024 | Mediatiedotteet

Kojamo Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

Kojamo Oyj Mediatiedote 6.3.2024 klo 10:00

Kojamo Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

Kojamo on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2023 sisältäen yrityksen vastuullisuusraportin. Vuosikertomus tarjoaa tietoa Kojamon liiketoiminnasta, toimintaympäristöstä sekä strategian ja vastuullisuustyön tavoitteista ja etenemisestä.

Kojamon vuosikertomus löytyy osoitteesta kojamo.fi/vuosikertomus2023. Vuosikertomuskokonaisuus sisältää vuosikertomuksen lisäksi 15.2.2024 julkaistun hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Kasvumme jatkui haasteellisessa toimintaympäristössä

Teimme vuonna 2023 hyvän tuloksen hyvin haastavassa markkinassa. Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat, ja taseemme on pysynyt vahvana. Vuokraustoimintamme vauhdittui edellisvuodesta ja asiakastyytyväisyytemme parani.

Asuntoportfoliomme kasvoi 40 619 asuntoon, kun aiempina vuosina aloitetuista kehitysprojekteista valmistui vuoden aikana 1 450 asuntoa. Lyhyellä aikavälillä painopisteemme on muuttuneen toimintaympäristön takia käynnistetyssä säästöohjelmassa, jolla tähtäämme yhtiön kannattavuuden säilyttämiseen ja rahoituksen hyvän saatavuuden turvaamiseen kilpailukykyisin hinnoin. Haasteellisen markkinatilanteen takia emme ole toistaiseksi tehneet uusia investointipäätöksiä.

Teimme viime vuonna pohjoismaisten pankkien kanssa yhteensä 925 miljoonan euron suuruiset rahoitusjärjestelyt, jotka kattavat sekä vuonna 2023 erääntyneet lainat että vuoden 2024 rahoitustarpeemme.

Vuokramarkkinoilla on ollut viime vuosien runsaan rakentamisen vuoksi ylitarjontaa, mikä vaikutti yhä vuokrausasteen toipumiseen. Uusien asuntoaloitusten määrä kuitenkin romahti viime vuonna ennätysalhaiselle tasolle, minkä myötä markkinoille valmistuu aiempaa vähemmän asuntoja lähivuosina. Samaan aikaan väestönkasvu kiihtyi pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Ennusteiden mukaan kaupungistuminen tulee jatkumaan voimakkaana.

Vastuullisuustyö eteni tavoitteiden mukaisesti

Kojamo on vastuullisuusohjelmassaan sitoutunut kiinteistöjensä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä ja vastuullisuustyö on jatkunut tavoitteiden mukaisesti vuoden 2023 ajan.

Energiatehokkuuteen sekä päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden osalta tuloksia on nähtävissä muun muassa asuntokohtaisen hiilijalanjäljen osalta, joka pieneni jo viidettä vuotta peräkkäin. Asuntokohtainen päästövähennys vuonna 2023 oli 16,9 prosenttia.

Olemme jatkaneet lumo.fi-verkkokauppamme kehitystyötä vastuullisuusnäkökulmat huomioiden ja julkaisimme alkuvuodesta 2023 muun muassa matka-aikahaun, joka tarjoaa asiakkaalle asuntoja, jotka ovat saavutettavissa halutussa ajassa julkisia kulkuneuvoja hyödyntäen.

Lajittelun ja kierrätyksen teemavuotena 2023 keskityimme asukkaiden kierrätys- ja lajittelutietoisuuden parantamiseen ja panostimme jätteiden lajitteluun kiinteistöissämme uusien lajitteluohjeiden ja jätelajikohtaisten asukastiedotteiden sekä erilaisten talokohtaisten pilottien muodossa.

Kattavaa vastuullisuusraportointia

Kojamo tähtää läpinäkyvään ja kattavaan vastuullisuusraportointiin, ja raportoi GRI Standards ja EPRA Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) -kehyksiä hyödyntäen.

Vuoden 2023 vastuullisuusraportti sisältää ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien raportoinnin Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) -suositusten mukaisesti. Kojamo raportoi vapaaehtoisesti myös EU-taksonomian kelpoisuudesta ja mukaisuudesta.

Kojamon vuoden 2023 vastuullisuusraportin varmennuksen on suorittanut KPMG Oy Ab. Varmennuksen piirissä ovat olleet tietyt vastuullisuuden tunnusluvut energiankulutuksen, päästöjen, jätteiden ja vedenkulutuksen sekä henkilöstötietojen ja työllistämisen osalta. Riippumaton varmennusraportti löytyy osana vuosikertomusta.

Kojamo Oyj:n vuosikertomus 2023:
kojamo.fi/vuosikertomus2023

 

Lisätietoja:

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Niina Turri, vastuullisuuspäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 4018, niina.turri@kojamo.fi

 

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi