Takaisin arkistosivulle
6.3.2024 | Parempaa kaupunkiasumista

Vahva tase ja monipuoliset rahanlähteet suojaavat epävarmassa markkinatilanteessa

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja korkojen nousu jatkui suurimman osan vuotta. Rahoituksen saatavuus ja hinta olivatkin yksi tärkeimmistä keskustelunaiheista eri sidosryhmiemme kanssa. Taseemme on säilynyt vahvana, ja tämä on suojannut meitä toimintaympäristöstä nousevilta haasteilta. Vahva, hyvin hoidettu tase on olennainen osa strategiamme toteutusta, ja olemme jatkaneet johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä sen hoitamiseksi.

Olemme suojanneet suurimman osan rahoituksesta kiinteäkorkoiseksi. Lainasalkun suojausaste vuoden lopussa oli 93 prosenttia ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 2,9 vuotta. Tästä syystä korkokustannuksemme eivät ole nousseet samaa tahtia markkinoilla nähdyn korkojen nousun kanssa.

Olemme sitoutuneet säilyttämään investment grade -luottoluokituksemme, ja siksi käynnistimme elokuussa säästöohjelman, jonka toimenpiteillä tähtäämme yhtiön kannattavuuden säilyttämiseen ja rahoituksen hyvän saatavuuden turvaamiseen kilpailukykyisin hinnoin. Säästöohjelmamme eteni loppuvuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Joulukuussa Moody’s vahvisti pitävänsä ennallaan yhtiön Baa2-luottoluokituksen.

Meille on tärkeää säilyttää pääsy monipuolisiin rahoituslähteisiin. Vuoden aikana allekirjoitimme kolme lainasopimusta pohjoismaisten pankkien kanssa, joilla katettiin vuonna 2023 erääntyneet lainat sekä vuoden 2024 rahoitustarpeet. Nämä rahoitusjärjestelyt ovat osoitus pankkisuhteidemme vahvuudesta.

Huhtikuussa teimme Aktia Pankki Oyj:n kanssa 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman lainasopimuksen, joka käytettiin kesällä 2023 erääntyneen 50 miljoonan euron suuruisen lainan uudelleenrahoitukseen sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Toukokuussa allekirjoitimme 425 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen syndikoidun lainan kuuden yhteistyöpankin kanssa, joka käytettiin vuonna 2023 erääntyvien lainojen uudelleenrahoittamiseen. Lokakuussa teimme viiden yhteistyöpankin kanssa toisen 425 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen lainasopimuksen, jolla katetaan vuonna 2024 rahoitustarpeet mukaan lukien kesäkuussa erääntyvä joukkovelkakirjalaina. Tämä jälkimmäinen laina oli nostamatta vuoden lopussa. Molempien syndikoitujen lainojen marginaali on sidottu tärkeimpiin vastuullisuustavoitteisiimme.

Maksuvalmiutemme oli vuoden lopussa hyvä, eikä meillä ole lähiaikoina merkittäviä rahoitustarpeita. Rahat ja likvidit rahoitusvarat olivat vuoden lopussa 18,3 miljoonaa euroa. Lisäksi meillä on 275 miljoonan euron sitovat luottolimiitit ja viiden miljoonan euron ei-sitova luottolimiitti, jotka olivat katsauskauden lopussa käyttämättä.