Takaisin arkistosivulle
6.3.2024 | Parempaa kaupunkiasumista

Hyvässä vauhdissa kohti päästötavoitetta

Kojamon hiilineutraalin energiankäytön tiekartan keskiössä on jokapäiväinen toiminta eli perusenergiatehokkuudesta huolehtiminen. Talotekniikan ratkaisut ovat tärkeässä roolissa, ja niiden avulla pystytään seuraamaan ja optimoimaan esimerkiksi kiinteistön vesitehokkuutta tai ilmanvaihtoa. Vuoden 2023 aikana 60 kohteeseen lisättiin lämmityksen optimointikonsepti Lumo Heat, joka parantaa kiinteistön energiatehokuutta ja ennen kaikkea asukaskokemusta pitäen huonelämpötilat vakaina.

Kattava keinovalikoima energiatehokkuuden parantamiseksi

Kun vanhempia kiinteistöjä peruskorjataan, niissä tehdään aina toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi.

”Pitkällä aikavälillä nämä toimenpiteet parantavat pala palalta koko kiinteistösalkun energiatehokkuutta ja vievät meitä kohti tavoitettamme eli kiinteistöjemme hiilineutraalia energiankäyttöä vuoteen 2030 mennessä”, kertoo Kiinteistöpalveluiden yksikönjohtaja Pasi Kujansuu.

Myös lämmitysenergiamuodon vaihtaminen on keino vähentää hiilijalanjälkeä. Vuonna 2023 Kojamo aloitti seitsemän maalämpöprojektia, jotka tulevat leikkaamaan Kojamon koko kiinteistösalkun päästöjä arviolta noin viidellä prosentilla. Arvio on laadittu investoinnin suunnitteluvaiheessa ja tarkentuu hankkeiden valmistuessa.

”Kolmeen näistä kohteista rakennettiin perinteinen maalämpö, mutta neljässä kohteessa on käytössä hybridijärjestelmä eli maalämmön ja poistoilman lämmöntalteenoton yhdistelmä. Hybridikohteiden hienous piilee siinä, että lämmöntalteenotolla parannetaan kiinteistöjen energiatasetta ja samalla sillä pystytään kattamaan noin puolet maalämpökaivokentästä eli esimerkiksi 10 maalämpökaivon sijaan niitä tarvitaankin vain viisi. Hankekokonaisuus valmistuu alkuvuoden 2024 aikana täysin valmiiksi”, Pasi täsmentää.

Uudiskohteiden vaikutus kiinteistösalkun hiilijalanjälkeen on suuri, koska uudet asunnot rakennetaan jo lähtökohtaisesti energiatehokkaiksi. Kun mittarina on asuntokohtaiset päästöt, valmistunut uudistuotanto parantaa koko kiinteistösalkun tehokkuutta. Kojamolle valmistui vuoden aikana 1 450 uutta asuntoa.

Kysyntäjoustosopimuksilla optimoidaan energiankäyttöä

Yksi Kojamon energiayhtiöistä pääkaupunkiseudulla on Vantaan Energia. Yhtiöt julkistivat loppuvuodesta kysyntäjoustosopimuksen, jonka ohessa Kojamo saa käyttöönsä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun kaukolämmön yli puolessa sen Vantaan kohteista.

Kysyntäjousto tarkoittaa lämmöntuotannon ja lämmönkulutuksen optimoimista. Kun tähän saakka energian ja lämmönkäyttöä on optimoitu kiinteistökohtaisesti, nyt optimoidaan koko kaukolämpöverkkoa. Näin saadaan aikaan huomattavasti suurempia vaikutuksia.

”Käytännössä kiinteistöjemme huonelämpötiloja seurataan älyteknologian avulla. Esimerkiksi lämmitystarvepiikin lähestyessä kiinteistöön voidaan ennakkoon ladata hieman ylilämpöä, jolloin piikin toteutuessa lämmitystä tarvitaan vähemmän, ja varastoitunut lämpö riittää ylläpitämään huoneistoissa halutun lämpötilan”, Pasi selventää.

”Kiinteistötoimialalla juuri lämmityksellä on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen. Vantaan Energian tarjoama kaukolämpö on entuudestaan ollut hiilijalanjäljeltään kevyt, mutta tässä yhteydessä siirryimme samalla myös täysin päästöttömän eli uusiolämmön piiriin. Tämä laski Kojamon koko kiinteistökannan kokonaispäästöjä jopa 17 prosenttia”, Pasi iloitsee.