Takaisin arkistosivulle
21.9.2023 | Mediatiedotteet

Kojamo ottaa harppauksen kohti hiilineutraaliutta kysyntäjoustoilla ja täysin päästöttömällä uusiolämmöllä

Mediatiedote 21.9.2023 klo 8:00

Kojamo ottaa harppauksen kohti hiilineutraaliutta kysyntäjoustoilla ja täysin päästöttömällä uusiolämmöllä

Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö Kojamo ja Vantaan Energia ovat solmineet kysyntäjoustosopimuksen koskien Kojamon Vantaan alueella sijaitsevia asuinkiinteistöjä. Samalla Kojamo ottaa käyttöön päästöttömän kaukolämmön yli puolessa sen Vantaan kohteista. Tällä yhdistelmällä Kojamo vauhdittaa vastuullisuusohjelmansa hiilineutraaliustavoitetta, joka siintää vuodessa 2030.

Kojamo on yksi Vantaan Energian suurimmista asiakkaista peräti 130 käyttöpaikalla. Molempia yrityksiä yhdistää myös voimakas kiinnostus vastuullisuusasioihin. Nämä lähtökohdat johdattivat Kojamon ja Vantaan Energian keskustelemaan kysyntäjoustoista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista Vantaalla.

“Ensimmäiset yhteiset keskustelut kävimme viime vuoden loppupuolella ja sitten lähdimme mallintamaan kysyntäjoustoja Kojamon Vantaan kohteisiin. Keväällä olimme jo sopimusvaiheessa ja nyt kaikki on valmista kiinteistöissä. Käytännössä teknologia kiinteistöjen lämmönjakohuoneissa on siinä pisteessä, että syksyn lämmityskauden alkaessa pääsemme tositoimiin”, Vantaan Energian myynti- ja asiakaspäällikkö Aksel Danielson kertoo.

Kysyntäjoustot mahdollistavat koko kaukolämpöverkon optimoinnin

Kysyntäjoustoissa on yksinkertaisimmillaan kysymys lämmöntuotannon ja kulutuksen optimoinnista. Historiassa yksittäiset talot ja taloyhtiöt ovat pyrkineet optimoimaan omaa kiinteistökohtaista energian ja lämmönkäyttöä, mutta optimoimalla koko kaukolämpöverkkoa voidaan saada huomattavasti suurempia vaikutuksia aikaan. Kun koko verkon käyttöä optimoidaan, yksittäiset kulutuspiikit vähenevät, lämpöä voidaan käyttää aiempaa vähemmän, lisälämpölaitosten käyttötarve laskee ja näin myös lämmön hinta pysyy edullisena.

Vantaan Energian ja Kojamon kysyntäjoustosopimus toimii käytännössä siten, että Kojamon kiinteistöjen huonelämpötiloja seurataan älyteknologian avulla. Kiinteistöjen lämmityksen käyttöä voidaan optimoida suoraan Vantaan Energian kaukolämpöverkosta käsin. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lämmityspiikin lähestyessä kiinteistöön voidaan ladata lämpöä ja piikin toteutuessa lämmitystä tarvitaan vähemmän, sillä varastoitunut lämpö riittää ylläpitämään huoneistoissa halutun lämpötilan. Tämä keventää koko kaukolämpöverkkoon kohdistuvaa painetta ja tuo pienen ohjausparametrin energialaitoksen lämmöntuotantoon.

”Kojamon päästöt laskevat jopa 20 prosenttia”

Kojamo on paitsi Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö, mutta myös yksi suurimmista investoijista Suomessa. Pelkästään Vantaan alueella, sillä on kymmeniä kiinteistöjä, joissa on yli 7300 asuntoa. Vantaan Energian tapaan Kojamo suhtautuu vastuullisuuteen ja ilmastotavoitteisiin kunnianhimoisesti, siksi päätös kysyntäjoustosopimuksesta oli yhtiölle luonteva askel.

“Meille päätös lähteä mukaan Vantaan Energian tarjoamaan kysyntäjoustosopimukseen oli helppo. Etsimme vastuullisuusohjelmamme mukaisesti jatkuvasti uusia tapoja, joilla voimme vähentää kiinteistöjen energian kulutusta ja sitä kautta myös hiilijalanjälkeä. Kiinteistötoimialalla juuri lämmityksellä on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen. Vantaan Energian tarjoama kaukolämpö on entuudestaan ollut hiilijalanjäljeltään kevyt, mutta tässä yhteydessä siirryimme samalla myös täysin päästöttömän eli Uusiolämmön piiriin. Tämä laskee Kojamon koko kiinteistökannan kokonaispäästöjä jopa 20 prosenttia”, Kiinteistöpalveluiden yksikönjohtaja Pasi Kujansuu Kojamosta iloitsee.

Älyteknologia mahdollistaa luotettavan ennustamisen

Kojamon kiinteistöissä oli jo kysyntäjouston suunnitteluvaiheessa käytössä Leanheat-järjestelmä, joka mittaa ilman lämpötilaa ja kosteutta eri huoneistoissa. Kun huoneistojen lämpötilamittaustiedot yhdistetään sääennustedataan, järjestelmä opiskelee kiinteistön käyttäytymistä ja kulutusprofiilia. Tämän myötä päästään tilanteeseen, jossa järjestelmä osaa ennakoida kiinteistön lämmitystarvetta ja lämpimän veden kulutusta jo etukäteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi aamuisin voidaan säätää asuntojen lämmitys hetkeksi tauolle ja keskittyä lämpimän käyttöveden kulutukseen, kun ihmiset käyvät aamuisin suihkussa. Tauko lämmityksessä ei vaikuta asuntojen sisälämpötilaan, mutta tuo helpotusta koko kaukolämpöverkon tuotantotarpeeseen.

“Älykkään teknologian käyttö on jatkuvassa kasvussa. Tarjoamme sitä tällä hetkellä myös niille asiakkaille, joilla ei itsellään vielä lämmönjakohuoneesta älyteknologiaa löydy. Luotettava matemaattinen ennustemalli voidaan rakentaa, jos vähintään 30 prosenttia kiinteistön huoneistoista on varustettu lämpötilaa ja kosteutta seuraavilla antureilla. Edistyneissä kohteissa seuranta voi yltää jopa 100 prosenttiin, jolloin esimerkiksi porraskäytävien ja muiden tilojen tasoja voidaan seurata. Tarkempi data auttaa yli- ja alilämmityksen torjunnassa sekä kertoo kiinteistön orastavista haasteista, jos esimerkiksi kosteutta ilmenee jossakin osassa kiinteistöä normaalia enemmän”, asiakkuus- ja myyntipäällikkö Danielson neuvoo.

Lisätietoja: 

Pasi Kujansuu, yksikönjohtaja, Kiinteistöpalvelut, Kojamo Oyj
puh. 020 508 4422, pasi.kujansuu@kojamo.fi

Aksel Danielson, asiakkuus- ja myyntipäällikkö, Vantaan Energia
puh. 044 729 6954, aksel.danielson@vantaanenergia.fi

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi