Strategian toteutuminen

Kojamon strategisena tavoitteena on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Päivitetty strategiamme julkaistiin alkuvuonna 2020.

Strategiset tavoitteet ja niissä edistyminen

AvainlukuToteuma
2023
Toteuma 2022Toteuma 2021Toteuma 2020Strategia-tavoite
Liikevaihdon vuosikasvu, %7,05,52,02,34-5
Vuosittaiset investoinnit, M€190.7501,6356,9371,2200-400
FFO/liikevaihto, %37.838,939,139,5> 36
Loan to Valua (LTV), %44.643,737,741,4< 50
Omavaraisuusaste, %44.545,349,045,6> 40
Nettosuositteluindeksi (NPS)*5045203640
* Laskentatapa on muuttunut sisällyttämällä laskentaan mm. digitaaliset palvelut. Toteumia 2021 sekä 2020 ei ole muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.

Strategiansa mukaisesti Kojamon toiminta keskittyy Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin. Osana strategiansa toteuttamista Kojamon hallitus on päättänyt arvioida vaihtoehtoja keskeisimpien kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien sijoituskiinteistöjen osalta, mukaan lukien kiinteistöjen mahdolliset myynnit.

Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellisen aseman.

Päivitetty 15.2.2024