Strategian toteutuminen

Kojamon strategisena tavoitteena on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Haluamme olla erinomaisesta asiakaskokemuksesta tunnettu ja omistaja-arvoa pitkäjänteisesti kehittävä asuntosijoitusyhtiö. Liiketoimintamme perustuu arvoihimme, jotka ovat ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa.

Tältä sivulta löytyvät Kojamon strategiset painopisteet ja niiden toteutuminen vuonna 2018.

Omistaja-arvon pitkäjänteinen kehittäminen

Keskittyminen Lumo-brändiin

Kojamon strategiana on keskittyä kaupalliseen toimintaan ja suhteellisesti vähentää arava- ja/tai korkotukilainsäädännön alaisia asuntoja portfoliossamme. Uskomme, että nykyiset arava- ja/tai korkotukilainsäädännön mukaiset rajoitukset asuntokannassa päättyvät hakemuksin vuoden 2025 loppuun mennessä. Rajoitusten päättyessä VVO-asunnoista tulee Lumo-asuntoja, minkä odotamme kasvattavan tällä hetkellä rajoitusten piirissä olevien sijoituskiinteistöjen käypää arvoa.

Vuonna 2018 toteutimme strategiaamme kiihdyttämällä palvelukehitystä ja kasvattamalla Lumo-liiketoimintaa sekä valmistuneilla uudiskohteilla että ostamalla valmiita asuntoja. VVO-liiketoiminnan pienentymisen vuoksi luovumme jaosta Lumo- ja VVO-liiketoimintaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Toiminta Suomen kasvukeskuksissa, painopisteenä Helsingin seutu

Kojamo panostaa vuokralla asumisen ja asumisen palveluiden kehittämiseen valituissa Suomen kasvukeskuksissa: Helsingin seutu, Tampereen, Turun, Kuopion ja Lahden alueet sekä Oulun ja Jyväskylän kaupungit. Näiden kasvukeskusten asukasluvun odotetaan kasvavan kaupungistumisen vuoksi koko maan keskiarvoa voimakkaammin. Helsingin seutu on tärkein alue Kojamon strategiassa. Jatkamme Suomen kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen myymistä.

Vuonna 2018 toimintamme eteni onnistuneesti valitsemissamme kasvukeskuksissa. Tätä tukivat vuoden aikana strategiamme mukaisesti toteuttamamme kiinteistöjen ostot ja myynnit.

Kiinteistöportfolion kasvattaminen ostamalla ja kehittämällä kiinteistöjä

Uskomme, että mahdollisuudet kiinteistöportfoliomme kasvattamiseen ovat merkittävät. Kiinteistökehitys on tärkeässä osassa, kun pyrimme lisäämään omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä erityisesti kasvattamalla kiinteistöportfoliotamme Helsingin seudulla.

Vuonna 2018 etenimme kohti strategisia tavoitteitamme kasvattamalla kiinteistöportfoliomme asuntojen määrää ja sijoituskiinteistöjen käypää arvoa. Listautuminen Nasdaq Helsingin päälistalle tukee kasvustrategiamme toteutusta ja strategista joustavuutta

Paras asiakaskokemus

Visiomme mukaisesti keskitymme jatkossakin parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseen monipuolisilla asumisen ratkaisuilla ja palveluilla.

Haluamme olla edelläkävijä Suomen asuntoalan digitaalisessa murroksessa. Uskomme, että digitaaliset ratkaisut tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia parantaa asiakaskokemusta.

Olemme avanneet yhteiskehittämisen palvelu- ja innovaatioalustan kumppaneillemme ja asiakkaillemme. Alusta mahdollistaa eri toimijoiden datan rajapintojen avaamisen ja erilaisten asumisen palveluiden pilotoinnin ja kehittämisen. Sähköinen palveluvalikoimamme käsittää muun muassa My Lumo -sovelluksen, jonka kautta asukas voi tilata palveluita ja maksaa vuokran mobiilisti.

Lisäksi Lumo-asuntojen vuokralaisilla on asuinpaikasta riippuen käytössään lukuisia arkea helpottavia palveluja kuten muuttoon liittyviä palveluja, yhteiskäyttöautoja ja Smartpost-pakettipalvelua.

Vuonna 2018 laajensimme jo olemassa olevaa sähköistä palveluvalikoimaamme esittelemällä My Lumo -sovelluksen, jonka kautta asukas voi tilata palveluita ja maksaa vuokran mobiilisti. Lisäksi Lumo-asuntojen vuokralaisilla on asuinpaikasta riippuen käytössään lukuisia arkea helpottavia palveluja kuten muuttoon liittyviä palveluja, yhteiskäyttöautoja ja Smartpost-pakettipalvelua.

Edelläkävijä kestävässä kehityksessä ja yritysvastuussa

Kojamo on sitoutunut kehittämään uusia ja moderneja rakennusratkaisuja, asumisen palveluita ja ekologisia innovaatioita, jotka liittyvät energiatehokkaisiin asuntoratkaisuihin.

Painotamme liiketoimintamme kestävää kehitystä ja pyrimme olemaan toimialamme edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kaikki omaa tonttivarantoamme hyödyntävät uudisrakennushankkeet ovat lähes nollaenergiarakennuksia FInZEB-konseptien ja -ohjeiden mukaisesti.

Vuonna 2018 laajensimme koekäytössä ollutta Leanheat-tekoälyratkaisun käyttöä. Leanheatilla ohjaamme noin 29 000 asunnon lämpötilaa. Ratkaisu sekä parantaa asumismukavuutta että pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä.

Tutustu Leanheat-tekoälyratkaisuumme.

Osaavin ja energinen työpaikka

Kehitämme yrityskulttuuriamme sekä henkilöstömme osaamista ja taitoja tukeaksemme strategiamme toteuttamista. Lisäksi pyrimme sitouttamaan koko henkilöstömme tavoitteisiimme palkitsemis- ja kannustinohjelman avulla.

Vuonna 2018 uudistimme kulttuuriamme ja tapaamme toimia keskittymällä osaamisen ja johtamisen kehittämiseen, ja saimme tunnustusta ja tuloksia onnistuneesta henkilöstötyöstä esimerkiksi menestymällä hyvin henkilöstötyytyväisyysindeksissä.

Päivitetty 18.6.2019