Strategian toteutuminen

Kojamon strategisena tavoitteena on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Päivitetty strategiamme vuosille 2020-2023 julkaistiin alkuvuonna 2020.

Strategiset tavoitteet 2020-2023 ja niissä edistyminen

AvainlukuToteuma 2020Strategiatavoite
Liikevaihdon vuosikasvu, %2,34-5
Vuosittaiset investoinnit, M€371,2200-400
FFO/liikevaihto, %39,5> 36
Loan to Valua (LTV), %41,4< 50
Omavaraisuusaste, %45,6>40
Nettosuositteluindeksi (NPS)3640

Onnistuimme keskeisissä tavoitteissamme ja strategian toteutuksessa vuonna 2020 huolimatta poikkeuksellisista olosuhteista. Bruttoinvestoinnit olivat vuoden 2020 aikana 371,2 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo kasvoi vahvasti vuoden aikana. Käypää arvoa kasvattivat erityisesti investointimme ja voitto käypään arvoon arvostamisesta. Taseen tunnusluvut kehittyivät vuoden aikana strategiamme mukaisesti.

Olemme onnistuneet tekemään strategiamme mukaisia investointeja kilpaillusta markkinasta huolimatta. Keskitymme Suomen kasvukeskuksiin, ja kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää niin rakennuttamalla uutta kuin ajanmukaistamalla ja ostamalla sekä myymällä olemassa olevaa kiinteistökantaa.

Strategiaamme tukee kaupungistumisen trendi, joka luo uusille asunnoille kysyntää ja meille pohjaa kannattavalle kasvulle. Etsimme kannattavaa ja markkinaa nopeampaa kasvua luomalla parasta asiakaskokemusta sekä tekemällä uusia avauksia optimoidulla rahoitusrakenteella.

Päivitetyn strategiamme 2023 mukaan liikevaihtomme kasvaa vuosittain vuokratuottojen Like-for-Like-kasvulla sekä investoimalla. Kasvuinvestointimme kohdistuvat uudistuotantoon, kiinteistöjen konvertoimiseen asuinkäyttöön sekä valmiiden asuntokohteiden ostoon.

Meillä on kyky toteuttaa kasvua monikanavaisesti ja reagoida nopeasti mahdollisuuksiin optimoidulla rahoitusrakenteella. Taseen vahvat tunnusluvut mahdollistavat meille kasvustrategiamme toteuttamisen. Liikevaihdon kasvua tuemme myös palveluilla ja uusilla avauksilla, joilla tuotamme lisäarvoa asiakkaille. Toimintamme perustuu arvoihimme, jotka ovat ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa.

Vuoden 2023 loppuun ulottuvalla strategiakaudella Kojamolla on kuusi strategista painopistettä. Ne ovat paras asiakaskokemus, vahva kasvu, operatiivinen erinomaisuus, vastuullisuus ja kestävä kehitys, osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka sekä uusiutuminen digitalisaatioratkaisuin.

Päivitetty 18.2.2021