Tilintarkastus

Tilintarkastusta hoitaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastaja tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon. Tilintarkastaja tarkastaa myös konsernitilinpäätöksen ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet.

Yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta 14.3.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Tilintarkastus tilikaudella 2023

Tilintarkastajana on tilikaudella 1.1.–31.12.2023 toiminut KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisössä on toiminut Petri Kettunen, KHT, 16.3.2023 alkaen. Vuonna 2023 tilintarkastusyhteisölle maksettiin tilintarkastuspalkkioita 350 893 (296 144) euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista palveluista 116 776 (233 866) euroa. Edellä mainitut palkkiot sisältävät Kojamoon kuuluvien yhtiöiden tilintarkastusyhteisölle maksamat palkkiot.

Päivitetty 19.2.2024