Toimitusjohtajalta

Lumo-liiketoiminta kasvattaa Kojamon arvoa ja liikevaihtoa

Olemme alkuvuoden aikana kasvattaneet Lumo-liiketoimintaamme Suomen kasvukeskuksissa sekä valmistuneilla uudiskohteilla että ostamalla valmiita asuntoja. Katsauskaudella sovimme myös strategiamme mukaisesta realisoinnista, mikä toteutui huhtikuun lopussa. Strategianamme on tarjota parasta asiakaskokemusta ja kasvattaa sijoituskiinteistöjemme arvoa sekä määrää Suomen kasvukeskuksissa.

Taloudellinen vuokrausaste oli hyvällä tasolla huolimatta markkinaan valmistuneiden uudiskohteiden lisääntyneestä määrästä, joka on tilapäisesti kasvattanut vuokra-asuntotarjontaa sekä luonut tasapainoa kysynnän ja tarjonnan välille. Arvioimme kaupungistumisen luovan pitkäaikaista kysyntää uusille vuokra-asunnoille Suomen kasvukeskuksissa ja erityisesti Helsingin seudulla. Rakentamisen tahdin tuleekin jatkua ripeänä, jotta kaupungistuvassa Suomessa saadaan pitkällä aikavälillä tasapaino kasvukeskuksien vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan välille.

Kodinetsijöiden kiinnostus Lumo-koteja kohtaan on kasvanut ja verkkokauppamme asiakasmäärät nousivat katsauskaudella kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Iloitsen siitä, että ylitimme huhtikuun alussa jo 5 000 verkkokaupassamme tehdyn vuokrasopimuksen rajapyykin. Jatkoimme alkuvuonna kiinteistökantamme aktiivista kehittämistä.

Tavoitteemme on kehittää sekä sijoituskiinteistöjemme arvoa että vuokra-asuntotarjontamme houkuttelevuutta parempaa kaupunkielämää arvostavien asiakkaiden keskuudessa.

Saimme maaliskuun alussa päätökseen 981 asunnon oston OP Ryhmään kuuluvilta rahastoilta.

Maaliskuun loppupuolella puolestaan allekirjoitimme sopimuksen 1 594 asunnon myymisestä Morgan Stanley Real Estate Investingin hallinnoimalle kiinteistörahastolle. Kauppa toteutettiin huhtikuun lopussa.

Kaupungistuminen ja pienien kotitalouksien määrän lisääntyminen ovat keskeisiä vuokra-asumisen kysyntää kasvattavia tekijöitä. Positiivinen talouskehitys ja korkealla tasolla oleva kuluttajaluottamus tukevat vuokra-asumisen palvelullistumista sekä luovat kysyntää paremmalle kaupunkiasumiselle.

Panostamme kasvuun Suomen seitsemällä suurimmalla kaupunkiseudulla ja asiakaskokemukseen Lumo-kodeissa. Uusia Lumo-vuokra-asuntoja valmistui alkuvuoden aikana 483 kappaletta, erityisesti pääkaupunkiseudulle.

Olemme viimeisen viiden vuoden aikana investoineet 1,7 miljardia euroa Lumo-liiketoimintaamme Suomen kasvukeskuksissa. Rahoitusrakenteemme on vahva ja mahdollistaa kiinteistöportfolion 5 (38) strategianmukaisen kehittämisen. Monipuolistaaksemme rahoitusrakennettamme laskimme 7.3.2018 liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka listattiin Irlannin pörssiin.

Kojamon hallituksen käynnistämä selvitystyö pörssilistauksen mahdollisuudesta on edennyt hyvin. Osana selvitystyötä yhtiö myös tapaa alustavasti potentiaalisia uusia sijoittajia.

Jatkamme innovatiivisten, asumisen arkea helpottavien palveluiden kehittämistä ja samalla investoimme voimakkaasti Lumo-liiketoimintaan sekä uudistamme rohkeasti kaupunkiasumista.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen