Toimitusjohtajalta

6.11.2019

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Etenemme vahvasti strategiamme toteutuksessa, mistä osoituksena keskeiset tunnuslukumme kehittyivät positiivisesti. Kasvatimme tammi–syyskuussa niin liikevaihtoa, nettovuokratuottoa kuin kassavirtaa ennen käyttöpääoman muutosta (FFO). Like-for-like-vuokratuottojen kasvu parani myös vuoden takaisesta ja oli 2,8 prosenttia. Taseemme oli katsauskauden lopulla vahva, mikä mahdollistaa myös tulevaisuuden kasvun.

Olemme onnistuneet tekemään strategiamme mukaisia investointeja kilpaillusta markkinasta huolimatta. Keväällä käynnistimme niin kutsutun käänteisen kilpailutuksen, jonka pyysimme rakennusyhtiöiltä ehdotuksia noin 100 miljoonan euron investointiaihioista. Tämän seurauksena julkistimme elokuun lopulla sopimukset SRV:n ja Hausian kanssa yhteensä yli 900 asunnon rakentamisesta Helsingin seudulle. Nämä sopimukset tukevat kasvuamme tulevina vuosina. Ensimmäiset sopimuksiin kuuluvat asunnot valmistuivat jo syyskuussa.

Katsauskauden lopussa meillä oli rakenteilla 1 211 asuntoa. Tähän eivät sisälly sopimukset SRV:n ja Hausian kanssa. Lisäksi sovimme syyskuun alussa Hartelan kanssa lähes 100 asunnon rakentamisesta Espooseen. Olemme lisäksi onnistuneet ostamaan markkinoilta yksittäisiä kohteita Helsingin keskeisiltä paikoilta, mikä osoittaa, että kykenemme toteuttamaan kasvustrategiaamme erilaisia lähestymistapoja käyttäen. Heinäkuussa puolestaan tiedotimme sopineemme 478 strategiaan kuulumattoman asunnon myynnistä, joka toteutui elokuussa. Myynnistä huolimatta sijoituskiinteistöjemme käypä arvo jatkoi kasvuaan ollen kauden lopussa jo 5,4 miljardia euroa. Etenemme hyvin kohti tavoitettamme kasvattaa sijoituskiinteistöjemme arvo 6 miljardiin euroon vuoden 2021 loppuun mennessä.

Olemme menestyneet hyvin myös asiakkuuksissa. Taloudellinen vuokrausaste parani 97,1 prosenttiin, vuokrauksen prosessien kehittämisen ja verkkokaupan kasvun ansiosta. Syyskuun lopussa verkkokaupan kautta vuokrattujen asuntojen määrä ylitti jo 13 000. Yhä suurempi osuus vuokrasopimuksista tulee verkon kautta, ja pääkaupunkiseudulla niiden osuus on jo noin 60 prosenttia. Panostamme jatkossa yhä vahvemmin digitaalisten palveluiden kehitykseen. Tiedotimme katsauskauden jälkeen Katri Harra-Salosen nimityksestä Kojamon digijohtajaksi (CDO). Hänen kattava kokemuksensa tukee Kojamon strategian toteuttamista.

Tiedotimme kesäkuussa siirtyvämme sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon määrittämisessä niin kutsutusta kauppa-arvomenetelmästä tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään. Muutoksen valmistelu on parhaillaan käynnissä ja edennyt niin pitkälle, että tiedotimme 1.11.2019 sen vaikutuksista. Uusi arvostusmenetelmä otetaan käyttöön 31.12.2019.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 6.11.2019