Toimitusjohtajalta

Kojamo Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2024 mukaan

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto ja nettovuokratuotto sekä voitto ennen veroja kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. FFO laski vertailukauteen nähden erityisesti rahoituskulujen ja kylmästä talvesta johtuvan ylläpitokulujen kasvun takia. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo ei muuttunut merkittävästi katsauskauden aikana. Taloudellinen asemamme on vahva, ja maksuvalmiutemme on hyvä.

Vuokrausasteemme parani hieman vertailukaudesta, ja vaihtuvuus pysyi viime vuoden tasolla. Tavanomainen kausivaihtelu näkyi talvikuukausien vuokrauksessa, ja vuokrausaste oli vuodenvaihdetta alempi. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottuminen on vielä kesken. Vaikka uusien aloitusten määrä on jo parin vuoden ajan ollut poikkeuksellisen alhainen, valmistui markkinaan runsaasti aikaisemmin aloitettuja kohteita. Tämän takia vuokra-asuntojen tarjonta on edelleen runsasta. Markkinassa käynnissä olevien projektien valmistuttua asuntotarjonnan vähenemisen odotetaan alkavan eikä uutta tarjontaa valmistu merkittävässä määrin seuraavan kahden vuoden aikana. Tämän arvioidaan johtavan huomattavaan vuokra-asuntotarjonnan vähenemiseen. Meillä oli katsauskauden lopussa käynnissä vain yksi kehityshanke, josta valmistuu kesäkuun loppuun mennessä 113 Lumo-kotia. Olemme alkuvuonna tehneet viime vuosia suurempia vuokrankorotuksia, ja tarjonnan kääntyessä laskuun vuokrankorotusmahdollisuuksien odotetaan paranevan edelleen.

Viime syksynä aloittamamme säästöohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Henkilöstön lomautukset ovat toteutuneet, ja olemme vähentäneet investointejamme merkittävästi rajoittuen aiemmin aloitettujen kehityshankkeiden ja ajanmukaistamisinvestointien loppuunsaattamiseen sekä vuokrausta tukeviin korjauksiin. Kulunut talvi oli kylmä ja runsasluminen, mikä yhdessä kasvaneen kiinteistökannan kanssa nosti alkuvuoden ylläpitokuluja. Hallinto- ja markkinointikulujen osalta säästöt ovat toteutuneet suunnitellusti.

Otimme onnistuneesti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Projekti oli mittava ponnistus, ja käyttöönottoon osallistui henkilöstöä läpi organisaation yli vuoden ajan. Uusi järjestelmä mahdollistaa tehokkuuden ja prosessien jatkokehittämisen sekä digitalisaation hyötyjen kasvattamisen.

Säästöohjelman ja tehtyjen rahoitusjärjestelyjen ansiosta vuosina 2024 ja 2025 erääntyvät lainat on katettu. Tammikuussa laskimme liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan private placementina. Tämä oli ensimmäinen merkittävän kokoinen euromääräinen asuntosijoitusyhtiön tekemä liikkeeseenlasku vuoden 2022 jälkeen. Lisäksi teimme maaliskuun lopussa 250 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen pankkirahoituksen kolmen yhteistyöpankkimme kanssa.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 8.5.2024