Toimitusjohtajalta

7.5.2020

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 alkoi vahvasti. Liikevaihto, nettovuokratuotto sekä FFO kasvoivat vertailukaudesta. Kasvua tukivat sekä asuntokantamme että Like-for-Like-vuokratuottojen kasvu. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo kauden lopussa oli 6,3 miljardia euroa. Vuokrausasteemme pysyi vertailukauden tasolla.

Koronaviruspandemia on muuttanut maailmaa lyhyessä ajassa. Olemme kuitenkin pystyneet sopeuttamaan toimintaamme nykyisiin olosuhteisiin ja onnistuneet muun muassa siirtämään koko asiakaspalvelu- ja vuokraustoimintamme kotitoimistoihin. Verkkokaupan ansiosta asuntojen vuokraaminen jatkuu lähes normaalisti, ja asunto on mahdollista vuokrata ilman fyysistä ihmiskontaktia. Tarjoamme asukkaillemme joustavuutta vuokranmaksuun ja olemme ryhtyneet kiinteistöissämme varotoimenpiteisiin pandemian torjumiseksi ja rajoittamiseksi. Toistaiseksi kaikki työmaamme ovat pysyneet käynnissä ja seuraamme tilannetta jatkuvasti.

Pandemiasta huolimatta uskomme kaupungistumisen jatkuvan ja siksi jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista suunnitellusti. Olemme vuoden alkupuolella onnistuneet lisäämään kehityshankkeiden määrää entisestään. Tiedotimme maaliskuussa yhteistyösopimuksesta SRV:n kanssa 676 asunnon rakentamisesta Helsinkiin ja Espooseen. Yksi kohteista on Redin kauppakeskuksen yhteyteen rakennettava tornitalo, joka vie vuokra-asumisen kirjaimellisesti uudelle tasolle. Olemme lisäksi tiedottaneet rakennushankkeiden aloituksista Espoossa ja Vantaalla. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloitimme 454 asunnon rakentamisen, ja rakenteilla on parhaillaan 1 651 asuntoa.

Maksuvalmiutemme oli kauden lopussa hyvällä tasolla. Perustimme maaliskuussa 2,5 miljardin euron suuruisen ETMN (Euro Medium Term Notes) -joukkovelkakirjalainaohjelman, jonka puitteissa voimme jatkossa laskea liikkeeseen vakuudettomia eurobondeja. Ohjelma kattaa nykyisen strategiakauden rahoitustarpeet sekä sen jälkeisinä vuosina erääntyvien joukkovelkakirjalainojen uudelleenrahoituksen. Olemme myös tehneet toimenpiteitä vahvistaaksemme rahoitusasemaamme nykyisessä pandemiatilanteessa. Monipuolinen rahoitusrakenteemme on tukenut rahoituksen saatavuutta. Olemme varmuuden vuoksi kasvattaneet rahavaroja lisäämällä liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrää.

Palvelukehityksemme jatkuu ja panostamme tänä vuonna erityisesti Kojamon digitaalisen tiekartan kehittämiseen. Olemme alkuvuonna uudistaneet verkkokauppaamme, joka toimii kaiken vuokrauksen asiakasrajapintana. Verkkokaupan suosio kasvaa jatkuvasti ja ensimmäisen vuosineljänneksen aikana verkkokaupan kautta tehtiin enemmän vuokrasopimuksia kuin perinteisellä hakemuksella.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 7.5.2020