Toimitusjohtajalta

Kojamo Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2023 mukaan

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi alkoi ennakoidusti, liikevaihdon ja nettovuokratuoton kasvu jatkui. FFO säilyi edellisen vuoden tasolla. FFO:hon vaikutti ylläpitokulujen kasvu erityisesti lämmityskulujen osalta sekä rahoituskulut. Toimintamme on vakaalla pohjalla, ja taseemme on vahva.

Vuokrausasteemme parani edellisvuoteen verrattuna, ja vuokralaisten vaihtuvuus laski. Alkuvuoden vuokrausasteeseen vaikutti tavanomainen kausivaihtelu.

Viime syksynä tehdyn päätöksen mukaisesti emme tässä markkinatilanteessa tee uusia investointeja. Käynnissä olevat hankkeemme ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuonna valmistui yhteensä 319 asuntoa Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle, ja katsauskauden lopussa rakenteilla oli 1 485 asuntoa.

Markkinoilla uusien asuntoaloitusten määrä on laskenut merkittävästi viime kuukausina. Käynnissä olevien hankkeiden valmistuttua tämän vuoden aikana, tulee asuntotarjonta markkinoilla vähenemään oleellisesti. Korot ovat jatkaneet nousua, ja toteutuneiden asuntokauppojen määrä on laskenut ennätysalhaiselle tasolle. Näemme, että nämä toimintaympäristön muutokset yhdistettynä yleiseen talouden epävarmuuteen tukevat jatkossa vuokra-asuntojen kysyntää ja tulevat voimistamaan vuokrien nousua.

Rahoitus- ja transaktiomarkkinoiden epävarmuus on jatkunut vuoden ensimmäisinä kuukausina, ja korkomarkkinoilla on nähty isoja liikkeitä. Katsauskauden päättymisen jälkeen olemme sopineet kahdesta yhteensä 500 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä pankkien kanssa. Uudet lainat käytetään olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen. Rahoitusjärjestelyt vahvistavat entisestään yhtiön hyvää likviditeettiasemaa.

Työmme asiakaskokemuksen puolella jatkuu. Operatiivisessa toiminnassa olemme onnistuneet parantamaan asukkaidemme palvelua, joka näkyy NPS:n positiivisena kehityksenä. Lanseerasimme verkkokaupassamme kaksi käyttäjäkokemusta parantavaa uudistusta. Ensimmäisenä toimialallamme otimme käyttöön tekoälypohjaisen Asuntoagentin, joka etsii käyttäjälle parhaiten sopivat Lumo-kodit taustalla pyörivän suosittelualgoritmin avulla. Toinen uudistus on matka-aikahaku. Hakutoiminnon avulla Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueelta asuntoa etsivä asiakas löytää Lumo-kodin, josta on helppoa matkustaa halutulla aikasäteellä hänelle tärkeisiin kohteisiin julkista liikennettä käyttäen.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 12.5.2023