Toimitusjohtajalta

12.5.2021

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto kasvoi alkuvuonna asuntokannan kasvun tukemana. Sijoituskiinteistöjemme arvo kehittyi positiivisesti, ja käypä arvo ylitti seitsemän miljardia euroa. Rakenteilla olevien asuntojen määrä on korkea, ja kaikki hankkeemme ovat rakenteilla pääkaupunkiseudulla. Olemme hyvässä asemassa jatkamaan kasvuamme.

Alkuvuonna keskimääräistä ja edellisvuotta kylmempi ja lumisempi sää kasvatti ylläpitokustannuksia, ja nettovuokratuotto laski hieman. Korjaukset ja ajanmukaistamisinvestoinnit pysyivät vertailukauden tasolla.

COVID-19-pandemian vaikutukset näkyvät yhä markkinassa. Pandemian leviämisen estämiseen tähtäävistä rajoituksista johtuen muuttoliike on tilapäisesti hidastunut. Vuokra-asuntojen tarjonta markkinoilla on korkealla tasolla erityisesti Helsingissä. Taloudellinen vuokrausasteemme laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja vaihtuvuutta ovat kasvattaneet erityisesti rajoituksiin liittyvät epävarmuudet opiskelu- tai työpaikan suhteen. Tästä syystä Like-for-Like-vuokratuottojen kasvu oli ennakoidusti maltillista. Olemme kuitenkin nähneet myös, että kysyntä vuokra-asunnoille keskeisillä sijainneilla on pandemiasta huolimatta säilynyt hyvänä ja esimerkiksi valmistuneiden kohteiden vuokraukset ovat edenneet hyvin. Säilytämme näkymämme vuodelle 2021 muuttumattomina.

Riittävä rokotuskattavuus on edellytys kaupungistumisen elpymiselle. Uskomme pandemian vaikutusten jäävän väliaikaiseksi ja kaupungistumisen jatkuvan jopa entistä vahvempana pandemian väistyttyä. Esimerkiksi opiskeluiden jatkuminen lähiopetuksessa kasvattaisi nopeasti vuokra-asuntojen kysyntää yliopistokaupungeissa. Olemme pitkän tähtäimen toimija, ja keskitymme luomaan edellytyksiä tulevaisuuden kasvulle.

Olemme asettaneet tarkat kriteerit investoinneillemme, ja olen tyytyväinen vahvaan hankeputkeemme, joka vastaa kaupungistuvan Suomen tarpeisiin. Uskomme kasvukeskusten olevan jatkossakin työ- ja opiskelupaikkojen sekä palveluiden tarjoajia sekä kohtaamispaikkoja, joiden vetovoima yhdistettynä kotitalouksien pienenevälle keskikoolle luovat kysyntää asunnoille.

Meille keskeistä on pystyä tarjoamaan asiakkaillemme hyvää, helppoa ja vaivatonta asumista, ja jatkamme panostuksia palveluiden kehittämiseen. Digitaalinen My Lumo -palvelukanavamme on noussut asiakkaidemme keskuudessa suosituksi, ja saavuttanut asiakkaidemme keskuudessa korkean suositteluasteen. Palvelun kautta myös joka kymmenes uusi asiakas on tilannut jonkin maksullisista lisäarvopalveluistamme.

Taseemme on vahva, ja sekä omavaraisuusaste että Loan to Value (LTV) strategisten tavoitteidemme mukaiset. Otimme myös maaliskuussa merkittävän askeleen vastuullisen rahoituksen rintamalla, kun julkistimme Kojamon vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework). Viitekehys mahdollistaa vastuullisuustavoitteidemme kytkemisen rahoitusratkaisuihimme ja korostaa sitoutumistamme kestävän kehityksen edistämiseen. Tähtäämme kiinteistöportfoliomme hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 12.5.2021