Toimitusjohtajalta

Kojamo Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2022 mukaan

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Kojamon liikevaihto, nettovuokratuotto ja FFO kasvoivat. Vuokramarkkina kehittyi positiivisesti, vaikka investointi- ja rahoitusmarkkinassa on merkittäviä epävarmuuksia. Energian hintojen nousulla oli vain vähäinen vaikutus yhtiön ylläpitokuluihin. Taseemme säilyi vahvana ja maksuvalmiutemme on pysynyt hyvänä.

Kesällä uusien sopimusten määrä lähti nousuun, ja vuokrausasteemme kääntyi selvään kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuun vuokrausaste oli jo lähes 93 prosenttia. Kysyntää tukee koronapandemian jälkeen uudelleen käynnistynyt kaupungistuminen. Myös taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen kasvattaa vuokra-asumisen suosiota. Pitkään kestänyt koronapandemia vaikutti vuokrausasteeseemme vielä vuoden alkupuolella ja maaliskuussa purettujen koronarajoitusten jäljiltä työperäisen muuttoliikkeen käynnistyminen ja opiskelijoiden paluu yliopistokaupunkeihin tapahtuivat viiveellä.

Meille on tärkeää, että yhtiöllä on pääsy monipuolisiin rahan lähteisiin. Tästä osoituksena on katsauskauden jälkeen lokakuussa OP:n kanssa tekemämme uusi kuuden vuoden pituinen 100 miljoonan euron suuruinen vakuudeton laina. Vaikka rahoitustarpeemme on seuraavan vuoden aikana vähäinen, vahvistaa tehty rahoitusjärjestely entisestään likviditeettiasemaamme.

Korkojen nousu on ollut nopeaa ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkuu edelleen. Olemme systemaattisesti pitäneet rahoituksemme suojausasteen korkeana läpi vuosien. Rahoituskulumme eivät ole nousseet korkojen nousun tahdissa lainasalkun korkean suojausasteen takia, ja lainasalkun keskikorko säilyi 1,7 prosentissa.

Katsauskaudella valmistui 1 100 Lumo-kotia ja tämän lisäksi ostimme 985 asuntoa. Katsauskauden lopussa rakenteilla oli 2 012 asuntoa.

Uusien asuntoaloitusten määrän arvioidaan laskevan selvästi, kuten olemme ennakoineet. Kiihtynyt inflaatio, energiakriisi, korkojen nousu sekä taantuman riski ovat heikentäneet rakennusalan näkymiä ja uusien omistusasuntojen kysyntää. Erityisesti korkojen nousu on lisännyt epävarmuutta markkinassa. Vaikka taseemme on vahva, emme puuttuvan näkyvyyden takia toistaiseksi tee uusia investointipäätöksiä. Heikentyvät rakennusalan näkymät voivat luoda meille jatkossa houkuttelevia mahdollisuuksia. Seuraamme markkinatilannetta aktiivisesti, ja mikäli näkyvyys markkinoilla paranee, pystymme reagoimaan nopeasti avautuviin mahdollisuuksiin. Käynnissä olevat kehityshankkeemme ovat kiinteähintaisia ja ne ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Nämä hankkeet tehdään valmiiksi normaaliin tapaan.

Kojamo on mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa, jossa kannustamme Lumo-kotien asukkaita tekemään nopeavaikutteisia, käytännön energiansäästötoimia. Myös Kojamon omat toimitilat ovat mukana kampanjassa.

Lumo One -pilvenpiirtäjän jälkimmäinen vaihe valmistui syyskuun alussa. Asukkaiden muutto sujui hyvin, ja tornitalon vuokrausaste on alusta asti ollut erittäin korkea. Kohde on koko Suomen vuokra-asuntotarjonnassa ainutlaatuinen. Lumo Onessa on uniikin rakennuksen ja maisemien lisäksi tarjolla erittäin monipuoliset palvelut.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 3.11.2022