Toimitusjohtajalta

13.2.2020

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Olemme vuoden 2019 aikana edistyneet strategiamme toteutuksessa suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia, nettovuokratuotto 5,7 prosenttia ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) jopa 20,9 prosenttia. Menestystämme ovat tukeneet onnistuneet investoinnit, Like-for-Like-vuokratuottojen kasvu sekä operatiivisen toiminnan onnistuminen. Vuoden lopulla 98,8 % asunnoistamme sijaitsi strategiamme mukaisella seitsemällä kasvukeskusalueella. Siirryimme vuoden lopussa sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon määrittämisessä niin kutsutusta kauppa-arvomenetelmästä tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään. Muutoksella oli merkittävä positiivinen vaikutus sijoituskiinteistöjemme käypään arvoon ja tätä kautta koko vuoden tulokseen.

Kilpailu investointimarkkinassa on pysynyt vuoden aikana kovana. Olemme siitä huolimatta onnistuneet kasvamaan monikanavaisesti. Keväällä käynnistetty niin kutsuttu käänteinen kilpailutus tuotti meille sopimukset SRV:n ja Hausian kanssa yli 900 asunnon rakentamisesta Helsingin seudulle. Osa asunnoista valmistui jo syksyllä, loput tukevat kasvuamme lähivuosina. Joulukuussa ostimme Valion Eläkekassalta ja Valion Keskinäiseltä Vakuutusyhtiöltä 143 asuntoa Helsingistä ja Vantaalta. Tämän lisäksi olemme onnistuneet ostamaan markkinoilta yksittäisiä kohteita Helsingin keskeisiltä paikoilta. Aloitimme vuoden aikana myös 1 066 asunnon rakentamisen. Lisäksi myimme vuoden aikana yhteensä 520 strategian ulkopuolista asuntoa.

Taloudellinen vuokrausasteemme vuonna 2019 nousi 97,2 prosenttiin vaihtuvuuden lievästä kasvusta huolimatta. Tasaista kasvua on tukenut sekä vuokrauksen prosessien kehittäminen että verkkokaupan kasvu. Vuonna 2019 jo puolet kaikista vuokrasopimuksista tehtiin verkkokaupan kautta. Asiakastyytyväisyytemme on myös korkealla tasolla, ja vuoden 2019 nettosuositteluindeksi oli 34. Vuoden alussa asiakkaamme saivat käyttöönsä My Lumo -mobiilisovelluksen, jonka avulla Lumo-asukkaat voivat esimerkiksi varata erilaisia palveluita, maksaa vuokran tai tehdä vikailmoituksen ja seurata sen etenemistä. Suuri osa asiakkaistamme on ottanut palvelun käyttöön, ja sen kehitys jatkuu, jotta voimme jatkossa tarjota lisää asiakkaidemme elämää helpottavia palveluita. 

Strategiamme on osoittautunut toimivaksi, ja jatkamme sen toteutusta myös tulevaisuudessa. Olemme jatkaneet strategiakautta vuoteen 2023 asti, tehneet tarkennuksia strategisiin painopisteisiin sekä tavoitteisiin.  Haemme vahvaa kasvua niin investoinneilla kuin palveluilla ja uusilla avauksilla, joilla tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa. Tarjoamme asiakkaillemme helppoa ja vaivatonta asioimista. Strategiaamme tukee optimoitu rahoitusrakenne. Luomme kilpailukykyä ja kannattavuutta toimialan parhailla toimintamalleilla. Uusiutumisen keskeisiä lähteitä ovat Kojamon innovaatio- ja palvelualusta sekä digitalisaatioratkaisuiden hyödyntäminen niin liiketoiminnassa kuin oman toimintamme tehostamisessa. Panostamme osaavan henkilöstöön ja dynaamiseen ja tulokselliseen yrityskulttuuriin.

Vastuullinen toiminta on aina ollut toimintamme ytimessä ja olemme vuoden aikana tehneet toimenpiteitä myös ympäristöystävällisten ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen. Loppuvuodesta tiedotimme, että osassa kiinteistöjämme on otettu käyttöön hiilineutraali kaukolämpö, mikä vähentää ylläpidon hiilijalanjälkeä 10 prosenttia. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön kaikissa kiinteistöissämme vesisertifioidun kiinteistösähkön, mikä omalta osaltaan myös pienentää hiilijalanjälkeämme. Raportoimme tarkemmin vastuullisuuteen liittyvästä työstämme vuosikertomuksessamme, jossa sovellamme ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiviitekehystä ja EPRA:n (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevia suosituksia.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 13.2.2020