Toimitusjohtajalta

19.8.2021

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäinen puolisko sujui odotetusti, ja liikevaihto kasvoi vahvan asuntokantamme tukemana. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo saavutti 7,5 miljardia euroa. Käyvän arvon nousuun katsauskaudella vaikutti erityisesti tuottovaatimusten lasku. Lisäksi katsauskaudella valmistui 441 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle.

Vuoden ensimmäistä puoliskoa ovat odotetusti leimanneet COVID-19-pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien tilapäinen vaikutus markkinaan ja muuttoliikkeeseen, minkä lisäksi vuokra-asuntojen tarjonta on ollut korkealla tasolla. Näistä syistä taloudellinen vuokrausasteemme laski, vaihtuvuus kasvoi ja Like-for-Like-vuokratuottojen kasvu oli maltillista. 

Riittävän rokotuskattavuuden saavuttaminen on yhä keskeinen tekijä yhteiskunnan avautumisessa ja muuttoliikkeen elpymisessä. Tästä on jo saatu positiivisia merkkejä. Koronarokotukset ovat Suomessa edenneet ennakoidusti, ja koronarajoituksia on kesällä pystytty vähentämään. Yhteiskunnan avautumista ennakoi se, että olemme heinäkuussa tehneet ennätyksellisen määrän uusia sopimuksia. Ennakoidusti monet näistä ovat opiskelijoille, jotka ovat palaamassa yliopistokaupunkeihin lähiopetukseen.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta on hyvä huomioida, että koronaviruksen neljäs aalto on kesällä rantautunut Suomeen, ja erityisesti muita variantteja helpommin tarttuvan deltavariantin osuus tartunnoista on kasvanut. Viranomaislausuntojen mukaan tämä saattaa edellyttää aiemmin arvioitua korkeampaa rokotuskattavuutta.

Uskomme vahvasti siihen, että asunnot kasvukeskuksissa hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä houkuttavat asiakkaita myös jatkossa. Myös MDI:n kesällä julkistaman uuden väestöennusteen mukaan pääkaupunkiseudun vetovoima jatkuu myös tulevaisuudessa kaikissa kolmessa ennusteskenaarioissa. Vuokra-asuntojen tarjonta on ollut korkealla tasolla, mutta uskomme asuntojemme ominaisuuksien, sijainnin ja tarjoamamme asiakaskokemuksen luovan meille kilpailuetua ja ainutlaatuista asumiskokemusta myös tulevaisuudessa.

Hankeputkemme on vahva, ja aloitimme katsauskaudella 610 uuden asunnon rakentamisen. Lisäksi tiedotimme katsauskauden jälkeen lähes 600 asunnon rakentamisesta pääkaupunkiseudulle nykyisten yhteistyösopimustemme puitteissa. Vahva hankeputkemme on myös suojannut meitä rakennuskustannusten nousulta, jota markkinoilla on vuoden aikana tapahtunut. Sopimuksemme on tehty kiintein hinnoin ja hankekantamme nettoalkutuotot ovat hyvällä tasolla. Noudatamme investoinneissamme tarkkoja kriteerejä niin kohteiden sijainnin, kunnon, ominaisuuksien kuin taloudellisten vaatimusten osalta.

Laskimme toukokuussa liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainamme, joka oli suuruudeltaan 350 miljoonaa euroa. Kysyntä joukkovelkakirjalainallemme oli erinomaista. Liikkeeseenlaskusta saadut varat käytetään rahoittamaan tai uudelleenrahoittamaan rakennusten energiatehokkuutta edistäviä investointeja keväällä julkaisemamme vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti. Vihreä joukkovelkakirjalaina nivoo yhteen Kojamon strategian, vastuullisuustavoitteet ja rahoituksen. Taloudellinen asemamme on erittäin vahva, eikä meillä ole merkittäviä jälleenrahoitustarpeita lähitulevaisuudessa.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 19.8.2021