Toimitusjohtajalta

18.2.2021

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Onnistuimme keskeisissä tavoitteissamme ja strategian toteutuksessa vuonna 2020 huolimatta poikkeuksellisista olosuhteista. Liikevaihto, nettovuokratuotto ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoivat. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 6,9 miljardiin euroon, ja omistamiemme asuntojen määrä lisääntyi vuoden aikana yli 500 Lumo-kodilla.

Katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Uskomme kaupungistumisen jatkuvan vahvana COVID-19-pandemian jälkeen. Kaupunkien vetovoima työpaikkojen ja palveluiden tarjoajana sekä kotitalouksien pienenevä keskikoko luovat tarvetta uusille asunnoille kasvukeskuksissa. Investoimme vahvasti vastataksemme tähän kysyntään.

Pandemialla oli vaikutuksia asuntomarkkinaan päättyneenä vuonna. Rajoituksien vuoksi muuttoliike hidastui ja opiskelijat palasivat väliaikaisesti vanhempiensa luokse. Lisäksi lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettuja asuntoja siirtyi pitkäaikaisen vuokrauksen markkinalle. Vuonna 2020 markkinoille valmistui myös paljon uusia asuntoja, joten tarjonta suhteessa kysyntään on hetkellisesti kasvanut. Nämä vaikutukset ovat heijastuneet myös vuokrausasteeseemme, jonka olemme kuitenkin pystyneet pitämään hyvällä 96,4 prosentin tasolla. Pandemian vaikutukset tulevat näkymään markkinassa vielä alkuvuoden aikana, mutta uskomme niiden jäävän väliaikaiseksi.

Päättynyt vuosi oli meillä erityisen onnistunut uudishankkeiden osalla. Aloitimme yli 1 800 asunnon rakentamisen, minkä lisäksi meillä on esisopimukset lähes 1 000 asunnon rakentamisesta. Tällä hetkellä meillä on rakenteilla 2 600 asuntoa keskeisillä sijainneilla Helsingin seudulla hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden lähellä. Lisäksi Metropolia-kiinteistökehityshankkeessamme luomme tulevina vuosina jopa 1 000 uutta kotia vanhoihin oppilaitosrakennuksiin Helsingin ydinkeskustassa ja muilla hyvillä sijainneilla.

Bruttoinvestoinnit olivat vuoden 2020 aikana 371,2 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo kasvoi vahvasti vuoden aikana. Käypää arvoa kasvattivat erityisesti investointimme ja voitto käypään arvoon arvostamisesta. Vahva taseemme ja monipuolinen rahoitusrakenteemme ovat mahdollistaneet investointien tekemisen haastavassa talousympäristössä. Keväällä perustimme EMTN-ohjelman, jonka alla toteutimme toukokuussa onnistuneesti 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Taseen tunnusluvut kehittyivät vuoden aikana strategiamme mukaisesti.

Vuonna 2020 ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa kotonaan, ja viihtyisyyden sekä turvallisuuden merkitys on korostunut. Olemmekin panostaneet erityisesti kiinteistöjen siisteyteen ja viihtyisyyteen. Olemme pyrkineet myös viestimään tehokkaasti ja kattavasti, ja hyvä keino tässä onkin My Lumo -sovellus, joka on käytössä jo noin 75 prosentilla asiakkaistamme. Sovelluksen kautta asiakkaamme voivat hoitaa kaikki tärkeimmät vuokrasuhteeseensa liittyvät asiat nopeasti ja helposti. Panostamme myös kuluvan vuoden aikana palvelukehitykseen digitaalisen tiekarttamme ohjaamana.

Julkaisimme joulukuussa vastuullisuusohjelmamme, joka yhdistää pitkäjänteisen vastuullisuustyömme käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on Kojamon strategian painopiste ja yhtiön DNA:ssa. Sitoudumme ohjelmassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kiinteistöjemme hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Osallistuimme vuoden aikana myös ensimmäistä kertaa kiinteistöalan kansainväliseen GRESB-vastuullisuusarviointiin, jossa saimme Green Star –tunnuksen sekä kolme tähteä viidestä. Katsauskauden jälkeen tammikuussa teimme myös ensimmäisen vastuullisuusohjelman tavoitteisiimme sidotun rahoitusjärjestelyn, kun allekirjoitimme 75 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen. Julkaisemme vastuullisuusraporttimme osana vuosikertomustamme.

Haluan lopuksi kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme sekä kojamolaisia hyvästä yhteistyöstä päättyneenä vuonna poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 18.2.2021