Toimitusjohtajalta

12.5.2022

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintamme pysyi vakaana ja taloudellinen tilanteemme vahvana vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto ja nettovuokratuotto sekä FFO kasvoivat, ja sijoituskiinteistöjemme käypä arvo nousi 8,4 miljardiin euroon.

Alkuvuonna vuokramarkkinoihin vaikutti vielä selvästi viime vuoden lopussa tiukentuneet koronarajoitukset ja niihin liittyvä epävarmuus. Tämän seurauksena taloudellinen vuokrausasteemme laski edellisvuodesta. Maaliskuun alussa lähes kaikki koronarajoitukset poistettiin, ja odotamme tämän heijastuvan positiivisesti vuokramarkkinoihin ja muuttoliikkeen elpymiseen. Kaupungistumisen jatkuessa ennusteiden mukaisesti, on erityisesti suurimmissa kasvukeskuksissa vakaat näkymät vuokra-asuntojen kysynnälle. Helsingin seudulla vapaiden vuokra-asuntojen määrä laski maalis-huhtikuussa ja meidän uusien vuokrasopimusten määrä on lähtenyt kasvuun vastaavana aikana.

Ukrainan sota ei ole suoraan vaikuttanut liiketoimintaamme, koska toimimme ainoastaan Suomessa. Käynnissä olevat projektimme ovat pääasiassa kiinteähintaisia ja hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Rakennuskustannusten nousu ja rakennusliikkeiden materiaalien saatavuusongelmat lisäävät epävarmuutta markkinassa erityisesti uusiin hankkeisiin, ja uusien asuntoaloitusten määrä voi jäädä ennakoitua alhaisemmalle tasolle.

Meillä oli katsauskauden lopussa rakenteilla 2 566 asuntoa, joiden lisäksi sitovia esisopimuksia on 636 asunnon rakentamisesta. Alkuvuonna olemme käynnistäneet ensimmäisen Metropolia-kiinteistökehityskokonaisuuteen kuuluvan hankkeen Helsingin Bulevardi 31:en. Uuden ja vanhan kemian tiloihin rakennetaan 77 korkeatasoista asuntoa, jotka valmistuvat syksyllä 2023. Tulevina vuosina Metropolia-kokonaisuus luo meille jopa 1 000 uutta asuntoa keskeisille sijainneille Helsingissä.

Jatkoimme panostuksia asiakkaille suunnattujen vastuullisuuspalvelujen kehittämiseen. Työstimme alkuvuoden aikana sekä asukkaille suunnattua hiilijalanjälkitestiä että mahdollisuutta hyvittää kaukolämmön päästöjä. Palvelut lanseerataan toukokuun alussa. Rakentamisessa teimme päätökset maalämmön käyttöönotosta seitsemässä pääkaupunkiseudun kohteessamme. Lisäksi aloitimme ensimmäisen pilottiprojektimme, joka noudattaa vastuullisen purkamisen, Green Deal –purkamisen, periaatteita. Kohteena on Helsingissä Puotilan vanha ostoskeskus, jonka paikalle rakennetaan asuin- ja liikekiinteistöjä.

Liikkeet rahoitusmarkkinoilla ovat alkuvuoden aikana olleet voimakkaita ja markkinakorot ovat jatkaneet nousuaan. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta laskimme onnistuneesti maaliskuun lopussa liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen vihreän joukkovelkakirjalainan. Kyseessä on yhtiön toinen vihreä joukkovelkakirjalaina, josta saatavat varat käytetään energiatehokkaisiin kiinteistökehityshankkeisiin. Tämän lisäksi allekirjoitimme maaliskuussa uuden vastuullisuustavoitteisiin sidotun 100 miljoonan euron suuruisen valmiusluottolimiittisopimuksen. Maksuvalmiutemme on erittäin hyvä ja uudet rahoitussopimukset varmistavat kykymme jatkaa investointejamme strategian mukaisesti.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Päivitetty 12.5.2022