Toimitusjohtajalta

23.8.2019

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Strategiamme toteutuminen eteni odotetusti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liikevaihto, netto-vuokratuotto ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoivat vertailukaudesta. Kiinteistöjen käypä arvo nousi 5,3 miljardiin euroon. Taloudellinen vuokrausaste parani 96,9 prosenttiin vuokrausprosessin kehittämisen ja verkkokaupan tukemana, vaikka tarjonta markkinassa on lisääntynyt. Myös like-for-like-liikevaihto kasvoi vahvasti kasvun ollessa 2,8 prosenttia.

Tiedotimme kesäkuussa siirtyvämme sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon määrittämisessä niin kutsutusta kauppa-arvomenetelmästä tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään 31.12.2019 alkaen. Muutoksen taustalla on halu parantaa yhtiön vertailukelpoisuutta verrokkiyhtiöihin. Muutoksen mahdollisten vaikutuksien selvitys on parhaillaan käynnissä, ja niistä tiedotetaan tarvittaessa erikseen.

Tavoitteemme kasvattaa sijoituskiinteistöjemme arvoa 6 miljardiin euroon vuoden 2021 loppuun mennessä eteni vahvasti katsauskauden aikana. Aloitimme katsauskauden aikana 648 uuden asunnon rakentamisen. Parhaillaan asuntoja on rakenteilla 1 329, joista 85 prosenttia valmistuu Helsingin seudulle.

Portfolio-ostojen ja asuntoaloitusten lisäksi meillä on myös hyvät mahdollisuudet löytää markkinoilta yksittäisiä ostettavia kohteita ja tätä kautta kasvattaa sijoitussalkkuamme. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme ostaneet yksittäisiä kohteita Helsingin keskustasta.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme lisäksi sopineemme 478 asunnon myynnistä. Kauppa toteutuu elokuussa ja se on osa strategiaamme keskittää toimintaamme Suomen seitsemään suurimpaan kasvukeskukseen. Myytävät kohteet sijaitsevat pääsääntöisesti näiden kasvukeskusten ulkopuolella.

Sähköiset palvelut ovat vakiintuneet entistä vahvemmin osaksi tarjontaa Lumo-asukkaille. Verkkokaupan kautta vuokrattujen asuntojen määrä on jo ylittänyt 12 000, ja keväällä asukkaillemme lanseerattu My Lumo -verkkosovellus on löytänyt käyttäjäkuntansa. Palvelukehitys yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa jatkuu osana normaalia liiketoimintaamme.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 23.8.2019