Toimitusjohtajalta

20.8.2020

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Ensimmäinen vuosipuolikas on COVID-19-pandemiasta huolimatta sujunut hyvin. Liikevaihto, nettovuokratuotto sekä kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta kasvoivat. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 6,5 miljardia euroa.

COVID-19-pandemian vaikutukset toimintaamme ovat olleet vähäiset, emmekä näe näillä olevan vaikutusta vuoden 2020 ohjeistukseen. Pandemialla on kuitenkin ollut vaikutuksia asuntomarkkinaan. Työperäinen muuttoliike on väliaikaisesti pysähtynyt, opiskelijoita on muuttanut väliaikaisesti vanhempiensa luokse sekä ulkomaiset opiskelijat palanneet kotimaihinsa. Tarjonnan määrä on lisääntynyt katsauskaudella valmistuneesta uudistuotannosta johtuen, minkä lisäksi matkustusrajoitteiden vuoksi lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettuja asuntoja on siirtynyt pitkäaikaisen asumisen markkinoille. Vuokra-asuntotarjonnan lisääntymisestä huolimatta vuokrausasteemme on hyvällä tasolla. Uskomme pandemian vaikutusten jäävän lyhytaikaiseksi. Pitkällä tähtäimellä kaupungistuminen jatkuu kriisin jälkeen entistä voimakkaampana.

Pandemian seurauksena asuntotuotanto markkinassa on merkittävästi hidastunut, vaikka kaupungistumisen myötä tarve uusille asunnoille kasvaa jatkossakin. Tämä on kuitenkin tarjonnut meille mahdollisuuksia kiinteistökehitystoiminnassamme, ja olemmekin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tiedottaneet useista uusien hankkeiden käynnistymisistä, kuten Redin kauppakeskuksen yhteyteen rakennettavan Lumo One -pilvenpiirtäjän rakentamisen aloittamisesta. Meillä on rakenteilla ennätykselliset 2 380 asuntoa. Kun tähän lisätään vielä tekemiimme yhteistyösopimuksiin sisältyvät asunnot, joiden rakentaminen ei ole vielä alkanut, tulemme rakennuttamaan yhteensä noin 3 600 asuntoa seuraavan neljän vuoden aikana. Kojamo on yksi suurimpia kotimaahan investoivia yrityksiä, ja hyvässä asemassa jatkamaan kannattavaa kasvua tulevaisuudessakin.

Vahvistimme rahoitusasemaamme jo alkuvuonna pandemiatilanteen varalta monipuolisen rahoitusrakenteemme tukemana. Varmistimme myös etupainotteisesti kehityshankkeidemme rahoituksen toteuttamalla onnistuneesti toukokuussa 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan EMTN-ohjelman alla. Maaliskuussa perustettu ohjelma kattaa nykyisen strategiakauden rahoitustarpeet sekä sen jälkeisinä vuosina erääntyvien joukkovelkakirjalainojen uudelleenrahoituksen.

Olemme myös tehneet toimenpiteitä edetäksemme kohti uusiutumista digitalisaatioratkaisuin. Alkukesän aikana valmistui Digitaalinen tiekartta 2023, joka määrittelee kehitystoimenpiteet Kojamon strategian toteuttamiseksi. Meillä on vahva edelläkävijän asema esimerkiksi verkkokaupan hyödyntämisessä, mutta jatkossa vahvistamme asemaamme entisestään digitalisoimalla koko asiakaspolun. Olemme myös edenneet vastuullisuustyössämme. Osana vastuullisuusohjelmamme kehitystä toteutimme touko-kesäkuussa vastuullisuuden olennaisuusanalyysin varmistaaksemme, että vastuullisuustyömme keskittyy strategiamme, liiketoimintamme sekä sidosryhmiemme kannalta olennaisimpiin vastuullisuusteemoihin. Olemme myös kesän aikana osallistuneet ensimmäistä kertaa kansainväliseen vastuullisuuden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -arviointiin. Kerromme lisää digitaalisesta tiekartasta sekä julkaisemme vastuullisuusohjelmamme vuoden 2020 aikana.

Olemme hyvässä asemassa jatkamaan toimintaamme. Suuri kiitos tästä kuuluu henkilöstöllemme, joka poikkeusolosuhteissa on onnistunut erinomaisesti ylläpitämään operatiivista toimintaamme.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 20.8.2020