Toimitusjohtajalta

5.11.2020

toimitusjohtaja Jani Nieminen
Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta kasvoi jopa 7 prosenttia. Onnistuneet investoinnit ovat tukeneet kasvuamme.

Tarjonta vuokra-asuntomarkkinoilla lisääntyi alkuvuodesta sekä valmistuneiden uusien kohteiden vuoksi että lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettujen asuntojen siirryttyä pitkäaikaiseen vuokraukseen pandemian seurauksena. Uskomme näiden vaikutusten kuitenkin olevan jo täysin markkinoilla. Pandemia on myös tilapäisesti hidastanut muuttoliikettä. Uskomme kuitenkin kaupungistumisen jatkuvan pandemian hellittäessä. Vuokrausasteemme on olosuhteista huolimatta hyvällä tasolla, ja asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksi NPS on vahva. Uusien vuokrasopimusten määrä oli heinäkuussa ennätystasolla, ja määrä on pysynyt hyvänä tämän jälkeenkin. Uusien sopimusten vaikutus näkyy kuitenkin vaiheittain sopimusten astuessa voimaan.

Katseemme on vahvasti tulevaisuudessa. Vuokra-asumisen suosio kasvaa. Helsingissä, Tampereella ja Turussa vuokralla asuvien kotitalouksien määrä ylittää jo omistusasujien määrän, ja vuokralla asuvien kotitalouksien määrä on kasvanut kaikilla suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ihmiset haluavat muuttaa kaupunkeihin, ja vuokra-asumisen vapaus kiinnostaa yhä enemmän. Uusien asuntojen tarve suurimmilla kaupunkiseuduilla kasvaa. Tarvetta uusille asunnoille tukevat kaupungistumisen lisäksi kotitalouksien pienenevä keskikoko.

Asuntotuotannon aloitusten ennustetaan jäävän kuluvana ja tulevana vuonna alle vuosittaisen tuotantotarpeen. Meille merkittävässä markkinassa Helsingissä kaupunki on asettanut vuosittaiseksi asuntotuotantotavoitteeksi 7 000 asuntoa, josta perheasuntojen osuutta haluttaisiin kasvattaa. Asumisen trendit huomioon ottaen tuotantotavoite vaikuttaa matalalta. Lisäksi näkemyksemme mukaan suurin tarve kohdistuu yksiöihin ja kaksioihin, joita tulisi pystyä rakentamaan riittävästi. Investoinneillamme tähtäämme vastaamaan kysyntään pitkällä tähtäimellä.

Hankekantamme on vahvistunut entisestään ja olemme vuoden aikana aloittaneet 1 556 uuden kodin rakentamisen. Vertailukauteen nähden rakenteilla olevien asuntojen määrä on yli kaksinkertaistunut. Olen tyytyväinen myös hankekantamme laatuun: olemme onnistuneet tekemään investointeja hankkeisiin, jotka vastaavat vaatimuksiamme muun muassa sijainnista, asuntojen koosta ja kannattavuudesta.

Rakenteilla olevien kohteiden lisäksi tonttivarantomme sijaitsee Helsingin seudulla, jossa tarpeen uusille asunnoille ennustetaan olevan kaikista suurin. Taseemme on vahva ja mahdollistaa myös tulevaisuuden investoinnit nopeallakin aikataululla. Rakenteilla olevien kohteiden lisäksi meillä on sitovat esisopimukset yli 1 000 asunnon rakentamisesta Helsingin seudulle. Lisäksi Metropolia-kiinteistökehityshankkeessamme luomme tulevina vuosina uusia koteja vanhoihin oppilaitosrakennuksiin Helsingin ydinkeskustassa ja muilla hyvillä sijainneilla.

Vuoden aikana tekemämme vastuullisuustyö saavuttaa tärkeän merkkipaalun, kun julkaisemme vastuullisuusohjelmamme 2.12.2020. Samana päivänä järjestämme Investors’ Day –tapahtuman, jossa esittelemme ohjelman ja sen tavoitteet.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Päivitetty 5.11.2020