Aiemmat valtuutukset

2022

Kojamon yhtiökokous 16.3.2022 valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 1,00 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 asti. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

2021

Kojamon yhtiökokous 17.3.2021 valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

2020

Kojamon yhtiökokous 12.3.2020 valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.3.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.3.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

2019

Kojamon yhtiökokous 14.3.2019 valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaan. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 hallitukselle antamat valtuutukset päättää maksuttomasta osakeannista ja suunnatusta osakeannista.

2018

Kojamon 25.5.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista Listautumisen yhteydessä.

Valtuutuksen nojalla annettavien Uusien Osakkeiden lukumäärä on enintään 30 000 000, ja Uudet Osakkeet voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen mukaan lukien osakkeiden tarjoaminen institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle mukaan lukien Yhtiön henkilöstölle ja hallituksen jäsenille.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ei kuitenkaan pidempään kuin 30.6.2019. Valtuutuksella ei kumota muita aiemmin annettuja osakeantivaltuutuksia.

Kojamon hallitus päätti 14.6.2018 kyseisen valtuutuksen nojalla 17 665 039 uuden osakkeen liikkeelle laskemisesta yhtiön listautumisannin ja -myynnin yhteydessä, mikä vastaa noin 7,1 prosenttia yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä listautumisannin ja -myynnin jälkeen.

Ylimääräinen yhtiökokous 25.5.2018 valtuutti hallituksen päättämään Järjestämissopimuksen ja Listalleottoesitteen hyväksymisestä sekä listautumishakemuksen jättämisestä Nasdaq Helsingin pre-listalle ja päälistalle sekä muista vastaavista listaamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Ylimääräinen yhtiökokous 25.5.2018 valtuutti hallituksen päättämään omien Osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18 163 555 osaketta, ei kuitenkaan yhteensä enempää kuin 7 prosenttia yhtiön kaikista Osakkeista Osakkeiden hankintahetken tilanteen mukaan laskettuna. Omia Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien Osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ei kuitenkaan pidempään kuin 30.6.2019 asti.

Kojamon 15.3.2018 pidetty vuotuinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista tai erityisten osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien myöntämisestä, kuten tarkoitetaan Suomen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä. Osakeanti ja erityisten osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antia voidaan käyttää enintään 1 480 512 uuteen A-sarjan osakkeen antiin yhtiössä tai enintään 600 978 tällä hetkellä yhtiön hallussa olevien A-sarjan osakkeiden siirtämiseen.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu osakeanti). Etuosto-oikeudesta poikkeaminen voidaan suorittaa, mikäli yhtiöllä on siihen huomattava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää parantamaan Yhtiön pääomarakennetta, rahoittamaan kiinteistöostoja tai yhtiökauppoja sekä mahdollistamaan yritysjärjestelyjä ja muuta yrityskehitystä.

Hallitus voi päättää valtuutuksen nojalla osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien kaikista ehdoista. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2017 myöntämän valtuutuksen.

Päivitetty 20.3.2023