Yhtiökokous 2020

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 12.3.2020 kello 10:00 alkaen Pörssitalon Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksen pöytäkirja ja muut materiaalit ovat saatavilla alempana.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2020.

Liitteitä

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 12.3.2020)

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2019

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Palkitsemispolitiikka

Yhtiökokouskutsu

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle

Valtakirjapohja

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Päivitetty 28.2.2024