Yhtiökokous 2023

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin torstaina 16.3.2023 klo 10.00 Pikku-Finlandiassa osoitteessa Karamzininranta 4, Helsinki.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2023.

Tärkeitä päivämääriä

TapahtumaAika
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat16.2.2023 klo 9:00
Täsmäytyspäivä6.3.2023
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät8.3.2023 klo 16
Yhtiökokous16.3.2023 klo 10
Pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään30.3.2023
Osingonmaksupäivä5.4.2023

Tiedotteet ja materiaalit

Päivitetty 28.2.2024