Takaisin arkistosivulle
16.1.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj Pörssitiedote 16.1.2023 klo 10.30

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2023 kokoontuvalle Kojamo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2023 kokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Kari Kauniskangas, Anne Leskelä, Mikko Mursula ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä uusina jäseninä Annica Ånäs ja Andreas Segal. Esittely uusista jäsenehdokkaista löytyy tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Matti Harjuniemi ja Reima Rytsölä jäävät pois Kojamon hallituksesta. Harjuniemi toimi hallituksessa vuodesta 2010 ja Rytsölä vuodesta 2014 alkaen. Pitkien hallitusuriensa aikana he toimivat myös tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien arvokkaina jäseninä. ”Kiitän Matti Harjuniemeä sekä Reima Rytsölää heidän merkittävistä panoksistaan Kojamon hallitustyöhön”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Arve Regland.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet on esitelty Kojamon verkkosivuilla: https://kojamo.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 72 500 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 43 000 euroa,
  • hallituksen jäsenelle 36 000 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 43 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkio on 700 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 700 euroa. Sellaisille hallituksen tai sen valiokunnan jäsenille, jotka asuvat ulkomailla ja joilla ei ole vakituista osoitetta Suomessa, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena (1 400 euroa) kultakin sellaiselta kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista Suomeen.

Nimitystoimikunta ehdottaa vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.  Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Kojamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.5.2018 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:

  • Arve Regland, talousjohtaja, Fredensborg AS (puheenjohtaja)
  • Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisätietoja:

Arve Regland, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +47 47 90 77 00

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

CV Andreas Segal FI (CV Andreas Segal FI.pdf)
CV Annica Ånäs FI (CV Annica Ånäs FI.pdf)