Takaisin arkistosivulle
24.9.2020 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kojamo Oyj Pörssitiedote 24.9.2020 klo 8:30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kojamo Oyj (“Yhtiö”) on 23.9.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen PGGM Vermogensbeheer B.V. -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan PGGM Vermogensbeheer B.V.:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 21.9.2020 laskenut alle 5 prosentin rajan. Tällä yhtiöllä on yhteensä 11 608 439 osaketta, mikä vastaa 4,697 prosenttia Kojamon osakkeista ja äänistä.

Ilmoituksessa omistajiksi on merkitty Stichting PGGM Depositary ja Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. PGGM Vermogensbeheer B.V. on PGGM Listed Real Estate PF Fundin ja PGGM Developed Market Equity PF Fundin hollantilainen ”fund for joint account”, rahastonhoitaja. Rahastojen omaisuuden omistaa Stichting PGGM Depositary (oikeudenomistajana). PGGM Vermogensbeheer B.V. on Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf -yhtiön varainhoitaja.

PGGM Vermogensbeheer B.V:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,697 %                                      4,697 % 247 144 399
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  n/a

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet:

Osakesarja/osakelaji Osakkeidenja ääni-oikeuksienlukumäärä Osakkeidenja ääni-oikeuksienlukumäärä Osakkeidenja ääni-oikeuksien%-osuus Osakkeidenja ääni-oikeuksien%-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora(AML 9:5)                      Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000312251 11 505 468 4,655 %
FI4000312251 68 855 0,028 %
FI4000312251 34 116 0,014 %
A YHTEENSÄ

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
lukumäärä
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus
B YHTEENSÄ

Yhtiöllä on yhteensä 247 144 399 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/