Takaisin arkistosivulle
21.6.2018 | Pörssitiedotteet

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kojamo Oyj

Pörssitiedote 21.6.2018 klo 10.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kojamo Oyj (”Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Stichting PGGM Depositary -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Stichting PGGM Depositaryn omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 15.6.2018 noussut yli 5 prosentin rajan. Tällä yhtiöllä on yhteensä 15.000.000 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen. Ilmoituksen mukaan PGGM Vermogensbeheer B.V. on PGGM Listed Real Estate Fundin, hollantilainen ”fund for joint account”, rahastonhoitaja. Koko rahaston omaisuuden omistaa Stichting PGGM Depositary (oikeudenomistajana). Siten osakkeenomistaja on Stichting PGGM Depositary.

Stichting PGGM Depositaryn osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 6,07 % 6,07 % 247.144.399

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
F14000312251 15.000.000 6,07 %
YHTEENSÄ 15.000.000 6,07 %

Yhtiöllä on yhteensä 247.144.399 osaketta.

Kojamo Oyj

Jakelu: NASDAQ Helsinki sekä media

Lisätietoja: Erik Hjelt, Kojamon talousjohtaja, +358 20 508 3225.

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Lisätietoja: kojamo.fi