Takaisin arkistosivulle
1.3.2022 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kojamo Oyj Pörssitiedote 1.3.2022 klo 10:30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kojamo Oyj ("Yhtiö") on 28.2.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ivar Tollefsenilta (Heimstaden Bostad AB).

Ilmoituksen mukaan Heimstaden Bostad AB:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 28.2.2022 saavuttanut 15 prosentin rajan. Tällä yhtiöllä on yhteensä 37 076 482 osaketta, mikä vastaa 15,00 prosenttia Kojamon osakkeista ja äänistä.

Heimstaden Bostad AB:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,00 15,00 247 144 399
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  10,00387 10,00387

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet:

Osakesarja/osakelaji Osakkeidenja ääni-oikeuksienlukumäärä Osakkeidenja ääni-oikeuksienlukumäärä Osakkeidenja ääni-oikeuksien%-osuus Osakkeidenja ääni-oikeuksien%-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora(AML 9:5)                      Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000312251 37 076 482 15,00
A YHTEENSÄ 37 076 482 15,00

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
lukumäärä
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus
B YHTEENSÄ

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista jaäänistä %-osuus osakkeista jaäänistärahoitusvälineidenkautta Osakkeet, äänet jarahoitusvälineetyhteensä
Ivar Tollefsen
Fredensborg 1994 AS
Fredensborg AS
Heimstaden AB
Heimstaden Investment AB
Heimstaden Bostad AB 15,00 15,00

Yhtiöllä on yhteensä 247 144 399 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Lisätietoja:

Mikael Aro, hallituksen puheenjohtaja, Kojamo Oyj

Tiedustelut johdon assistentti Outi Komin kautta, puh. 020 508 3335, outi.komi@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen 50 vuoden kokemuksella. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/