Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kojamon näkymät (täsmennetty 30.9.2018)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 edellisestä vuodesta 5–8 prosenttia (aiemmin 3-9 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2018 olevan 106–115 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 103-116 miljoonaa euroa). Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa.

Näkymissä on otettu huomioon vuonna 2018 toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2021 loppuun mennessä

Kojamon hallitus on asettanut seuraavat operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet.

TALOUDELLISET TAVOITTEET Toteuma 30.9.2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Omavaraisuusaste yli 40 % 42,2 % 41,3 % 40,7 % 41,1 %
Luototusaste (Loan to Value) alle 50 % 46,2 % 46,0 % 47,1 % 39,8 %
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta vähintään 32 % liikevaihdosta 30,5 % *) 32,0 % 31,9 % 34,9 %
OPERATIIVISET TAVOITTEET
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 6 miljardia euroa 5,0 4,7 4,0 4,0
Asuntojen lukumäärä noin 38 000 34 416 34 383 34 974 41 153
Nettosuositteluindeksi: 40 36

*) Ei oikaistu kiinteistöverojen kirjauskäytännön muutoksella