Arvonluonti

Tuotamme omistamillamme vuokra-asunnoilla ja asumisen palveluilla sekä aktiivisella asuntotarjooman kehittämisellä arvoa asiakkaille, omistajille sekä muille sidosryhmille ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Vastuullinen toimintatapa vahvistaa yhtiön kannattavuutta ja rakentaa tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Tämä mahdollistaa vuokra-asuntojen määrän lisäämisen kasvukeskuksissa.

Konsernin tärkeimpiä vahvuuksia ovat hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen ääreen sijoittuvat vuokra-asunnot sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen, suunnitelmallinen kiinteistökehitystoiminta, hyvät mahdollisuudet investoida ja ammattitaitoinen henkilöstö.