Takaisin arkistosivulle
13.1.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2023

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

Q3/2022

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 julkistettiin 3.11.2022.

COVID-19-pandemialla ei ollut merkittävää vaikutusta Kojamon tulokseen, rahavirtoihin tai kannattavuuteen katsauskauden aikana. Myöskään Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ollut katsauskaudella merkittäviä vaikutuksia Kojamon liiketoimintaan.

Osavuosikatsaus, videotallenne osavuosikatsauksen tiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Olemme tavanneet sijoittajia marras-tammikuussa roadshow-tapaamisten ja puheluiden avulla. Osallistuimme marraskuussa SEBin järjestämään Real Estate -seminaariin Tukholmassa sekä Helsingissä yksityissijoittajille suunnatuille sijoittajamessuille. Lisäksi tapasimme tällä viikolla sijoittajia Lontoossa Barclaysin European Real Estate -konferenssissa.

Suomessa asuntorakentamisen volyymi on laskenut ja tämä on näkynyt sekä myönnettyjen rakennuslupien että uusien aloitusten määrissä. Kiihtynyt inflaatio, korkojen nousu ja rahoituksen heikentynyt saatavuus heijastuvat kuluttajien käyttäytymiseen ja asuntokauppojen määrä väheni loppuvuonna selvästi. Talouden epävarmuus on näkynyt myös asuntoinvestointien määrissä yhä voimakkaammin. Omistusasumisen suhteellinen kallistuminen ja kysynnän vähentyminen kasvattavat kuitenkin vuokra-asumisen houkuttelevuutta, ja vuokramarkkinoiden tilanne on syksyllä ollut hyvä.   

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja kasvanut epävarmuus vaikuttavat myös meillä uusien projektien aloituksiin. Olemme kertoneet, että emme toistaiseksi tee uusia investointipäätöksiä, koska haluamme pitää taseemme vahvana ja uskomme, että meille avautuu hyviä investointimahdollisuuksia jatkossa. Samaan aikaan käynnissä olevat, kiinteällä hinnalla toteutettavat kehityshankkeemme ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Olemme nostaneet vuokria tasaisesti pandemian aikana ja rajoitusten purkamisen jälkeen. Toistaiseksi ylläpitokulujemme nousu ei ole ollut yhtä voimakasta kuin yleinen inflaatio, mihin on vaikuttanut mm. säästötoimenpiteemme sekä ison toimijan skaalaedut. Energian hinta on noussut, mutta nousua on rajoittanut Suomessa yleisimpänä lämmitysmuotona oleva kaukolämmitys, ja se, että Suomessa kaasua käytetään lämmitykseen hyvin vähän. Vuokrankorotukset ovat toistaiseksi euromääräisesti kattaneet nousseet ylläpitokulut.

Rahoituksen saatavuus, sen hinta sekä likviditeettitilanne ovat olleet yksi eniten sijoittajien kanssa keskustelluista teemoista. Tänä vuonna erääntyvien lainojen määrä ei ole suuri, joten uusien rahoitussopimusten aiempaa korkeampi korko ei merkittävästi nosta rahoituskustannuksiamme. Lainasalkkumme keskikorko on pysynyt alhaisena ja suojausasteemme on korkea. Olemme myös syksyn aikana tehneet etupainotteisesti pankkien kanssa uusia rahoitusjärjestelyitä erääntyvien lainojen jälleenrahoittamiseksi. Taseemme on edelleen vahva ja meillä on hyvin liikkumatilaa rahoitussopimusten kovenanttien suhteen.

Muut asiat

Tiedotimme lokakuussa, että markkinointi- ja viestintäjohtaja Irene Kantor jättää Kojamon. Joulukuussa kerroimme johtoryhmän uudistuksesta, jossa Kojamo perustaa asiakaskokemuksesta vastaavan johtajan tehtävän (CXO) ja samalla markkinointi- ja viestintäjohtajan tehtävä lakkaa. Uudessa tehtävässä aloitti 1.1.2023 Tiina Kuusisto, joka on aiemmin työskennellyt Kojamon Asiakkuudet -liiketoiminnasta vastaavana johtajana (CCO).    

Rahoitustilanteemme on pysynyt vahvana. Lokakuussa tiedotimme uudesta 100 miljoonan euron suuruisesta vakuudettomasta lainasopimuksesta. OP Yrityspankin kanssa tehty laina vahvistaa entisestään yhtiön hyvää likviditeettitilannetta.

Allekirjoitimme joulukuussa uuden 50 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman luottosopimuksen Danske Bankin kanssa. Rahoitussopimus on sidottu Kojamon vastuullisuustavoitteisiin ja sillä uudelleenrahoitettiin keväällä 2023 erääntyvä samansuuruinen laina Danskesta.

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa maanantaina 16.1.2023, ja tilinpäätöstiedote, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2022 julkaistaan 15.2.2023.  Tulevista tapahtumista ja roadshowsta lisätietoa saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, niina.saarto@kojamo.fi, puh. +358 20 508 3283.

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/.

Lue lisää

5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

12.1.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2024

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

5.4.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2023